uppgift: fotoprojekt 1


bakgrund & syfte

Ibland kan man ta kameraväskan och traska ut, trycka av några bilder och känna sig nöjd. Andra gånger krävs det mer planering för att få till de bilder man vill ha. Under detta moment ska få göra ett lite större projekt där du själv har mycket att säga till om, och med alla steg från planering till färdiga bilder. Fotografiska projekt där du har ansvar för hela processen från planering till färdig projekt är viktiga för din utveckling som fotograf.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. [...]

2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Foto 3:

 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

uppgift

Du ska planera och genomföra ett fotografiskt projekt.

Foto 1: Det kan vara ett skarpt projekt med en extern beställare eller ett annat projekt som du drömmer om att genomföra.

Foto 3: Det kan vara ett projekt inom vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, näringsliv eller kultur.

Detta projekt ska vara tänkt att användas på webben. (Nästa projekt kommer att röra grafisk produktion.)

 1. Börja med att göra en genomarbetat planering inklusive definition av projektets syfte, tidsplan och kostnadsplan. Vad och när ska du fotografera? Vad behöver du i fråga om utrustning, eventuell modell, resor, kostnader etc? Skriv i fotobloggen.
 2. Genomför projektet.
 3. Redigera bilderna och publicera resultatet på det sätt som du bestämt i din planering och på fotobloggen.
 4. Utvärdera arbetet och resultatet i fotobloggen.
 5. Gör en analys av ditt projekt. Skriv i fotobloggen. Läs mer under Semiotik & begrepp och Bildanalys.
 6. Redovisa för gruppen.

Självklart kan du åka iväg och fotografera. Kom i så fall ihåg att prata med lärare om vilken lektion det gäller så du inte får frånvaro!


bedömning

Se bedömningskriterierna för respektive krus under Om kursen i menyn.