uppgift: porträttserie


bakgrund & syfte

När man fotar en serie bilder som ska användas tillsammans är det viktigt att bilderna har en tydlig variation samtidigt som de håller sig till temat. Man ska känna att det finns en röd tråd. Risken om man fotar en bildserie utan att tänka sig för är överhängande att variationen är för liten. Det här tänket måste man träna på. Det ska du göra nu.


kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

 

Foto 2:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utsktifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

läroboken

uppgift

Du ska fota en porträttserie. Den färdiga serien ska innehålla 5-10 bilder som kompletterar varandra. Det måste alltså finnas variation mellan dem så det inte blir ett gäng nästan likadana bilder. Kom ihåg att variera bildutsnitten och innehållet i bilderna! Men även om bilderna är varierade har de en gemensam tråd: ditt tema, det vill säga din modell/dina modeller. Visa vad du går för, både tekniskt och estetiskt!

Förutom att du publicerar dina bilder på fotobloggen som vanligt ska du också sätta ihop en lämplig kollektion och presentera den. Det gör du som en pdf. Lämpligen monterar du de redigerade bilderna i InDesign och exporterar filen som pdf när du är klar. Tips: Tänk bröllopsalbum men med den skillnaden att du inte har en dyr pärm där du sätter in framkallade bilder, utan gör detta digitalt så att de ingående bilderna presenteras på ett estetiskt tilltalande sätt tillsammans. Bildernas storlek kan varieras om det blir bättre så.

arbetsgång

 • Planera fotograferingen. Vem/vilka ska du fota? Var? När? Vad behöver du för utrustning? B-plan vid regn?
 • Fotografera
 • Välj ut bilder till din kollektion. Tänk på att de ska vara varierade!
 • Redigera
 • Presentera dem snyggt i InDesign och exportera som pdf. Tänk bröllopsalbum.
 • Publicera på fotobloggen

fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en kommentar.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete

Du planerar och genomför ditt projekt. Du använder med visst handlag den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du planerar och genomför ditt projekt. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen.När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du planerar och genomför ditt projekt. Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen.När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

bildens kvalitet Bilderna och den färdiga presentationen är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna och den färdiga presentationen är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna och den färdiga presentationen är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form i bildserien binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form i bildserien binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form i bildserien binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för hela processen från planering till färdig pdf och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du berättar översiktligt vad du är nöjd med och vad du har lärt dig under arbetet samt vad du behöver öva på och lära dig inför nästa gång du ska göra ett liknande projekt.

Du redogör utförligt för hela processen från planering till färdig pdf och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du berättar utförligt vad du är nöjd med och vad du har lärt dig under arbetet samt vad du behöver öva på och lära dig inför nästa gång du ska göra ett liknande projekt.

Du redogör utförligt och nyanserat för hela processen från planering till färdig pdf och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du berättar utförligt och nyanserat vad du är nöjd med och vad du har lärt dig under arbetet samt vad du behöver öva på och lära dig inför nästa gång du ska göra ett liknande projekt.