uppgift: färger
bakgrund & syfte

Syftet med detta moment är att lära oss mer om färger och träna oss i att använda dem medvetet i vårt bildskapande. Samtidigt ska vi få upp våra ögon för bakgrunden i bilderna. Man ser så ofta bilder som skulle ha varit riktigt bra om inte bakgrunden stört. Det är lätt hänt att man fokuserar så mycket på sitt huvudmotiv att man glömmer att titta efter hur det ser ut bakom det.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

läroboken

uppgift

Din uppgift denna gång är att hitta motiv med estetiska tilltalande färger. Det kan vara bilder med kontrastfärger, accentfärger eller andra spännande kontraster eller bilder med en begränsad harmonisk färgskala. Tanken är att du ska fota blommor, men vill du arbeta med färgrika motiv på annat sätt är det också okej.

Försök få med olika typer av färgkombinationer:

 • accentfärger
 • komplementfärger
 • närliggande färger
 • ton-i-ton
 • varma färger
 • kalla färger

Samtidigt ska du arbeta aktivt med att hitta passande bakgrunder. Det kan handla om att flytta sig lite i sidled eller huka sig ner för att få en lugnare eller mer passande bakgrund eller att välja ett kortare skärpedjup.

Fotografera med bländarprioriterad halvautomatik alternativt manuellt. Som vanligt fotograferar du i raw.

Välj ut 4-6 av dina bästa bilder. Se till att få bredd på dem så du visar att du arbetar med olika typer av färgkombinationer! Redigera dem.


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv kommentarer till varje bild:

 • Hur du arbetat med bilden?
 • Vilken typ av färgkombination har du försökt få fram med bilden? (accentfärger, komplementfärger, närliggande färger, ton-i-ton, varma färger, kalla färger)
 • Hur har du tänkt kring kompositionen?
 • Vilka känslor och effekter tror du bilden ger?
 • Hur har du gjort för att bakgrunden ska passa bilden och inte störa upplevelsen?

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du fotograferar blommor eller andra färgrika motiv och tänker på färger och bakgrund. Du använder kameran och redigeringsprogramet med visst handlag. När du samråder med läraren bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar blommor eller andra färgrika motiv och tänker på färger och bakgrund. Du använder kameran och redigeringsprogramet med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med läraren bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar blommor eller andra färgrika motiv och tänker på färger och bakgrund. Du använder kameran och redigeringsprogramet med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med läraren bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att skapa den känsla du strävar efter att bilden ska frambringa. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att skapa den känsla du strävar efter att bilden ska frambringa. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att skapa den känsla du strävar efter att bilden ska frambringa. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för fotograferingen och redigeringen. Du motiverar översiktlig de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap genom färg och komposition samt hur bakgrunden påverkar bilden.

Du redogör utförligt för fotograferingen och redigeringen. Du motiverar utförligt de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap genom färg och komposition samt hur bakgrunden påverkar bilden.

Du redogör utförligt och nyanserat för fotograferingen och redigeringen. Du motiverar utförligt och nyanserat de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap genom färg och komposition samt hur bakgrunden påverkar bilden.