bildutsnitt

Bildutsnitt är det som ryms i bilden, det fotografen valt att fotografera och hur det är beskuret. Det som inte syns i bild kallas 'det negativa rummet' (utanför bildens kant). Det handlar dels om hur snävt bilden är beskuren (om det är en närbild eller en miljöbild) och dels om förhållandena mellan bredd och höjd. Det senare kan du läsa mer om nedan under "Bildytan".

Det finns inga exakta gränser för när ett bildutsnitt övergår i ett annat, till exempel var gränsen mellan närbild och halvbild går. Det kan också vara svårt att avgöra vad som är vad med vissa typer av motiv. Är till exempel en bild där en nyckelpiga fyller hela bildrutan en närbild eller en helbild? En och samma bild kan fylla olika funktioner beroende på sammanhanget.

miljöbild

Bildutsnittet har många olika namn (översiktsbild, totalbild, vidbild, panoramabild med mera) men alla handlar om att visa miljön berättelsen utspelar sig i. Bilden visar sammanhanget och är fylld med mängder av information.

Miljöbild

helbild

Helbilden visar hela eller nästan hela din modell. Helbilden ger även ett visst utrymme för sammanhanget då det brukar finnas lite utrymme ovanför, under och vid sidorna om huvudmotivet. Hållning och kroppspråk framkommer tydligt i helbilden.

Helbild


halvbild

Modellen visas ungefär från midjan och uppåt. Visar bilden från bröstet och uppåt brukar man kalla den bröstbild. I den här bilden är det lätt att uppfatta blick- och rörelseriktningar, miner och gester. Kroppsspråket framkommer tydligt. Utsnittet lämpar sig för att tydliggöra personliga och sociala relationer. Ett inte ovanligt misstag är att placera huvudet i mitten av bilden. Undvik det om du inte har ett mycket gott skäl.

Halvbild

närbild

Ansiktet upptar hela bilden. Fokus ligger vanligen på ögonen. I den här bilden kommer känslor och minspel fram tydligt. Man kan nästan ana personens tankar. Utsnittet ger en känsla av närhet och gör sig ofta bra med en mjuk ljussättning. Det fungerar ofta att beskära övre delen av huvudet i en närbild, men att lämna ovanför huvudet gör att modellen ser ut att vara på väg att sjunka. Närbilder kan också vara bilder där man fångar mindre motiv i naturen.

Närbild

detaljbild

Kallas även extrem närbild. Detaljbilden visar en del av något större, till exempel ett öga eller ett finger. Leta efter uttryck! Bildutsnittet kan ge en mycket dramatisk effekt. Detaljbilden fungerar ofta bäst tillsammans med andra bilder som ger sammanhanget, eftersom den i sig själv kan vara lite svår att placera och därmed upplevas kryptisk.

Detaljbild


variera bildutsnitten

Olika bildutsnitt fyller olika funktioner. Det är viktigt att komma ihåg att variera mellan dessa, i alla fall om bilderna ska fungera tillsammans i en serie. Det berikar berättelsen och ger en intressant variation.

Variera bildutsnitten om du tar bilder som ska fungera tillsammans


se hela bilden!

Undvik det klassiska nybörjarfelet med huvudet mitt i bilden. Så ska du bara göra om du har ett god anledning till det. Titta på HELA bilden när du komponerar i sökaren!

Undvik nybörjarfelet att placera huvudet mitt i bild

akta tårna!

Det ska finnas en tanke med hur du beskär bilden. Något som anses riktigt fult är att beskära tår och hår på helbilder - såvida det inte finns en speciell anledning. Det kan också vara bra att tänka på att resultatet ofta blir bättre om man beskär någon annanstans än precis i lederna.

Tänk på hela kompositionen, inte bara huvudet, när du fotograferar