uppgift: färgövningar


bakgrund & syfte

Du övar ditt färgseende för att kunna bli en duktig färgkonsult.

kursmål

3. Kunskaper om färg [...]
6. Förmåga att använda relevanta begrepp

centralt innehåll

  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Relevanta begrepp.

läroboken

uppgift

Du kommer att få låna en uppsättning färgade papperslappar som du använder i olika övningar:

  1. Bygg en färgcirkel
  2. Plocka ut en varm, en kall och en neutral av vardera: röd, gul, grön, blå och lila.
  3. Välj ut en kulör och sortera de nyanser av den som finns efter hur ljusa respektive mörka de är. Lägg dem i en linje från ljus till mörk.
  4. Välj ut en kulör och sortera de nyanser av den som finns efter hur varma respektive kalla de är.
  5. Välj ut en kulör och sortera de nyanser av den som finns efter hur klara respektive dämpade de är.
  6. Upprepa gärna övningarna 2-4 med fler kulörer, särskilt om du tyckte någon av delövningarna var svår.
  7. Plocka ihop flera olika snygga kombinationer med tre nyanser i varje. Diskutera dina val!