begrepp


färg

Ordet 'färg' kan betyda många olika saker, därför delar vi här in det i kulör, valör och mättnad.

Grön, gul och gulröd färgruta Kulör är färgerna vi ser i en färgcirkel, till exempel grön, gul och orange.

Ljusgrön, grön och mörkgrön färgruta Valör (ljushet) är hur ljus eller mörk en nyans är, till exempel ljusgrön och mörkgrön.

Klargrön, mjukt grön och grågrön färgruta Mättnad är hur klar eller grådassig en nyans är, till exempel klargrön eller grågrön.

Grön färgruta Nyans är den färg vi ser, alltså en kulör med viss valör och mättnad.


färgkontraster & harmonier

Färgkontraster används för att skapa intressanta färgkombinationer och ibland för att väcka uppseende. Det finns olika typer av färgkonstraster, till exempel kulörer som kontrasterar mot varandra, värme-kyla eller ljus-mörker.

Andra gånger kanske målet är att en mer dämpad look med maximalt lugn. Då kan man välja färger ton-i-ton.

komplementfärger

Färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln är komplementfärger. Tillsammans ger de en mycket kraftig kontrast som ofta utnyttjas i mode, fotografi och konst.

accentfärger

Accentfärger ger liksom komplementfärgerna kraftiga kontraster. En accentfärg är en färg som sticker ut ordentligt, men den behöver inte vara komplementfärg till den färg som dominerar kläderna i övrigt.


varma-kalla färger

Gult, orange, rött och alla färger som är uppblandade med dessa anses varma. De upplevs mjuka, utåtriktade och något förstorande. De kommer visuellt närmare betraktaren.

Kalla färger är blå, grön, lila, grå och färger som blandas upp med blått. De upplevs rena, klara och något förminskande.

Inom färganalysen är det dock inte så enkelt som att grönt är kallt och rött varmt, utan det finns kallare och varmare nyanser av de flesta färger. Det finns också färger som räknas som neutrala, det vill säga varken är särskilt varma eller kalla.


ljusa-mörka färger

De ljusa färgerna förstorar och lyfter fram. De ger också en yngre känsla.

Mörka färgerna förminskar och håller tillbaka. De framhäver konturer och skuggor och ger en äldra känsla.

Genom att kombinera ljus och mörker i en bild kan man styra vad betraktaren ska lägga särskilt märke till och skapa spännande kontraster.