Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | REDIGERING

FOTOMONTAGE

Fotomontage före och efter

Du ska få lära dig arbeta med lager och lagermasker och montera ihop två bilder i photoshop. Denna gång är det viktigare prova på tekniken än att få den perfekta bilden rent estetiskt.

 


Uppgift

Ladda ner bilderna du ska göra fotomontage av:

Eller ännu hellre, fota egna bilder att arbeta med. I så fall fotograferar du dem före lektionen.

Jag kommer att visa hur man kan göra ett enkelt fotomontage av de båda bilderna. Sedan gör du ett eget brinnande äpple. Hinner du mer gör du fler montage av egna bilder. Gärna kreativa idéer!

En repetition av genomgången finns nedan.

 

Inlämning & redovisning

Publicera det färdiga resultatet på fotobloggen (eller lämna in om ni inte arbetar med fotoblogg) och berätta vad du blev nöjd med i ditt montage och motiverar varför.

Gör du egna montage berättar du hur du tänkt och gjort. Du behöver bara ta upp det som skiljer mot det vi gick igenom. Diskutera också vilka möjligheter programvaran ger när det gäller montage.

Och så var det det här med upphovsrätten: Bilderna ni utgår från till äppelljuset är mina, och ni har mitt tillstånd att använda dem till den här övningen och publicera resultatet.

Upp

 

Faktasidor

Vi går igenom processen på lektionen. Missar du den, se länkarna om redigering eller google på internet fr att hitta guider om fotomontage. Det finns hur mycket som helst att lära sig om detta på nätet.

 

Repetition från genomgången

Om du vill repetera vad vi gjorde under genomgången får du stegen här, men kom ihåg att det här är bara ett sätt att göra detta. Experimentera och prova gärna andra sätt.

1. Öppna båda bildfilerna i Photoshop. Dra upp en markeringsram runt ljuslågan. Kopiera och klistra in på bilden av äpplet.

2. Sänk opaciteten tillfälligt så du ser var du vill placera ljuslågan. Om du vill ändra storleken väljer du Redigera > Omforma fritt (CMD + t) och justerar storleken genom att dra i något av handtagen. Dra upp reglaget för opacitet till 100 % igen när du är nöjd.

Ändra opacitet

Resultat av ändringen

3. Se till att lagret med ljuset är markerad och skapa en lagermask. Du ser att den kommit dit genom att det kommer en till ruta på samma rad i lagerpanelen. När du ser vita hörn runt den rutan är själva masken markerad och du kan göra ändringar i den. Det går inventera masken (synligt/osynligt) med CMD + i.

Måla det du vill ska synas i lagret svart. Råkar du måla för mycket byter du till vit färg och målar över igen. Grått gör lagret halvgenomskinligt.

Arbeta med lagermask

4. Nu är det nästan färdigt, men på originalbilden fanns det en liten orange gloria runt ljuset. Markera bakgrundslagret och skapa ett nytt tomt lager. Välj en orange färg och en mjuk, relativt stor pensel. Måla en oval ungefär som glorian såg ut på orignalbilden. I och med att detta lager ligger under lagret med ljuslågan kan du måla även där ljuslågan ska vara. Lågan kommer att täcka det. Du kan även lägga lite blått kring nedre delen av lågan om du vill.

Skapa ett tomt lager

Måla in en orange färg

Välj pensel

5. När du är nöjd sparar du bilden som en jpeg-fil.

Färdig bild

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Programvaror för digital bildbehandling.

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.

Fotografisk bild 4

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Utrustning och teknik.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Med visst handlag gör du fotomontaget i exemplet. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Med gott handlag gör du fotomontaget. Dessutom experimenterar du på egen hand och provar egna montage och arbetssätt. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Med mycket gott handlag gör du fotomontaget. Dessutom experimenterar du på egen hand och provar egna montage och arbetssätt. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Ditt fotomontage är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Dina fotomontage är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Dina fotomontage är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet komposition och teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet komposition och teknik för att åstadkomma visuella effekter [och personliga uttryck]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation komposition och teknik för att åstadkomma visuella effekter och personliga uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör för vad du blev nöjd med i ditt arbete och motiverar översiktligt varför.

Du redogör utförligt för ditt arbete och de möjligheter programvaran ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete och de möjligheter programvaran ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp