uppgift: fotomontage

 


bakgrund & syfte

Du ska få lära dig arbeta med lager och lagermasker och montera ihop två bilder i photoshop. Denna gång är det viktigare prova på tekniken än att få den perfekta bilden rent estetiskt.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Programvaror för digital bildbehandling

Foto 2:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.

läroboken

Om du missat lektionen eller vill lära dig mer, se länksamlingen eller googla för att hitta guider på internet om fotomontage. Det finns hur mycket som helst att lära sig om detta på webben!

uppgift

Ladda ner bilderna du ska göra fotomontage av:

Eller ännu hellre: fota egna bilder att arbeta med. I så fall fotograferar du dem före lektionen.

Jag kommer att visa hur man kan göra ett enkelt fotomontage av de båda bilderna. Sedan gör du ett eget brinnande äpple. Hinner du mer gör du fler montage av egna bilder. Gärna kreativa idéer! :)


repetition från genomgången

Om du vill repetera vad vi gjorde under genomgången får du stegen här, men kom ihåg att det här är bara ett sätt att göra detta. Experimentera och prova gärna andra sätt.

1. Öppna båda bildfilerna i Photoshop. Dra upp en markeringsram runt ljuslågan. Kopiera och klistra in på bilden av äpplet.

2. Sänk opaciteten tillfälligt så du ser var du vill placera ljuslågan. Om du vill ändra storleken väljer du Redigera > Omforma fritt (CMD + t) och justerar storleken genom att dra i något av handtagen. Dra upp reglaget för opacitet till 100 % igen när du är nöjd.

3. Se till att lagret med ljuset är markerad och skapa en lagermask. Du ser att den kommit dit genom att det kommer en till ruta på samma rad i lagerpanelen. När du ser vita hörn runt den rutan är själva masken markerad och du kan göra ändringar i den. Det går inventera masken (synligt/osynligt) med CMD + i.

Måla det du vill ska synas i lagret svart. Råkar du måla för mycket byter du till vit färg och målar över igen. Grått gör lagret halvgenomskinligt.

4. Nu är det nästan färdigt, men på originalbilden fanns det en liten orange gloria runt ljuset. Markera bakgrundslagret och skapa ett nytt tomt lager. Välj en orange färg och en mjuk, relativt stor pensel. Måla en oval ungefär som glorian såg ut på orignalbilden. I och med att detta lager ligger under lagret med ljuslågan kan du måla även där ljuslågan ska vara. Lågan kommer att täcka det. Du kan även lägga lite blått kring nedre delen av lågan om du vill.

5. När du är nöjd sparar du bilden som en jpeg-fil.


fotoblogg

Publicera det färdiga resultatet på fotobloggen och berätta vad du blev nöjd med i ditt montage och motiverar varför.

Gör du egna montage berättar du hur du tänkt och gjort (det som skiljer från det vi gick igenom). Diskutera också vilka möjligheter programvaran ger när det gäller montage.

Och så var det det här med upphovsrätten: Bilderna ni utgår från till äppelljuset är mina, och ni, mina elever, har mitt tillstånd att använda dem till den här övningen och publicera resultatet.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Med visst handlag gör du fotomontaget i exemplet. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Med gott handlag gör du fotomontaget. Dessutom experimenterar du på egen hand och provar egna montage och arbetssätt. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Med mycket gott handlag gör du fotomontaget. Dessutom experimenterar du på egen hand och provar egna montage och arbetssätt. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Ditt fotomontage är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Dina fotomontage är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Dina fotomontage är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet komposition och teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet komposition och teknik för att åstadkomma visuella effekter [och personliga uttryck]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation komposition och teknik för att åstadkomma visuella effekter och personliga uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör för vad du blev nöjd med i ditt arbete och motiverar översiktligt varför. Du redogör utförligt för ditt arbete och de möjligheter programvaran ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.