Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | ERGONOMI

MILJÖ, ERGONOMI & SÄKERHET

(Uppgift av Markus Porsklev.)

Fotoutrustning är tungt. Det är lätt att få skador om man bär fel eller står länge i fel ställning. Det är också viktigt att veta hur man ska stå för att bli stadigare på handen. En fotograf bör ha i åtanke var man fotograferar, och vem, och hur det påverkar säkerheten. Arbetsmiljön både i studio och på fältet är ytterligare en aspekt som fotografer bör vara medvetna om.

 


Uppgift

Arbeta i de par som vi har utsett.

Börja med att diskutera följande frågor (alla):

Varje grupp har blivit tilldelade en av uppgifterna nedan. Ni ska alltså INTE göra alla uppgifter (A-E) utan endast den som er grupp har fått. Utgå från informationen i genomgången när ni gör uppgiften.

Ett snabbtips för att göra posters online finns på: www.canva.com/create/posters/

 1. Fotografering Gör en plansch med bilder som visar olika lämpliga ställningar när man fotograferar samt berättar vad man ska akta sig för när det gäller ergonomi i fotosammanhang. Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.
 2. Bära fotoutrustning Gör en plansch med bilder som visar hur man ska bära fotoutrustning på ett ergonomiskt riktigt sätt. Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.
 3. Arbete vid bildskärmen Gör en plansch med bilder som visar hur man ska tänka ergonomiskt när man arbetar med bildredigering och annat vid bildskärmen (hur man sitter, hur man placerar datorskärmen, hur man håller musen, risker med att sitta för länge). Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.
 4. Säkerhet Gör en plansch med bilder som visar hur man ska tänka på säkerheten när man fotar (t.ex. var och när man fotar, vem man fotar, hur man undviker olyckor o.s.v.). Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.
 5. Stress Gör en plansch med bilder som visar hur man kan undvika stress i sitt arbete som fotograf. Redigera era bilder i photoshop/lightroom. Skriv texter. Använd er av valfritt program för att göra era planscher.

 

Inlämning & redovisning

Ni visar upp era planscher samt berättar om hur ni själva, var och en, tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn när ni fotograferar. Ni ska även publicera era planscher i jpeg-format på fotobloggen.

Upp

 

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 8. Kunskaper om miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

Fotografisk bild 2

 • Grundläggande ergonomiska samt miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A

Du redogör översiktligt för för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Vid redovisningen redogör du översiktligt för hur du i ditt eget arbete tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

Du redogör utförligt för för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Vid redovisningen redogör du utförligt för hur du i ditt eget arbete tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

Du redogör utförligt och nyanserat för för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet. Vid redovisningen redogör du utförligt och nyanserat för hur du i ditt eget arbete tar miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.

Upp