Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | STUDIOFOTO/MOTIV

BILDBYLINE

En del av er kommer att arbeta med ett ämnesövergripande tidningsprojekt. I tidningarna används ofta bildbylines för att visa vem som skrivit artikeln. Man tror att läsaren upplever sig komma närmare författaren om man får veta vem som skrivit och hur denne ser ut. Ni ska fotografera bilder till dessa bylines. Uppgiften fungerar förstås även till dem av er som inte jobbar med tidningsprojektet.

 


Uppgift

 1. Studera hur bildbylines brukar se ut, och kom överens tillsammans med lärare hur era ska se ut. Ni bör ha samma stil på alla.
 2. I grupp provar ni fram en lämplig ljussättning.
 3. Turas om att fotografera dem som ska vara med i tidningsprojektet. Fördela modellerna mellan er - en modell, en fotograf. Tips! För att lätt minnas vem som fotat vilken bild, knäpp ett snabbt kort på den nya fotografen varje gång ni byter. Alla måste fota. Ni ska sedan redigera och lämna in de bilder ni själva tagit, inte de där ni är modeller.
 4. Välj ut den bästa bilden för varje modell och redigera enligt vad ni kom fram till om utseende.

 

Som fotograf ska du tänka på att:

Om du vill kan du ha väl vald musik på för att ge lugn och stämning åt situationen.

 

Inlämning & redovisning

 1. Publicera bilderna på din fotoblogg och redogör för ditt arbete. Motivera dina val.
 2. Lämna även in en högupplöst kopia på Classroom samt spara den på din dator.
 3. Skicka den färdiga bilden till modellen, så denne har den till tidningsprojektet.

Upp

 

Faktasidor

Läs om studiofoto innan du gör uppgiften:

Tänk på

Var försiktig i studion! Utrustningen är dyr och känslig. Se till att ljusstativ och annat står så stadigt de kan. Tänk på hur du placerar sladdar så ingen snubblar på dem eller drar ikull utrustning.

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du börjar. Ta också en titt att kamerainställningarna är rätt.

 

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast [...].

Fotografisk bild 2

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utskrifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Fotografisk bild 3

 • Avancerad studiofotografering och ljussättning med digital utrustning.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med gott handlags den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag delar av den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktlig på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp