Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | KOMPOSITION

FÄRGER

Syftet med detta moment är att lära oss mer om färger och träna oss i att använda dem medvetet i vårt bildskapande. Samtidigt ska vi få upp våra ögon för bakgrunden i bilderna. Man ser så ofta bilder som skulle ha varit riktigt bra om inte bakgrunden stört. Det är lätt hänt att man fokuserar så mycket på sitt huvudmotiv att man glömmer att titta efter hur det ser ut bakom det.

Ju längre du har kommit i din utbildning, desto större fokus blir det på att resultatet ska vara konstnärligt.

 


Uppgift

Din uppgift denna gång är att hitta motiv med estetiska tilltalande färger. Det kan vara bilder med kontrastfärger, accentfärger eller andra spännande kontraster eller bilder med en begränsad harmonisk färgskala. Tanken är att du ska fota blommor, men vill du arbeta med färgrika motiv på annat sätt är det också okej.

Försök få med olika typer av färgkombinationer:

Samtidigt ska du arbeta aktivt med att hitta passande bakgrunder. Det kan handla om att flytta sig lite i sidled eller huka sig ner för att få en lugnare eller mer passande bakgrund eller att välja ett kortare skärpedjup.

Fotografera med bländarprioriterad halvautomatik alternativt manuellt. Fotografera i raw.

Välj ut dina bästa bilder. Se till att få med alla punkterna ovan. Det kan naturligtvis vara så att du kombinerar till exempel ton-i-ton med varma färger i samma bild.

Redigera de utvalda bilderna.

 

Inlämning & redovisning

 1. Lägg upp de utvalda och redigerade bilderna på din fotoblogg (eller lämna in om ni redovisar på det sättet i din grupp).
 2. Skriv om varje bild:
  • Vilken typ av färgkombination har du försökt få fram med bilden? (accentfärger, komplementfärger, närliggande färger, ton-i-ton, varma färger, kalla färger)
  • Hur har du tänkt kring kompositionen?
  • Vilka känslor och effekter tror du bilden ger?
  • Hur har du gjort för att bakgrunden ska passa bilden och inte störa upplevelsen?
  • Vad har du gjort i redigeringen?
    
  Det kan till exempel handla om hur du tänkt kring komposition, ljus eller fotografisk teknik eller andra val du gjorde när du fotograferade (och eventuellt redigerade) bilden. Du kan också skriva om hur bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
 3. Spara alltid bilderna i din kursmapp på datorn också. De kan komma att behövas, antingen till senare projekt eller som säkerhetskopia.
 4. Var beredd att berätta lite om bilderna inför gruppen när ni tittar på bilderna tillsammans.

Upp

 

Faktasidor

Läs detta innan du gör uppgiften:

Tänk på

Ta på dig bekväma skor och kläder efter väder när du ska ut och fotografera. Ta gärna med ett sittunderlag eftersom det är möjligt att du kommer att fotografera på knä eller kanske liggande på marken.

Skriv gärna en lista med deluppgifterna, så du håller koll på att du gör allt.

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du går. Ta också en titt på kamerainställningarna, så kameran inte har kvar oönskade inställningar från en tidigare fotografering.

 

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 • 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 4

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du fotograferar blommor eller andra färgrika motiv och tänker på färger och bakgrund. Du använder kameran och redigeringsprogramet med visst handlag. När du samråder med läraren bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar blommor eller andra färgrika motiv och tänker på färger och bakgrund. Du använder kameran och redigeringsprogramet med gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.När du samråder med läraren bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar blommor eller andra färgrika motiv och tänker på färger och bakgrund. Du använder kameran och redigeringsprogramet med mycket gott handlag. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.När du samråder med läraren bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet komposition, ljus och fotografisk teknik för att skapa den känsla du strävar efter att bilden ska frambringa.

Du använder med viss säkerhet komposition, ljus och fotografisk teknik för att skapa den känsla du strävar efter att bilden ska frambringa. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation komposition, ljus och fotografisk teknik för att skapa den känsla du strävar efter att bilden ska frambringa. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för fotograferingen och redigeringen. Du motiverar översiktligt de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap genom färg och komposition samt hur bakgrunden påverkar bilden.

Du redogör utförligt för fotograferingen och redigeringen. Du motiverar utförligt de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap genom färg och komposition samt hur bakgrunden påverkar bilden.

Du redogör utförligt och nyanserat för fotograferingen och redigeringen. Du motiverar utförligt och nyanserat de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap genom färg och komposition samt hur bakgrunden påverkar bilden.

Upp