uppgift: reklamfoto


bakgrund & syfte

Utmaningen denna gång är att du ska väcka en önskan hos betraktaren att vilja ha något. Det kan vara en vara, eller det kan vara en livsstil som betraktaren förväntar sig få genom den vara eller tjänst du marknadsför. Dessutom ska du kombinera bild och text för att förstärka budskapet.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 2:

 • Sambandet mellan bildens innehåll och form samt samverkan mellan bild och text.
 • Fotografiets genrer, till exempel [...] reklamfotografi.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom [...] reklamfotografi [...].

 

uppgift

Välj ut en vara eller en tjänst som du ska marknadsföra genom att kombinera ord och bild.

Börja med att göra research och spåna på idéer.

Gör sedan en planering för projektet. När och var ska du fota? Vad behöver du för att kunna genomföra uppdraget?

Fotografera, redigera och montera texten.


fotoblogg

Publicera bilden på fotobloggen tillsammans med en text där du:

 • berättar om ditt arbete
 • redogör för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild
 • diskuterar på vilket sätt din bild förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete

Du skapar en säljande bild och text. Du använder delar av den tekniska utrustningen med visst handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en säljande bild och text. Du använder den tekniska utrustningen med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en säljande bild och text. Du använder den tekniska utrustningen med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilden är av tillfredsställande teknisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck. Bilden är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck. Bilden är av god teknisk och estetisk kvalitet, har ett personligt uttryck samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker budskapet på ett tillfredsställande sätt. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker budskapet på ett tillfredsställande [och personligt] sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker budskapet på ett personligt och gott sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för hur du skapat bilden. Du redogör översiktligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild. Du diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.