uppgift: rörelse


bakgrund & syfte

Exponeringstiden gör skillnad, stor skillnad om motivet rör sig. Jämför bilderna ovan så förstår du syftet med denna uppgift. Du ska lära dig bestämma hur rörelse ska framställas i dina bilder.

Det skulle vara rätt lätt att bara "pricka av" deluppgifterna, men du ska också tänka på kompositionen. Bilderna ska väcka betraktarens intresse på något sätt. De kanske är vackra, spännande eller tänkvärda. Du bestämmer, men du ska ha en tanke med vad du gör.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering [...].
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, [...].
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

läroboken

uppgift

Du ska fota bilder med rörelse i:

 • Frysning. Tänk på att att välja ett motiv där man förstår att bilden är fryst. En boll som rullar efter marken kan visserligen frysas i sin rörelse, men den som ser bilden vet inte det då den lika gärna kunnat ligga still. Då är det bättre med en boll i luften.
 • Rörelseoskärpa
 • Följning
 • Skakningsoskärpa. Försök om möjligt ta en bild där skakningen blir en intressant effekt så bilden blir intressant istället för att se misslyckad ut. Testa! Man vet ofta inte förrän efteråt om effekten blev cool eller konstig.

Precis som det stod under "Bakgrund och syfte" ska du ha en tanke med bilderna (vackra, spännande, talande etc) också, och inte bara tänka på slutartiden. Om du till exempel fotar en hoppande klasskompis i luften som frysningsbild ser du till att bilden ser bra ut också.

Fota med slutarprioriterad halvautomatik eller helt manuellt. Som vanligt fotograferar du i raw.

Välj ut din bästa bild ur vardera kategori. Redigera dem efter önskemål och spara som jpeg.

 


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg. Lägg stor omsorg om texten också efterssom du lär dig när du tänker igenom ditt arbete och granskar resultatet:

 • Vilken typ av rörelse har du fotat?
 • Vilken slutartid du har använt? Hur har den påverkat fotograferingen och slutresultatet?
 • Vad har du gjort för att bilden ska bli estetiskt tilltalande (komposition, ljus etc)?
 • Hur har du fotograferat och redigerat bilden?
 • Vad är du nöjd med?
 • Vad känner du att du behöver träna mer på/lära dig mer om?

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du fotograferar frysning, rörelseoskärpa, följning och skakningsoskärpa med med visst handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar frysning, rörelseoskärpa, följning och skakningsoskärpa med med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar frysning, rörelseoskärpa, följning och skakningsoskärpa med med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för ditt arbete med fotografering och redigering och hur du fått fram önskade rörelseeffekter. Du redogör översiktligt för hur du komponerat bilden för att väcka betraktrens intresse och förmedla känslor, tankar, idéer och budskap. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt för ditt arbete med fotografering och redigering och hur du fått fram önskade rörelseeffekter. Du redogör utförligt för hur du komponerat bilden för att väcka betraktrens intresse och förmedla känslor, tankar, idéer och budskap. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete med fotografering och redigering och hur du fått fram önskade rörelseeffekter. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du komponerat bilden för att väcka betraktrens intresse och förmedla känslor, tankar, idéer och budskap. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.