uppgift: miljö, ergonomi och säkerhet

(Uppgift av Markus Porsklev)


bakgrund & syfte

Fotoutrustning är tungt. Det är lätt att få skador om man bär fel eller står länge i fel ställning. Det är också viktigt att veta hur man ska stå för att bli stadigare på handen. En fotograf bör ha i åtanke var man fotograferar, och vem, och hur det påverkar säkerheten. Arbetsmiljön både i studio och på fältet är ytterligare en aspekt som fotografer bör vara medvetna om.

kursmål

8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

centralt innehåll

Foto 1:

  • Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

Foto 2:

  • Grundläggande ergonomiska samt miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

uppgift

Arbeta i de par som vi har utsett och gör den uppgift ni tilldelats (en av nedanstående).

Börja med att diskutera följande frågor:

Hur tänker ni kring ergonomin när ni fotograferar, bär och redigerar?
Hur skulle du kunna förbättra chanserna att slippa undan skador?
På vilket sätt måste en fotograf vara medveten om säkerhetsfrågor? (Vem man fotar? Var man fotar? När man fotar? Hur man fotar?)
Hur kan du tänka miljömässigt kring fotografering? (Resor? Återvinning? Nedskräpning? Gear aquisition syndrome, GAS?)

Varje grupp har blivit tilldelade en av uppgifterna nedan. Ni ska alltså INTE göra alla uppgifterna utan endast den som er grupp har fått.

Utgå från informationen i genomgången när ni gör uppgiften:

 

 


a) fotografering

Gör en plansch med bilder som visar olika lämpliga ställningar när man fotograferar samt berättar vad man ska akta sig för när det gäller ergonomi i fotosammanhang.Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.

Ett snabbtips för att göra posters online finns på: www.canva.com/create/posters/

 

b) bära fotoutrustning

Gör en plansch med bilder som visar hur man ska bära fotoutrustning på ett ergonomiskt riktigt sätt. Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.

 

c) arbete vid bildskärmen

Gör en plansch med bilder som visar hur man ska tänka ergonomiskt när man arbetar med bildredigering och annat vid bildskärmen (hur man sitter, hur man placerar datorskärmen, hur man håller musen, risker med att sitta för länge). Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.

 


d) säkerhet

Gör en plansch med bilder som visar hur man ska tänka på säkerheten när man fotar (t.ex. var och när man fotar, vem man fotar, hur man undviker olyckor o.s.v.). Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.

e) stress

Gör en plansch med bilder som visar hur man kan undvika stress i sitt arbete som fotograf. Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.

 


redovisning/fotoblogg

Ni visar upp era planscher samt berättar om hur ni själva, var och en, tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn när ni fotograferar. Ni ska även publicera era planscher i jpeg-format på guldbilden.se under rubriken "Uppgift 17A".

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

  1. Skapa ett nytt inlägg
  2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
  3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
  4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
  5. Lägg in bilderna i inlägget
  6. Skriv texten
  7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
  8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

e c a

Du redogör översiktligt för för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Vid redovisningen redogör du översiktligt för hur du i ditt eget arbete tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

Du redogör utförligt för för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Vid redovisningen redogör du utförligt för hur du i ditt eget arbete tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

Du redogör utförligt och nyanserat för för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Vid redovisningen redogör du utförligt och nyanserat för hur du i ditt eget arbete tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.