Bia Rask Fotokurs

ÖVNING ● KAMERAN/KOMPOSITION

RÖRELSE

Bild tagen med slutartid 1/200
Bild tagen med slutartid 1/4

 

Exponeringstiden gör skillnad för hur bilderna upplevs, och särskilt stor skillnad om motivet rör sig. Jämför bilderna ovan.

Fotografisk bild 1: Syftet med uppgiften är dels att du ska lära dig tekniskt hur rörelse kan framställas i dina bilder och dels att träna att arbete med rörelse som ett estetiskt uttrycksmedel.

Fotografisk bild 2-3: Du förväntas redan kunna välja kamerainställningar för att uppnå önskat skärpedjup, så för dig är syftet att träna på att arbeta med skärpedjup som ett estetiskt uttrycksmedel. Det läggs större vikt vid att hitta motiv där de olika effekterna fyller en funktion.

Fotografisk bild 4: Syftet i denna kurs är att träna på att använda rörelse som en konstnärlig uttrycksform.

 


Uppgift

Du ska fota bilder med rörelse i. Du ska även ha en estetisk tanke med bilderna, och inte bara tänka på slutartiden. Det kan till exempel vara att bilderna ska vara vackra, spännande eller talande. Du ska alltså göra fotouppgifterna rent tekniskt, men även se till att de ser bra ut.

 1. Välj slutarprioriterad halvautomatik eller ställ in kameran i manuellt läge.
 2. Fotografera gärna i raw, då det ger större möjligheter vid redigeringen.
 3. Ta flera bilder för var och en av de fyra deluppgifterna och så väljer du de bästa i ett senare skede. Följande bilder ska du ta:
  • Frysning. Fotografera ett rörligt motiv med mycket kort slutartid. Tänk på att att välja ett motiv där man förstår att bilden är fryst. En boll som rullar efter marken kan visserligen frysas i sin rörelse, men den som ser bilden vet inte det då den lika gärna kunnat ligga still. Då är det bättre med en boll i luften.
  • Rörelseoskärpa. Fotografera ett motiv som rör sig. Använd lång slutartid.
  • Följning. Fotografera ett rörligt motiv med lång slutartid och följ motivets rörelse med kameran. Denna typ av bild brukar kräva flera försök innan det blir bra. Ett tips är att välja ett motiv med en "rak" rörelsebana. Hellre en bil eller cykel som rör sig rakt, än en joggande kompis som rör sig mer ojämnt.
  • Skakningsoskärpa. Försök om möjligt ta en bild där skakningen blir en intressant effekt så bilden blir intressant istället för att se misslyckad ut. Testa! Man vet ofta inte förrän efteråt om effekten blev cool eller konstig.
 4. Välj ut den bästa bilden ur varje kategori, totalt 4 bilder.
 5. Öppna bilderna i ett redigeringsprogram och redigera bilderna efter behov och önskemål.

 

Inlämning & redovisning

 1. Lägg upp de 4 färdiga bilderna på din fotoblogg (eller lämna in om ni redovisar på det sättet i din grupp).
 2. Skriv om varje bild. Några saker du kan fundera kring är:
  • Vilka inställningar har du använt?
  • Vad gav de för resultat?
  • Hur har du arbetat med respektive bild vid fotograferingen? Koppla även resonemanget till rörelseeffekterna.
  • Hur tänkte du kring val av motiv och komposition och hur du skulle väcka intresse hos betraktaren? Försökte du förmedla några känslor, tankar, idéer och budskap? Vilka och hur i så fall? Koppla även resonemanget till rörelseeffekterna.
  • Fick du de resultat du planerade för? Varför/varför inte?
  • Vad har du lärt dig?
 3. Spara alltid bilderna i din kursmapp på datorn också. De kan komma att behövas, antingen till senare projekt eller som säkerhetskopia.
 4. Var beredd att berätta lite om bilderna inför gruppen när ni tittar på bilderna tillsammans.

Upp

 

Faktasidor

Läs detta innan du gör uppgiften:

Tänk på

Ta på dig bekväma skor och kläder efter väder.

Skriv gärna ner vad du ska göra, så du kan påminna dig under tiden du är ute och fotograferar.

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du går. Ta också en titt på kamerainställningarna, så kameran inte har kvar oönskade inställningar från en tidigare fotografering.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 4

 • Foto som konstnärlig uttrycksform.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du fotograferar frysning, rörelseoskärpa, följning och skakningsoskärpa med visst handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar frysning, rörelseoskärpa, följning och skakningsoskärpa med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar frysning, rörelseoskärpa, följning och skakningsoskärpa med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet komposition, ljus och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet komposition, ljus och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation komposition, ljus och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för ditt arbete med fotografering och redigering och hur du fått fram önskade rörelseeffekter. Du redogör översiktligt för hur du komponerat bilden för att väcka betraktrens intresse och förmedla känslor, tankar, idéer och budskap. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt för ditt arbete med fotografering och redigering och hur du fått fram önskade rörelseeffekter. Du redogör utförligt för hur du komponerat bilden för att väcka betraktrens intresse och förmedla känslor, tankar, idéer och budskap. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete med fotografering och redigering och hur du fått fram önskade rörelseeffekter. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du komponerat bilden för att väcka betraktrens intresse och förmedla känslor, tankar, idéer och budskap. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.

Upp