uppgift: stilleben


Detta vackra stilleben hittade jag färdigarrangerat i ett gammalt hus. Det vanliga är dock att man själv placerar de ingående objekten.


bakgrund & syfte

Stilleben är en konstform som bara innehåller föremål. Ordet betonas på andra stavelsen, stillében.

Stillben har varit en uppskattad konstform under mycket lång tid. Redan de gamla grekerna försökte sig på motivet i mosaik och från 1500-talet har stilleben varit mycket populärt i västerländsk konst. Du ska dels fota stilleben för att öka din medvetenhet om betydelsen av små, små skillnader i inbördes placering av olika element i en bild. Det kan vara ett blomarrangemang, vackert upplagd frukt eller kanske ett ljus och annat du hittar i ett hushåll. Du ska även fota stilleben för att öva dig i ljussättning. Hur ljuset faller är avgörande för upplevelelsen av bilden.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utsktifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

uppgift

Leta upp några saker (till exempel blommor, ljus, frukt, prydnader eller helt andra saker) och gör ett estetiskt tilltalande arrangemang av dem. Lägg mycket möda på komposition och ljussättning! Ljussätt på ett estetiskt tilltalande sätt. Använd fantasin! Det kan handla båda om att lägga till och skärma av ljus.

Motivet springer inte iväg när du fotar stilleben, vilket ger goda möjligheter när det gäller ljussättning och bildkvalitet.

 • ISO: Lågt, då låga ISO-tal ger mindre risk för brus i bilderna (ISO 100 på de kameror ni använder).
 • Bländare: Välj utifrån vilket skärpedjup du önskar.
 • Exponeringstid: Den som passar ljuset, den bländare och det ISO-tal du valt.
 • Använd stativ då en stämningsull ljussättning är viktig.

Välj ut de tre bilder du är mest nöjd med och redigera dem på ett estetiskt tilltalande sätt. Bilderna får inte vara för lika varandra. Antingen kan du ha använt olika saker i arrangemangen eller gjort större ändringar i kompositionen.

fotoblogg

Publicera de färdiga bilderna på bloggen tillsammans med texter om bilderna och hur du arbetat med dem. Lägg särskild vikt vid att beskriva hur du arbetat med komposition och ljussättning och dra slutsatser om vad som har fungerat bra och inte.

 

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen och komponerar, ljussätter och fotograferar ett stilleben. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen och komponerar, ljussätter och fotograferar ett stilleben. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen och komponerar, ljussätter och fotograferar ett stilleben. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilden är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilden är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilden är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.