prov: exponering


bakgrund & syfte

Några av de mest grundläggande inställningarna att ha full koll på som fotograf är bländare, slutare och hur de samverkar för en lämplig exponering. För att du ska förstå vikten av att lära dig detta har vi prov på detta.

Det här är verkligen något som borde sitta efter Foto 1, men då det är så viktigt repeterar vi detta även i de senare fotokurserna.

kursmål

1. [...] Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera [...].

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

läroboken

Läs på i förväg om:

 

 

träna gärna på webben

 • Gå till www.canonoutsideofauto.ca
 • Gå till LEARN > GET STARTED och läs på
 • Gå sedan till PLAY och prova tills du känner att du har full koll på detta.
 • Nu är det dags för själva provdelen. Gå till CHALLENGE och gör uppgifterna. OBS! När du klarat alla uppgifter ska du ta en skärmdump av översiktsbilden, så tryck inte bort rutan innan dess! Om du inte lyckas med alla uppgifter gör du om provet till dess det blir rätt. Du kan klicka på den deluppgift du missat när resultaten kommer upp för att få tips.

 

provet

Provet får du inte nu, men du får veta lite om det så du kan förbereda dig. Du kommer att få ett prov (på papper) med frågor att besvara. Där finns också bilder som du ska gära bedömningar av på temat bländare, skärpedjup, slutare, rörelse och exponering.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen.

  e c a
Teknik

Du redogör översiktligt för hur

 • bländaren fungerar och hur den påverklar skärpedjupet
 • slutaren fungerar och hur man får fram rörelse i bild
 • hur bländare och slutare samverkar
Du vet också med viss säkerhet vad begreppen läroboken tar upp inom området står för.

Du redogör utförligt för hur

 • bländaren fungerar och hur den påverklar skärpedjupet
 • slutaren fungerar och hur man får fram rörelse i bild
 • hur bländare och slutare samverkar

Du vet också med säkerhet vad begreppen läroboken tar upp inom området står för.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur

 • bländaren fungerar och hur den påverklar skärpedjupet
 • slutaren fungerar och hur man får fram rörelse i bild
 • hur bländare och slutare samverkar
Du vet också med säkerhet vad begreppen läroboken tar upp inom området står för.
Analysera bilder När du ser på bilder kan du med viss säkerhet avgöra om stor eller liten bländare använts och hur det påverkat skärpedjupet. Du kan också med viss säkerhet avgöra om kort eller lång exponeringstid använts och hur det påverkar rörelsen i bilden. Du diskuterar översiktligt hur de styr upplevelsen av bilden. När du ser på bilder kan du med säkerhet avgöra om stor eller liten bländare använts och hur det påverkat skärpedjupet. Du kan också med säkerhet avgöra om kort eller lång exponeringstid använts och hur det påverkar rörelsen i bilden. Du diskuterar utförligt hur de styr upplevelsen av bilden.

När du ser på bilder kan du med säkerhet avgöra om stor eller liten bländare använts och hur det påverkat skärpedjupet. Du kan också med säkerhet avgöra om kort eller lång exponeringstid använts och hur det påverkar rörelsen i bilden. Du diskuterar utförligt och nyanserat hur de styr upplevelsen av bilden.