fotografera med stativ


Stativ används främst för att kunna hålla kameran stilla trots långa exponeringstider. När du fotar med stativ, kom ihåg att stänga av bildstabiliseringen om sådan finns på din utrustning eftersom det uppstår en viss skakning när stabiliseringsfunktionen söker efter rörelser.

Enbensstativ består av ett enda ben, vanligtvis i sektioner som kan skjutas in i varandra. Enbensstativet ger ett visst stöd men inte den stabilitet som krävs för riktigt långa exponeringstider. Trots sina begränsningar används det då det är snabbt och enkelt att använda. Är kameran med objektiv tung kan stativet också användas för att avlasta armar och rygg.

Vanligare är det med trebensstativ. Man fäller ut tre ben och fäster kameran på toppen. Ju tyngre stativ desto bättre, utom när man ska bära det. De mer välutrustade har ofta ett tyngre stativ som står ordentligt stadigt i fotostudion och ett lättare när de traskar omkrig i naturen. Sitter det en krok under stativhuvudet kan du hänga upp något tungt i den för att öka stabiliteten. Många har en påse med sig som de kan fylla med sand eller liknande på plats.

I mitten på trebensstativen finns en pelare som kan ge extra höjd. Undvik att använda det om du inte behöver då den sällan är så stabil som man önskar. Välj att dra ut de kraftigare delarna av benen i första hand, de smalare yttersta lederna i andra hand och pelaren i mitten i sista hand.

I sin enklaste form sitter en gängad skruv längst upp på stativet som fäste på kameran. Den gängar man fast i stativfästet under kameran. För att underlätta har dock de flesta stativhuvuden ett snabbfäste i form av en platta som skruvas fast under kameran och sedan klickas plattan med kameran monterad fast i stativhuvudet.

På den löstagbara stativplattan finns pilar som visar objektivets riktning, beroende på om kameran ska användas stående eller liggande.

Stativet kan ha ett huvud med kulled eller ett panoramahuvud med ett antal leder. Kulan gör det lätt att rikta kameran åt olika håll. Är kameran eller objektivet tungt är det viktigt att det är en stor kula med rejält fästa, annars orkar inte fästet hålla fast kameran i önskat läge. Panoramanhuvud används i första hand till filmproduktion då man vill kunna panorera eller tilta i en rak linje, men även många stillbildsfotografer väljer detta huvud. Det är lite fler reglage att ställa in innan man har kameran där man vill, men sedan är det lätt att göra justeringar i höjd- eller sidled utan att andra vinklar ändrar sig. Tycke och smak.