Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | ÖVRIGT

LAGAR & ETIK

Fotografisk bild 1 och 2: ”En bild säger mer än tusen ord”, säger man. Med bilder som kan berätta så mycket krävs det att man tänker sig för vad man berättar om andra. Det är en sida av saken. En annan är det här med rätten att bestämma hur de bilder man tar ska användas. Upphovsrätten. Det behövs regler och det behövs ett etiskt tänkande. Därför ska du arbeta med lagar och regler.

Fotografisk bild 3: ”En bild säger mer än tusen ord,” men genom att manipulera bilder – lägga till eller ta bort detaljer eller klippa ihop olika bilder – kan man förändra budskapet. Det är ett knep som används såväl i propagandasyfte som för att anpassa modeller inom modeindustrin till en drömvärld som kanske inte ens existerar. Bildmanipulation används såväl till att försköna världen som att skapa lögner. Detta fokuserar du som läser Foto 3.

Fotografisk bild 4: Olika länder har olika konventioner och lagar. Det som är tillåtet i Sverige kan vara förbjudet i andra länder. Inte ens inom EU råder gemensamma regler. Det som anses accepterat i Sverige kan bryta mot sedvänjor i andra länder. Men vad är det då som gäller? Det ska du arbeta med idag.

 


Uppgifter & inlämning

Foto 1 och 2

Efter föreläsningen om lagar och regler kommer du att få svara på frågor och sedan diskutera svaren i grupp. Frågorna finns på Classroom.

Se sedan filmen om Creative Commons (se blågröna rutan). Skriv en text om hur Creative Commons fungerar. Du skriver i samma formulär på Classroom.

 


Foto 3

Efter föreläsningen om bildmanipulation gör du en presentation av något slag (affisch, häfte, powerpoint eller liknande) där du berättar om bildmanipulation och diskuterar etiska frågor kopplade till detta. Du kan gärna göra en egen manipulation och diskutera kring den.

Om resultatet går publicera på fotobloggen utan att bryta mot upphovsrättslagen eller agera oetiskt genom att publicera tveksamt material, gör du det. Annars lämnar du in på Classroom. Du kommer också att redovisa för gruppen.

 


Foto 4

Efter föreläsningen om etiska frågeställningar och internationella konventioner och om nationell och internetionell fotografisk upphovsrätt ska du göra en presentation av något slag (affisch, häfte, powerpoint eller liknande) där du berättar om och diskuterar detta. Presentationen publiceras på fotobloggen eller lämnas in på Classroom, beroende på vad som passar bättre. Du kommer också att redovisa för gruppen.

Upp

 

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Fotografisk bild 2

 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Fotografisk bild 3

 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar, till exempel vad gäller bildmanipulation.

Fotografisk bild 4

 • Nationell och internationell fotografisk upphovsrätt.
 • Etiska frågeställningar och internationella konventioner.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Fotografisk bild 1

Du redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Du diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Du redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Du diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Du redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Du diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Fotografisk bild 2

Du redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Du diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Du redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Du diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i ditt fotografiska arbete.

Du redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Du diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i ditt fotografiska arbete.

Fotografisk bild 3

Du redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Du diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Du redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Du diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Du redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Du diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Fotografisk bild 4

Du redogör översiktligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt. Dessutom diskuterar du översiktligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.

Du redogör utförligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt. Dessutom diskuterar du utförligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.

Du redogör utförligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt. Dessutom diskuterar du utförligt och nyanserat etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.

Upp