protokoll & adresser

centralt innehåll

Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.

 


ip-adress

Internet Protocol address är ett nummer som används som adress när data ska skickas på internet. För att en apparat ska kunna stå som avsändare eller mottagare behöver den en IP-adress. Det kan vara till exempel en router, en server, en dator eller en nätverksskrivare.

IP-adressen kan vara fast eller ändras, det vill säga vara dynamisk. Med dynamiska IP-adresser kan samma IP-adresser användas till flera kunder, dock inte samtidigt, och räcker då längre. Fasta IP-nummer används i första hand till datorer eller nätverk som av någon anledning behöver en fast adress, till exempel serverdatorer.

En IP-adress (enligt den äldre standarden IPv4) kan se ut så här: 145.97.39.155. Den är indelad i fyra block med en punkt mellan varje block.

IPv4 ger ca 4 miljarder möjliga adresser. Det räcker inte till, så numera man börjar använda IPv6 i en del nätverk. IPv6 använder åtta grupper om fyra tecken vilket ger enormt många fler möjliga varianter.

url

Uniform Resource Locator är det vi till vardags kallar webbadress, det vill säga en teckensträng som identifierar till exempel en webbsida. Genom att använda URL slipper vi skriva in långa sifferkombinationer när vi ska besöka en webbsida, och de flesta tycker också att det är lättare att minnas URL än långa sifferkombinationer.

Adressen till denna sajt är http://biarask.se.

 

http://

http:// berättar vilket protokoll som ska användas. Man kan skulle kunna säga att protokollet är det språk som ska användas för att läsa innehållet. http:// betyder Hypertext Transfer Protocol och är det vanliga protokollet för webbsidor. https:// är en säkrare variant där innehållet skickas krypterat. Ett protkoll du använder ofta under kursen är ftp:// som används för att skicka filer till webbservern.

 

www

Tidigare skrev man sedan www i adresser till webbsidor. www står för World Wide Web, en av internets tjänster. Idag är skillnaden liten mellan de olika tjänsterna på internet och det är inte så lätt skilja på de olika tjänsterna. Man kan ladda ner ett program till datorn för att kolla mejl eller gå in på en webbsida och kolla mejlen. Numera hoppar man ofta över dessa bokstäver.

 

domännamn

Sedan följer domännamnet. För denna sajt är det biarask.se. Det är kopplat till IP-numret och till webbhotellets server. Det gör att du inte behöver skriva in den långa sifferserien som IP-adressen utgör.

.se är den svenska toppdomänen. Olika länder har olika toppdomäner. Dessutom finns det andra indelningar som .org, .com, .net med flera. Att en webbsida har en viss landsdomän behöver inte betyda att den kommer från det landet, bara att domännamnet distribueras och administreras via de som sköter den toppdomänen.

Läs mer om toppdomäner på Wikipedia.

 

mappar & filer

Adressen till just denna sida är http://biarask.se/webb/larobok/lar_protokoll.php. Det som följer efter snedstrecket efter domännamnet är adressen på domänens server.

webb/larobok/ talar om i vilka mappar den önskade filen ligger.

Sist följer dokumentets namn, lar_protokoll.php. Om ingen fil hade anges visas indexfilen i den aktuella mappen. Det är därför det är viktigt att kalla startsidan för index.

 

ankare

Ibland man man se nummertecken ("staket-tecken", "fyrkant") följt av text efter filnamnet, #exempel. Det är ett ankare som leder till ett visst element i dokumentet, till exempel en rubrik. Vill man skapa ankare namnger man det aktuella elementet.

<h4 id="exempel">exempelrubrik</h4>

 


sökvägar på siten

Inom siten kan man använda absoluta eller relativa sökvägar för att länka till bilder, andra sidor etc.

 

absoluta sökvägar

En absolut sökväg har hela adressen utskriven, exempel http://biarask.se/webb/larobok/lar_protokoll.php.

<a href="http://biarask.se/webb/larobok/
lar_protokoll.php">protokoll & adresser</a>

 

rotrelativa sökvägar

Rotrelativa sökväg utgår från rotmappen, exempel /webb/larobok/lar_protokoll.php.

<a href="/webb/larobok/lar_protokoll.php">
protokoll & adresser</a>

 

dokumentrelativa sökvägar

En relativ sökväg utgår från den aktuella filen, exempel lar_protokoll.php.

<a href="lar_protokoll.php">protokoll & adresser</a>

sökvägar

  dokumentrelativ länkar rotrelativ länkar absolut länkar
Exempel i samma mapp <a href=”banan.php”> <a href=
”/frukt/banan.php”>
<a href="http://nyttigt.se/
frukt/banan.php">
Exempel mål i undermapp <a href=
”citrusfrukter/apelsin.php”>
<a href=
”/frukt/citrusfrukter/apelsin.php”>
<a href= ”http://nyttigt.se/
frukt/citrusfrukter/apelsin.php”>
Exempel mål i mapp ovanför <a href=
”../kontakt.php”>
<a href=
”/kontakt.php”>
<a href=
http://nyttigt.se/kontakt.php>
Fördelar • Korta och enkla att skriva
• Fungerar även om man byter domännamn
• Fungerar offline
• Går testköra lokalt på datorn
• Ofta korta och enkla att skriva
• Fungerar även om man byter domännamn
• Filen går flytta till en annan mapp utan att ändra på länken
• Det går länka till andra domäner
Nackdelar • Det finns servrar som inte accepterar att man länkar uppåt (ovanligt) • Kräver att du installerat en lokal testserver om du vill testköra lokalt på datorn • Fungerar inte offline
• Långa
• Går ej testköra lokalt på datorn
• Alla länkar måste ändras om siten flyttas

 


vanliga problem

Om den angivna adressen till sidan/filen inte fungerar eller en bild inte visas beror det ofta på att...

  • gemener och VERSALER blandat
  • å, ä, ö, mellanslag eller andra otillåtna tecken används i filnamnet
  • länken leder utanför rotmappen (till sidskaparens egen dator)
  • meny med dokumentrelativa länkar har inkluderats i sidorna

 

 

 

Behöver du mer hjälp? Använd dig av den lärarledda studietiden på tisdagar!
Maila eller säg till vad du vill ha hjälp med i förväg, så läraren är förberedd.