Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

ETT TEMA

Bilder talar. I alla fall en del bilder. Du får ett tema och ska skapa en stark bild på detta tema. En berättande bild. En bild som väcker känslor.

 


Uppgift

Din fotouppgift denna vecka är att med hjälp av kameran och Photoshop porträttera det tema du får. Ta fram din kreativitet och försök ge bilden ett personligt bildspråk!

 

Inlämning & redovisning

Publicera bilden på din fotoblogg tillsammans med en text om hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast fått bilden att bli din bild av temat. Berätta också vad du är nöjd med med bilden.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 • 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. [...]

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 2

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.

Fotografisk bild 3

 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 4

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du skapar en kreativ bild på temat och använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en kreativ bild på temat och använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en kreativ och personlig bild på temat och använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker temat på ett tillfredsställande sätt.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker temat på ett tillfredsställande [och personligt] sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker temat på ett personligt och gott sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för hur du skapat bilden. Du redogör översiktligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast förmedlar din bild av temat till betraktaren. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och det du är särskilt nöjd med.

Du redogör utförligt för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast förmedlar din bild av temat till betraktaren. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och det du är särskilt nöjd med.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg och kontrast förmedlar din bild av temat till betraktaren. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten och det du är särskilt nöjd med.

Upp