uppgift: skönhetsretusch


bakgrund & syfte

En del anser att det är självklart att man ska fixa till bilderna så modellerna ser så bra ut som möjligt. Andra hävdar att det är oetiskt och bidrar till en förljugen bild av vad som är "normalt" utseende. Oavsett ståndpunkt är det bra att sätta sig in i hur det fungerar, det ger både kunskap i bildredigering och medvetenhet om att allt kanske inte är som det ser ut.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

7. [...] etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • [...] bildredigering [...]
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, [...]

Foto 2:

 • [...] bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi [...]
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.

istället för läroboken

Det finns inget om skönhetsretuschering i läroboken. Jag har inte prioriterat det då ni kommer att få en omfattande genomgång under lektionen och det finns mängder av lärorika guider på internet. Titta till exempel på Retuschakademin: Retusch i 7 steg.

uppgift

Diskutera tillsammans om skönhetsretuschens för- och nackdelar. I vilka sammanhang är det okej med retusch? När är det inte det? Hur långt får man gå? Vad är okej att ändra? Är det skillnad på om det är barn eller vuxna man fotograferat? Är det skillnad om bilden ska användas privat, i ett magasin eller i en nyhetstidning?

Ta fram en av bilderna du valde ut från studiofotograferingen och retuschera den. Om tiden tillåter retuscherar du fler bilder, men gör hellre en ordentligt än att slarva igenom flera.

Utgå från stegen i Retuschakademin (hud- och hårstädning, liquify och warp, matcha nyanser och toner, ögon och fransar, hud-softning, ljusa och mörka, stuk), men du anpassar förstås arbetet utifrån den/de bilder du arbetar med.

Lägg ut bilden/bilderna (före och efter) på din fotoblogg och berätta om studiofotograferingen och retuscheringen - vad du har gjort och varför. Skriv också om retusch ur ett etiskt perspektiv (det ni diskuterade i början av lektionen).


fotoblogg

Publicera före- och efter-bilderna på din fotoblogg och berätta vad du gjort och motivera varför.

Skriv också om retusch ur ett etiskt perspektiv, det ni diskuterade i början av lektionen. Titta igenom frågorna i början av uppgiften igen som hjälp när du ska skriva.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du retuscherar porträtt med visst handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du retuscherar porträtt med gott handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du retuscherar porträtt med mycket gott handlag. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du åstadkommer med viss säkerhet önskade visuella effekter i dina bilder. Du åstadkommer med viss säkerhet önskade visuella effekter i dina bilder. I arbetet experimenterar du med verktygen för att uppnå önskade effekter.

Du åstadkommer med säkerhet önskade visuella effekter i dina bilder. I arbetet experimenterar du med verktygen för att uppnå önskade effekter.

fotobloggen

Du diskuterar översiktligt skönhetsretuschens för- och nackdelar ur ett etiskt perspektiv.

Du redogör översiktligt för ditt arbete med bilderna och motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar utförligt skönhetsretuschens för- och nackdelar ur ett etiskt perspektiv.

Du redogör utförligt för ditt arbete med bilderna och motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du diskuterar utförligt och nyanserat skönhetsretuschens för- och nackdelar ur ett etiskt perspektiv.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete med bilderna och motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.