grundregler för ljussättning

En fotograf målar med ljuset. Med olika karaktär och riktning på ljuset förändras bilden dramatiskt. Det är ljuset som skapar stämningen i bilden.

  • Ju mer utbrett ljuset är (större ljuskälla), desto mjukare effekt blir det.
  • Ju mer punktformig ljuskälla, desto mer distinkt blir formen på motivet.
  • Kommer ljuset från samma håll som betraktaren, dvs kameran, blir ljuset platt (och i och med det ofta tråkigt).
  • Kommer ljuset från sidan blir det tydliga skuggor i motivet och modellens form framträder kraftigt.

Ett normalt ljus brukar bestå av en ljuskälla som ger form åt ansiktet och ett fyllnads- eller upplättningsljus som reglerar skuggorna så de inte blir alltför hårda. Det gäller bara att komma ihåg att ögat klarar av större kontraster än vad kameran gör.

avstånd

Ljusstyrkan avtar snabbt med avståndet. En dubblering av avståndet gör att att ljusstyrkan måste fyrdubblas för att lika mycket ljus ska falla på modellen.


olika typer av ljus

Man brukar tala om fyra olika ljus: karaktärsljus, allmänljus, effektljus och bakgrundsljus. Den här bilden är ljussatt med alla fyra. Längre ner ser du samma bild fotograferad med att av ljusen tänt i taget. Kameran och lamporna har samma inställningar som på bilden ovan. (Lampornas placeringar är exempel. De kan placeras på många olika sätt.)

 

karaktärsljus

Karaktärsljuset är den viktigaste belysningen. Det är det som ger form åt motivet. Med detta ljus får vi fram skuggor i ansiktet. Ibland används detta ljus som enda ljuskälla. I denna bild kommer karaktärsljuset från en bouncer som har placerats snett bakom modellen. Ofta används även hårdare ljus till karaktärsljus.


allmänljus

Allmänljuset är ett mjukare ljus som används för att mjuka upp skuggorna som bildas av karaktärsljuset. Ofta används en bouncer eller ett paraply på en blixtlampa. Det kan också vara en reflexskärm som åstadkommer denna effekt genom att reflektera tillbaka en del av karaktärsljuset. Utan allmänljus blir bilden väldigt hård, och skillnaden mellan skuggor och högdagrar riskerar bli så stor att kameran inte klarar av att återge dessa på ett önskat sätt. Skuggorna blir svart och högdagrarna riskerar att bli utfrätta (så ljusa att de blir helt vita). Här kommer allmänljuset från en bouncer placerad en bit från modellen.

bakgrundsljus

Bakgrundsljuset kan komma från olika typer av ljuskällor. Ofta låter man en blixtlampa med bikakeraster lysa mot bakgrunden. Vill man ha vit bakgrund är det särskilt viktigt att belysa bakgrunden, annars blir den för mörk. Här är det en blixtlampa med vanlig reflektor, riktad mot bakre väggen, som har använts.

effektljus

Effektljuset är, precis som det låter, ett ljus som ger effekter i bilden. Det kan till exempel vara ett ljus som används bakifrån för att förstärka konturen på motivet eller en punktbelysning på håret, ett ansiktsparti eller kläderna. Oftast används en smalstrålande ljuskälla, till exempel en blixtlampa med bikakeraster. Till den här bilden användes en blixtlampa med klaffar monterade på reflektorn. Klaffarna är hoptryckta så att bara en strimma ljus passerar.


ljusets karaktär

Att ljussätta är att måla eller kanske snarare modellera med ljus och skuggor. Med stor skillnad mellan högdagrar och skuggor kommer modellens form att framträda tydligare. Med mindre skillnad blir formen mindre påtaglig.

Män klarar klarar ofta en hårdare ljussätting (större konstrast mellan högdagrar och skuggor) än kvinnor.

