Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

PORTRÄTT MED FÖNSTERLJUS

Fönster ger ofta ett riktigt fint porträttljus, särskilt om solen inte lyser direkt på det. Med denna övning ska du dels lära dig använda fönster som ljuskälla och dels öka din medvetenhet om vilken fantasisk "softbox" du har tillgång till överallt (nåja, nästan överallt).

 


Kille belyst från fönster

Uppgift och inlämning

Du ska fota porträtt med hjälp av ljuset från ett fönster. Förutsatt att solen inte lyser direkt på fönstret blir det som en stor softbox. Eventuellt kan man behöva reflektera tillbaka lite ljus till skuggsidan med en reflexskärm eller vad som finns till hands. Ett vanligt vitt papper kan fungera utmärkt.

Fotografera många bilder och prova olika placeringar. Prova till exempel att ställa dig nära fönstret vid fönstrets ena sida och modellen vid den andra sidan, men lite längre ut. Be modellen vrida på huvudet sakta så du ser hur ljuset faller och var skuggorna hamnar. Testa både att reflektera tillbaka en del ljus och att låta bli.

Välj ut de tre bilder du är allra mest nöjd med, redigera dem och publicera dem på bloggen. Se dock till att bilderna skiljer sig åt, så du inte väljer tre snarlika bilder.

 

Upp

 

Faktasidor

Läs detta innan du gör uppgiften:

Tänk på

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du går iväg för att fotografera.

Ta en titt på kamerainställningarna, så kameran inte har kvar oönskade inställningar från en tidigare fotografering.

 

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Fotografisk bild 2

 • [...] Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utskrifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag delar av den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktlig på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp