uppgift: bildbyline


bakgrund & syfte

En del av er kommer att arbeta med ett ämnesövergripande tidningsprojekt, "Antikbladet". I tidningarna används ofta bildbylines för att visa vem som skrivit artikeln. Man tror att läsaren upplever sig komma närmare författaren om man får veta vem som skrivit och hur denne ser ut. Ni ska fotografera bilder till dessa bylines.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast [...].

Foto 2:

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utsktifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3:

 • Avancerad studiofotografering och ljussättning med digital utrustning.

uppgift

 1. Studera hur bildbylines brukar se ut, och kom överens tillsammans med lärare hur era ska se ut.
 2. I grupp provar ni fram en lämplig ljussättning.
 3. Turas om att fotografera dem som ska vara med i tidningsprojektet. Fördela modellerna mellan er - en modell, en fotograf. Tips! För att lätt minnas vem som fotat vilken bild, knäpp ett snabbt kort på den nya fotografen varje gång ni byter. Alla måste fota, och ni ska sedan redigera och lämna in de bilder ni själva tagit.
 4. Välj ut den bästa bilden för varje modell och redigera enligt vad ni kom fram till om utseende.

 

Som fotograf ska du tänka på att

 • kameran är inställd på lämpligt sätt
 • ljussättningen fungerar bra
 • modellen kommer till sin rätt - berätta hur hen ska stå, titta etc
 • modellen behöver få känna sig trygg (prata med honom/henne, berätta vad du gör, beröm honom/henne)
 • ta flera bilder så du har att välja bland

Om du vill kan du ha väl vald musik på för att ge lugn och stämning åt situationen.

 

fotoblogg & inlämning

Publicera bilderna på din fotoblogg och redogör för ditt arbete. Motivera dina val.

Maila även bilden högupplöst till lärarna.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.