Mörka människor kräver starkare ljus än ljusa. Om hyn är mörk finns det risk att ett hårt ljus skapar reflexer som man inte vill ha i ansiktet. En stor, mjuk ljuskälla fungerar bättre än en mer koncentrerad belysning. Det är bättre med en svag belysning närmare än en kraftig längre ifrån.

Även på en söt liten flicka, utan tillstymmelse till ärr, grova porer eller skäggstubb, syns det skillnad på olika ljus. Vänstra bilden är belyst med blixt som det bara sitter en vanlig reflektor på. Ännu hårdare effekt hade det blivit med ett bikakefilter monterat på reflektorn. Till den högra bilden användes softbox.

Ett hårdare ljus ger en tydligare karaktär åt modellen. (Kanske inte är så vanlig ljussättning på en liten flicka...)

Ett mjukare ljus får även modellens hud att se mjukare och jämnare ut.


riktning

Genom att variera riktningen på ljuset kan man få helt olika effekter. Naturligt ljus anses alltid komma uppifrån, som solen, och därför placerar man ofta lampor snett ovanför modellen. Men många andra spännande möjligheter finns. Prova dig fram!


medljus

Om ljuset kommer från samma håll som kameran blir bilden "platt". Formen och strukturen markeras inte. Ibland kan det uppfattas som tråkigt. Andra gånger kan illusionen av en jämn yta vara en fördel.


sidljus

Med ljuset från sidan blir formen mycket påtaglig. Det ger intresse åt bilden och framhäver strukturen. Titta till exempel på ärret just ovanför näsan. På den övre bilden syns det knappt, medan det syns väl på den nedre bilden. Det här kan man utnyttja till att framhäva karaktären hos en modell. Särskilt äldre herrar ser man ofta avporträtterade i en sådan ljussättning att rynkor och liknande framhävs istället för döljs.


motljus

Motljus kan användas för att framhäva siluetten. Riktigt stämningsfullt kan det bli att använda sig av motljus, men låta en reflexskärm reflektera tillbaka lite av ljuset mot ansiktet (se högra bilden nedan).

 


några fler exempel på ljussättning


två blixtar & bakgrundsbelysning

Båda bilderna nedan är tagna med samma ljusuppsättning. Skillnaderna, förutom sittställningen, är att den ena bilden har svart bakgrund och den andra vit samt att effekten på bakgrundsbelysningen har höjts till bilden med vit bakgrund för att få den riktigt vit. Bouncer har använts både till karaktärsljuset och allmänljuset. Skillnaden i styrka regleras med inställningarna samt avståndet till modellen. En skärm skyddar mot ströljus.


smal ljussättning

En smal belysning får ansiktet att se smalare ut. Placera modellen så att han eller hon tittar snett mot kameran. Karaktärsljuset placerar du snett bakom modellen så att skuggsidan hamnar mot kameran. Här har vi använt bouncer både till karaktärs- och allmänljuset, men karaktärsljuset kan lika gärna vara en ljuskälla med hårdare ljus för ännu mer effekt. Ca en tredjedel av det som syns av ansiktet är belyst. Allmänljuset placerar du ganska nära kameran. Skydda objektivet mot ströljus med en skärm. Smal belysning ofta till herrporträtt eftersom den anses ge lite extra karaktär.

Samma lampuppställning men med lite mer effekt på allmänljuset än i bilden nedan används ofta till porträtt. Med mindre skillnad mellan högdagrar och skuggor (ca 1½ bländarsteg) blir ljussättningen mjukare och passar även personer med mjukare framtoning.


bred ljussättning

Om vi istället låter större delen av den sida som är vänd mot kameran vara belyst av karaktärsljuset får vi en bred belysning. Det gör vi genom att flytta karaktärsljuset närmare kameran. Ca två tredjedelar ska vara belyst och en trejdedel i skugga. En sådan belysning ger ansiktet en bredare effekt än belysningen ovan.