uppgift: tema


bakgrund & syfte

Bilder talar. I alla fall en del bilder. Du får ett tema och ska skapa en stark bild på detta tema. En berättande bild. En bild som väcker känslor.

 


kursmål

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. [...]

 

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Foto 2:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.

Foto 3:

 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

uppgift

Din fotouppgift denna vecka är att med hjälp av kameran och Photoshop porträttera det tema du får. Ta fram din kreativitet och försök ge bilden ett personligt bildspråk!

fotoblogg

Publicera bilden på din fotoblogg tillsammans med en text om hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast fått bilden att bli din bild av temat. Berätta också vad du är nöjd med med bilden.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete

Du skapar en kreativ bild på temat och använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en kreativ bild på temat och använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en kreativ och personlig bild på temat och använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilden är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilden är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilden är av god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker temat på ett tillfredsställande sätt. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker temat på ett tillfredsställande [och personligt] sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker temat på ett personligt och gott sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen

Du redogör översiktligt för hur du skapat bilden. Du redogör översiktligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast förmedlar din bild av temat till betraktaren. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och det du är särskilt nöjd med.

Du redogör utförligt för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast förmedlar din bild av temat till betraktaren. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och det du är särskilt nöjd med.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast förmedlar din bild av temat till betraktaren. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och det du är särskilt nöjd med.