Porträtt belyst av fönster

uppgift: fönsterljus


bakgrund & syfte

Fönster ger ofta ett riktigt fint porträttljus, särskilt om solen inte lyser direkt på det. Med denna övning ska du dels lära dig använda fönster som ljuskälla och dels öka din medvetenhet om vilken fantasisk "softbox" du har tillgång till överallt (nåja, nästan).

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantea, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

centralt innehåll

Foto 1:

  • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

  • [...] Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper [...].

lärobok

uppgift

Du ska fota porträtt med hjälp av ljuset från ett fönster. Förutsatt att solen inte lyser direkt på fönstret blir det som en stor softbox. Eventuellt kan man behöva reflektera tillbaka lite ljus till skuggsidan med en reflexskärm eller vad som finns till hands. Ett vanligt vitt papper kan fungera utmärkt.

Fotografera många bilder och prova olika placeringar. Prova till exempel att ställa dig nära fönstret vid fönstrets ena sida och modellen vid den andra sidan, men lite längre ut. Be modellen vrida på huvudet sakta så du ser hur ljuset faller och var skuggorna hamnar. Testa både att reflektera tillbaka en del ljus och att låta bli.

Välj ut de tre bilder du är allra mest nöjd med, redigera dem och publicera dem på bloggen. Se dock till att bilderna skiljer sig åt, så du inte väljer tre snarlika bilder.


fotoblogg

Publicera de tre bästa bilderna på din fotoblogg och berätta om ditt arbete. Fokusera särskilt på hur du placerat modellen och dig själv i förhållande till fönstret (och ljuset).

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

  1. Skapa ett nytt inlägg
  2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
  3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
  4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
  5. Lägg in bilderna i inlägget
  6. Skriv texten
  7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
  8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.