uppgift: lagar & etik


bakgrund & syfte

”En bild säger mer än tusen ord”, säger man. Med bilder som kan berätta så mycket krävs det att man tänker sig för vad man berättar om andra. Det är en sida av saken. En annan är det här med rätten att bestämma hur de bilder man tar ska användas. Upphovsrätten. Det behövs regler och det behövs ett etiskt tänkande. Du som läser Foto 1 eller 2 jobbar med lagar och regler.

”En bild säger mer än tusen ord,” men genom att manipulera bilder – lägga till eller ta bort detaljer eller klippa ihop olika bilder – kan man förändra budskapet. Det är ett knep som används såväl i propagandasyfte som för att anpassa modeller inom modeindustrin till en drömvärld som kanske inte ens existerar. Bildmanipulation används såväl till att försköna världen som att skapa lögner. Det fokyserar du som läser Foto 3 på.

kursmål

7. Kunskaper om upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser samt om etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

centralt innehåll

Foto 1:

  • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Foto 2:

  • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Foto 3:

  • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar, till exempel vad gäller bildmanipulation.


uppgift & fotoblogg/inlämning

Vi inleder med föreläsning, och sedan arbetar ni med ...


foto 1 & 2

Efter föreläsning om lagar och regler kommer du att få svara på frågor och sedan diskutera svaren i grupp. Frågorna finns på Classroom.

Se sedan filmen om Creative Commons (ovan). Skriv en text om hur Creative Commons fungerar. Du skriver i samma formulär på Classroom.

foto 3

Efter föreläsning om bildmanipulation gör du en presentation av något slag (affisch, häfte, powerpoint eller liknande) där du berättar om bildmanipulation och diskuterar etiska frågor kopplade till detta. Du kan gärna göra en egen manipulation och diskutera kring den.

Om resultatet går publicera på fotobloggen utan att bryta mot upphovsrättslagen eller agera oetiskt genom att publicera tveksamt material, gör du det. Annars mailar du till lärare.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
Foto 1 Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Foto 2 Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete.
Foto 3 Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området. Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.