Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

REKLAMFOTO

Utmaningen denna gång är att du ska väcka en önskan hos betraktaren att vilja ha något. Det kan vara en vara, eller det kan vara en livsstil som betraktaren förväntar sig få genom den vara eller tjänst du marknadsför. Dessutom ska du kombinera bild och text för att förstärka budskapet.

 


Uppgift

 1. Välj ut en vara eller en tjänst som du ska marknadsföra genom att kombinera ord och bild.
 2. Gör research och spåna på idéer.
 3. Gör en planering för projektet. När och var ska du fota? Vad behöver du för att kunna genomföra uppdraget?
 4. Fotografera.
 5. Redigera och montera texten.

 

Inlämning & redovisning

 1. Publicera bilden på fotobloggen. Om din grupp inte använder fotoblogg, lämnar du in bilden istället.
 2. Berätta om ditt arbete.
 3. Redogör för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild.
 4. Diskutera på vilket sätt din bild förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
 5. Spara alltid bilderna i din kursmapp på datorn också. De kan komma att behövas, antingen till senare projekt eller som säkerhetskopia.
 6. Var beredd att berätta lite om bilderna inför gruppen när ni tittar på bilderna tillsammans.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Fotografiet och fotografiska genrer [...].

Fotografisk bild 2

 • Sambandet mellan bildens innehåll och form samt samverkan mellan bild och text.
 • Fotografiets genrer, till exempel [...] reklamfotografi.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom [...] reklamfotografi samt inom bildjournalistik [...]

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel [...] information [...]

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du skapar en säljande bild och text. Du använder delar av den tekniska utrustningen med visst handlag. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en säljande bild och text. Du använder den tekniska utrustningen med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar en säljande bild och text. Du använder den tekniska utrustningen med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilden är av tillfredsställande teknisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck.

Bilden är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck.

Bilden är av god teknisk och estetisk kvalitet, samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker budskapet på ett tillfredsställande sätt.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker budskapet på ett tillfredsställande [och personligt] sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form uttrycker budskapet på ett personligt och gott sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för hur du skapat bilden. Du redogör översiktligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild. Du diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat bilden. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du med hjälp av komposition, ljussättning, färg, kontrast och text skapat en säljande bild. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp