Bia Rask Fotokurs

STUDIOFOTO

INSTÄLLNINGAR

 


Kamerainställningar vid studiofoto

Vid studiofoto måste man ställa in kameran manuellt, i alla fall om blixtlampor används, eftersom ljuset förändras när blixtarna avfyras. Kameran kan inte mäta upp ljuset i förväg.

Exponeringstid: Blixten avfyrar allt ljus under bråkdelen av en sekund, så det är ingen vits att experimentera med olika exponeringstider. Man bör välja den tid som rekommenderas som blixtsynkroniseringstid för den aktuella kameran. Canon EOS d1200 har 1/200 som blixtsynkroniseringstid. Väljer man för kort tid blir inte hela bilden exponerad av blixten. Tänk dig slutaren som två lameller som rör sig åt samma håll med en springa mellan sig. Denna springa måste hinna passera hela sensorn för att hela sensorn ska bli belyst. Väljer du kamerans blixtsynkroinseringstid hinner "springan" passera hela bilden, men slutaren står inte öppen onödigt länge vilket minskar risken för oskärpa.

ISO: Ett lågt ISO-tal ger högre kvalitet på bilden, och i fotostudion där det finns mycket ljus att ta till finns det ingen anlednings att välja ett högt ISO-tal. ISO 100 brukar bli bra.

Bländare: Bländaren kan du däremot variera. Du väljer bländare efter vilket skärpedjup du vill ha. Till porträtt väljer man ofta kort skärpedjup (stor bländare) och ställer fokus på ögonen. Om du fotar en grupp kan du behöva ett större skärpedjup för att alla deltagare ska bli skarpa. Om ditt motiv rör sig kan det också vara bra att satsa på ett lite större skärpedjup för att minska risken för oskarpa ögon. Ett kortare skärpedjup minskar även risken att ojämnheter på bakgrunden syns.

Vitbalans: Ställ helst in vitbalansen manuellt och i andra hand på "Blixt". Fotografera gärna i raw. Då har du goda möjligheter att finjustera vitbalansen i efterhand. Ett tips är att inleda varje serie bilder med att fotografera ett gråkort. Ett gråkort är en kartongbit eller liknande i 18 procent neutralt grå. Vid redigeringen ställer du in vitbalansen med hjälp av gråkortet på första bilden och använder sedan samma vitbalans till resterande bilder i samma serie.

 

Läs mer om utrustning vid studiofoto och ljussättning vid studiofoto.

Upp

 

Förslag på övningar