uppgift: mörkerfotobakgrund & syfte

Mörkerbilder kan vara hur spännande som helst. Eller hur tråkiga som helst. Det finns en del hemligheter som är bra att känna till för att få till det. Därför ska vi ut och fota i decembermörkret.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Foto 2:

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, [...].
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3:

 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

uppgift

De bästa mörkerbilderna tas inte när det är mörkt, utan när det är på väg att bli mörkt. Eller så kan man fota i städer där det aldrig blir riktigt mörkt. Denna gång får vi båda delarna - vi fotar i skymning och vi fotar i centrum.

Din uppgift är att fota stan med den befintliga belysning som finns där. Du får alltså inte använda blixt (utom i porträttbilden som beskrivs nedan). Prova olika bildutsnitt och inställningar! Använd stativ eller utnyttja sådant du hittar som man kan stödja kameran mot för att kunna hålla den stilla. Observera att när man fotar med stativ bör man slå av bildstabiliseringen.

Fota mycket!

Välj ut den bild som du är mest nöjd med för varje deluppgift och redigera dem.

 

tips

 • Googla gärna mörkerfoto eller liknande sökord innan du går ut för att hitta inspirerande bilder.
 • Prova använda självutlösaren när du fotar med stativ om du inte har någon fjärrkontroll. Då minskar du risken för skakningsoskärpa som beror på att du trycker på avtryckaren.

 

motiv att fotografera

 1. Fina vyer. Fotas med stativ. Använd lågt ISO-tal. Slå av bildstabiliseringen när du fotar med stativ.
 2. Bilar som rör sig så det blir ljusspår av deras lampor. Använd stativ, lågt ISO-tal och tillräckligt liten bländare för att några bilar ska hinna passera.
 3. Måla med ljus. Du kan prova måla genom att röra en ljuskälla i bilden eller belysa delar av bilden med en ficklampa, mobiltelefon eller annat. Använd fantasin.
 4. Porträtt med intressant bakgrund. Använd blixt, lång slutartid och högt ISO-tal. Denna bild kan du troligen fotografera utan stativ. Välj manuell inställning och prova dig fram till lämpliga inställningar så bakgrundsljuset kommer med. (Om du fotograferar "som vanligt" med blixten kommer bakgrunden att bli svart då exponeringstiden blir för kort för det svaga ljuset i bakgrunden.)

blixt på andra ridån

Om du ställer in kameran så att den blixtrar på andra ridån, det vill säga när slutaren ska stängas, kan kameran samla in ljus från hela bilden innan den slänger iväg en blixt som lyser upp huvudmotivet som är närmare kameran. Det blir ofta fint i mörka miljöer. På skolans kameror gör man så här: Meny > Blixtstyrning > Funktionsinst. inbyggd blixt > Slutarsynk > 2:a ridån


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och reflektera kring fotograferandet och redigeringen. Lägg särskild vikt vid det som skiljer när du fotograferar i mörker istället för dagsljus.

Skriv ner vilka kamerainställningar du använt för respektive bild. Hur har inställningarna påverkat resultatet? VIlka bilder är du nöjd med? Motivera! Vilka svårigheter mötte du och hur löste du dem? Redigerade du bilderna på annat sätt än du brukar? Hur och varför i så fall?

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete

Du fotograferar i mörker. Du använder kamera och stativ med visst handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar i mörker. Du använder kamera och stativ med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar i mörker. Du använder kamera och stativ med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för arbetet med fotografering och redigering, och särskilt det som är speciellt för mörkerfotografering. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och lägger särskild vikt vid det som skiljer vid mörkerfotografering istället för att fota i dagsljus. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för arbetet med fotografering och redigering, och särskilt det som är speciellt för mörkerfotografering. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och lägger särskild vikt vid det som skiljer vid mörkerfotografering istället för att fota i dagsljus. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för arbetet med fotografering och redigering, och särskilt det som är speciellt för mörkerfotografering. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och lägger särskild vikt vid det som skiljer vid mörkerfotografering istället för att fota i dagsljus. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.