dagbok vårterminen 2017


OBS! Detta är en gammal fil. Numera ser du planeringen på Classroom (OM > Planering) istället.

Vi provar använda Google Classroom i den här gruppen som försök. I och med det hittar du info om vad vi gör där istället. Här får du istället en översiktsplanering. Den kan även användas för veta vad du ska jobba med när du vill förbereda dig inför en lektion, repetera det vi gått igenom eller vad du ska ta igen om du har missat en lektion. Vänta inte med att ta igen det du missat! Det är svårt gå vidare om man saknar kunskaper som nästa moment bygger på.


översiktsplanering

datum

genomgångar & föreläsningar

uppgifter

övrigt

10 januari WordPress
Google Classroom > Om > Föreläsningar > Wordpress.pdf
Jag - en wordpressajt
Google Classroom > Flöde > Jag - en wordpressajt
 
17 januari Kontaktformulär i WordPress

Kolla mot checklistan på Google Classroom om du har något du gjort men missat att publicera/länka till!

Jag - en wordpressajtDeadline
Google Classroom > Flöde > Jag - en wordpressajt

 
24 januari Schemabrytande temahalvdag
31 januari

Lagar & regler
Google Classroom > Om > Föreläsningar > Lagar.pdf

Repetera hur ni lämnar in på Google Classroom

Lagar & regler (inlämningsuppgift) • Deadline
Google Classroom > Flöde > Lagar, regler & etik

 
7 februari

Teckenkodning

Säkerhet

Säkerhet & teckenkodning Läsprojekt
14 februari

Stilguide

Nefertiti studio: planering & stilguide

Mer info finns på Google Classroom

Läsprojekt
21 februari Repetition: Skapa bootstrapsajt Nefertiti studio: kodning Läsprojekt
28 februari Schemabrytande temadag
7 mars Sportlov
14 mars Protokoll, adresser, samspel mellan klient och server

Nefertiti studio: kodning
OBS! Ni som inte gjort färdigt planeringen för Nefertiti studio måste göra det nu. Ett kriterium för godkänt i kursen är att ni gör en planering och utifrån den utvecklar produkten. Det går alltså inte göra planeringen i efterhand när man ser hur det blev. Då är det ingen planering.

Muntlig komplettering "Lagar och regler" (24 januari)
Gäller dem av er där jag skrivit i kommentarer till era inlämningar att ni kommer att få förtydliga era svar i enskilda samtal med mig.  

Samtal om kursen
21 mars   Nefertiti studio: kodning Eventuellt styrkesamtal
28 mars  

Checklista (inför uppsamlingsveckan) & samtal om läget i kursen

Nefertiti studio: kodning

 
4 april  

Nefertiti studio: kodning och publicering • Första deadline

 
11 april Uppsamlingsvecka
18 april Påsklov
25 april Testa och utvärdera

Nefertiti studio: tester, förbättringar och utvärdering • Sista deadline

 
2 maj Planera mediaproduktion

Nefertiti studio: redovisning

Mediaproduktion för webben: planering
Film, stop-motion, podd eller ett bildspel.
Grupparbete, men kan gå göra ensam.
Allt material måste vara lagligt!

2 maj är sista inlämningsdag för eventuella rester
9 maj  

Mediaproduktion för webben: filma/fota

(Då de flesta av er har nationellt prov nästa gång kan vi ta en genomgång om redigering idag. Jag kommer att ställa frågan till er på lektionen hur vi ska göra med det.)

Eventuellt NP ENG6
16 maj Redigering

Mediaproduktion för webben: redigera och ljudsätt

OBS! De flesta av er har nationellt prov i Matematik 1, och för er utgår denna lektion. Se till att planera arbetet så ni hinner ändå!

Eventuellt NP MA1
23 maj Exportering och publicering på webbsida Mediaproduktion för webben: redigera färdigt, exportera & publicera • Deadline  
30 maj

Kursavslutning med filmvisning/poddlyssning (era medieproduktioner), utvärdering och betygsamtal

 

 


 

Frånvarande? Vänta inte med att se i dagboken vad vi har gjort och försök ta igen det du missat.
Det är svårt gå vidare om man saknar kunskaper som nästa moment bygger på.