uppgift: fotopromenad


bakgrund & syfte

Det här läsåret inleder vi med en fotopromenad med olika uppgifter som gör att de av er som är nybörjare får börja lära känna kameran och tänka fotografiskt, och de som fotograferat tidigare får en repetition. Ett sätt att lära sig praktiskt istället för att sitta på genomgång.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera [...].

lärobok


uppgift

Vi ska gå en promenad och göra olika fotouppgifter under vägen. För varje uppgift får ni en enkel genomgång av oss lärare. Vi kommer att fota i manuellt läge för att du ska lära dig mer om hur kameran fungerar.

I de deluppgifter där ni ska jobba i grupp turas ni om med rollerna. Alla ska fotografera alla uppgifter!

Ta några bilder för varje deluppgift/inställning så du har bilder att välja bland sedan.

 

innan vi går ut

Kontrollera kamerans inställningar (kameran).

 • Skärpan (knapp på sidan av objektivet): AF (autofokus)
 • Programratt: M
 • Fokuspunkt
 • Exponeringskompensation: 0
 • Vitbalans: auto
 • Självutlösaren ej aktiverad
 • Raw + jpeg
 • ISO: auto eller valfritt värde mellan 100 och 400 om ej annat anges i uppgiften

a) exponering

Plats: Vid Brinken, rakt över vägen från skolan finns en trapp och några tegelpelare.

Uppgift: Arbeta två och två, en börjar att fotografera och den andra är modell. Titta i sökaren och prova dig fram med placering och zoom tills du får ett fint porträtt. Titta på exponeringsmätaren på kameran. Prova fota med markören på mitten, på tvåan till vänster och på tvåan till höger. Du kan prova dig fram både med bländare och tid tills du får de olika resultaten.

Inställning: Fast ISO-läge, till exempel 200 (fast ISO gör det lättare att se hur exponeringen ändras med ändrad bländare och/eller tid)

Till fotobloggen: En under-, en över- och en normalexponerad bild. Skriv vilken bild som är exponerad på vilket sätt.

 

b) skärpedjup

Plats: trappen vid älven

Uppgift: Jobba tre och tre. En i taget fotograferar, och de andra två är modeller. Sätt/ställ en person ordenligt nära kameran och den andra längre bort. Ställ skärpan på en ögonen på den närmaste modellen.

A) Fota med den största bländaren (lågt tal, t.ex. F4.5) för att få ett så litet skärpedjup som möjligt.

B) Fota också med så liten bländare (högt tal, t.ex. F32) som du kan utan att tiden blir så lång att du får svårt hålla kameran stilla. Det ger ett stort skärpedjup. Välj gärna ett lite högre ISO-tal eller auto till denna deluppgift för att kunna använda en mindre bländare utan att tiden blir så lång att bilden blir suddig, kanske 400 eller 800. (Vissa kameror klarar ännu högre ISO-tal utan att bilderna blir brusiga.)

Till fotobloggen: Lägg in den bild du är mest nöjd med med litet skärpedjup och den du är mest nöjd med stort skärpedjup. Skriv vid bilderna vilken bländare du använt, om det ger ett litet eller stort skärpedjup.

 

c) komma nära

Plats: Nordanå, damm utan staket

Uppgift: Prova fota fåglar stående och utzoomat. Försök sedan locka till dig någon fågel, böja dig ner, zooma in och fota så nära som möjligt.

Till fotobloggen: En bild tagen nära och en längre ifrån. Resonera kring skillnaderna.

 

d) rörelse

Plats: "Minivattenfall" vid lada, Nordanå

Uppgift: Hitta en fin vy med vatten som faller från rännan. Gör uppgifterna med stativ.

A) Fotografera med riktigt kort slutartid. Du kan välja den största bländaren du har och ett högre ISO-tal och passande tid till det. Då får du den kortaste tid du kan använda under det aktuella förhållandet.

B) Fotografera med lång slutartid. Du kan använda kamernas minsta bländare och ISO 100 och välja den tid som ger rätt exponering till det. Ett lågt ISO-tal gör att slutartiden blir längre.

Till fotoblogg: Välj ut den bästa bilden med kort slutartid och den bästa med lång. Skriv vid bilderna vilken slutartid du använt. Skriv vid bilderna hur slutartiden påverkar vattnets utseende.

 

e) bakgrund

Plats: Rönn vid stenbro

Uppgift: Välj ut en fin rönnbärsklase och gå nära den så den fyller ut en relativt stor del av bildytan. Prova fotografera från olika vinklar så att bakgrunden blir olika.

Till fotoblogg: Välj ut den bild där du tycker bakgrunden fungerar bäst till rönnbärsklasen och en där du tycker det fungerar sämre. Resonera kring skillnaderna och hur man kan tänka.

 

f) perspektiv

Plats: Bonnstadskammare med trapp

Uppgift: Arbeta i par och fota porträtt. Ett porträtt fotar du med kameran i höjd med modellens huvud. En bild tar du efter att ha klättrat upp lite i en trapp (med modellen kvar på marken) och en med modellen en bit upp och du på marken.

Till fotobloggen: Välj ut den bästa bilden med normalperspektiv, fågelperspektiv och grodperspektiv. Skriv vilken bild som har vilket perspektiv och resonera kring hur du tycker att det påverkar bilden.

 

g) det stora i det enkla

Plats: Lindarna på gatan ovanför Nordanå

Uppgift: Gå nära och leta spännande mönster i stammarna.

Till fotobloggen: Välj ut det finaste/mest spännande mönster du hittade och publicera det på bloggen

 

Sedan går vi tillbaka till skolan och lägger in bilderna på datorn. Välj ut de bästa bilderna till respektive deluppgift I LIghtroom. Exportera dem med 1024 pixlar som längsta sida. Publicera dem med texter i fotobloggen.


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg. Skriv vid bilderna vilken deluppgift respektive bild tillhör. Skriv också vilken bild du tycker bäst om för respektive deluppgift och motivera varför.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen".