färgsystem


färgcirklar

Jag vet inte om du, precis som jag, fick lära dig som liten att en färgcirkel består av gult upptill (som solen), rött till höger, blått nedtill (som havet) och grönt till vänster. Mellan dessa fanns blandningar av dessa. Så kan en färgcirkel se ut, men det finns så många fler och de används för olika syften. Några exempel som kan vara bra att ha koll på kommer här:

cmyk

CMYK används i skrivare och tryck. Den utgår från cyan (C), magenta (M) och gul (Y) och utifrån dessa blandar man fram olika nyanser. Teoretiskt kan man blanda fram svart, men det är svårt i prkatiken, så därför använder man också svart (K). Vitt kan man inte blanda fram, utan där använder man sig av pappererts vita färg.

Färgcirkel CMYK

rgb

RBG används i sammanhang där man har bildskärmar, till exempel digitala bilder och internet. Man utgår från röd (R), blå (B) och grön (G) och kan tänka sig dem som lampor så blir det lättare att förstå. Låter man alla lampor lysa för fullt blir det vitt. Släcker man dem blir det svart. Tänder man bara den röda blir det ett rött ljus och tänder man både en röd och en blå lampa blir det lila.

Färgcirkel RGB

albert h. munsell

Det färgsystem som används i färganalysen och av många konstnärer är Munsells. Anledningen att hans färgsystem används är dels att hans inedlning i value (valör), hue (kulör) och chroma (mättnad) fungerar bra för att beskriva människans färger och vad som passar hen och dels att de färger som hamnar mitt emot varandra i färgcirkeln ger tydliga kontraster mot varandra.

Albert H Munsells färgcirkel
By Thenoizz [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

nsc

I färghandeln anges färger ofta enligt NSC-systemet. Det liknar Munsells system, men baseras på grundfärgerna grön, röd, gul och blå.

prova olika färgkombinationer

Adobe Color är ett användbart verktyg för att prova ut eller få tips om olika kombinationer eller få hjälp med att se vilka färger som finns i en bild. Verktyget finns tillgängligt i en del Adobe-program, men du hittar det även på internet.


munsells färgsystem


Albert H Munsell
By Jacobolus at en.wikipedia [Public domain or Public domain], from Wikimedia Commons

Inom färganalysen utgår man ofta från Munsells Color System. Albert Henry Munsell var en amerikansk konstnär och lärare i konst som levde 1858-1918. Han gjorde en 3D-modell där han separerade kulör (hue), ljushet (value) och mättnad (chroma).


valör (value)

Mitt i modellen finns en vertikal axel med gråskalan i tio steg, där svart har värdet 0 och vitt värdet 10.

Om du skulle ta ut en vertikal linje någon annanstans i modellen, en bit från centrum, skulle du få en färgad axel med en ljus nyans överst och en mörk längst ned. Axeln visar olika valörer.

Valör
By ColorValue.jpg: Mahlumderivative work: McSush (ColorValue.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

kulör (hue)

Tänk dig att du skivar upp modellen horisontellt, en skiva för varje steg i den vertikala axeln. Skivorna delas in, cirkulärt, i fem huvudkulörer: röd (R), gul (Y), grön (G), blå (B) och lila (P). Mellan dem finns blandningar av dessa, gulröd (YR), gulgrön (GY), blågrön (BG), blålila (PB) och rödlila (RP). Totalt ger det tio steg. De tio huvudstegen har fått värdet 5. Varje steg delas in i 10 steg vilket totalt innebär 100 steg. (Skissen nedan är förenklad, så du ser inte alla steg där.)

Kulör
By Jacobolus (http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Munsell-hues) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

 

Kulör
By Thenoizz (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

mättnad (chroma)

Närmast axeln finns de rena grå färgerna. Ju längre ut färgerna ligger desto mer mättade (färgstarka) är de.

Mättnad
By Jacobolus [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Hur många steg det finns när det gäller mättnaden varierar, då det är stor variation hur många olika nyanser vi kan se för olika kulörer och ljushet.

Modell över Munsells färgsystem
By SharkD (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Källa: Wikipedia


nyans

En speciell nyans är en kombination av en viss kulör i en viss valör och med en viss mättnad. När vi i vardagligt tal pratar om vilken färg en tröja eller en tapet har är det nyansen vi avser. Munsell Color System ger nyanserna en viss färgkod. Exemplet nedan är en medelljus (5), ganska färgstark (10) lila (5P).

Nyans