iso


När man fotograferar digitalt så träffas bildsensorn i kameran av ljuset som kommer in genom objektivet. Sensorn gör om ljuset till spänning utifrån hur mycket ljus som träffar den. Om man ställer in kameran på ett högre ISO-tal förstärks bildsignalen så att man kan ta bilder i svagare ljus än normalt. Nackdelen är att när bildsignalen förstärks gör även störningar det. Bilden får små små ljusfläckar, så kallat brus. Är små detaljerna i bilden viktiga kan bruset förstöra bilden. Andra gånger kan brus ge stämning åt bilden, men själv föredrar jag sådana gånger att lägga till brus i efterhand i ett bildbehandlingsprogram så jag får större kontroll över effekten.

Ju lägre ISO-tal, desto högre kvalite på bilderna. Men ju lägre ISO-tal desto större bländare och/eller längre slutartid krävs också. är ljuset svagt är det ibland omöjligt att få in tillräckligt mycket ljus utan att slutartiden blir så lång att det blir svårt att hålla kameran tillräckligt stilla. Alternativen är då att använda blixt - vilket inte alltid lämpar sig - eller öka ISO-talet. Ofta är en brusig bild bättre än ingen bild, eller bättre än en platt blixtbild.

Olika kameror ger olika mycket brus med högre ISO-tal, så testa din egen kamera så du får en uppfattning om hur långt upp du anser att du kan gå med din kamera utan att tappa för mycket kvalitet.

Ofta låter man kameran välja ISO själv (ISO auto). Fotograferar du i studio finns det ingen anledning att välja ett högre ISO-tal eftersom du lätt kan höja effekten på blixtlamporna eller flytta dem närmare motivet. Använder du stativ och har ett motiv som inte rör sig bör du också välja ett lågt ISO-tal, exempelvis ISO 100.

 

sammanfattning

Högt ISO (exempelvis 1600) förstärker ljuset (eller snarare bildsignalen) men ökar också bruset.

Lågt ISO (exempelvis 100) ger bra kvalité men kräver att det är ordentligt ljust.

 

Fönster

Delförstoring av fönstret fotat med ISO 100

Delförstoring av fönstret fotat med ISO 1600

För att ändra ISO-inställningen på Canons kameror håller du in ISO-knappen och väljer ISO-tal med värderatten.

Kamera med reglage för att ändra ISO markerade


Om du vill experimentera utan att fota på riktigt kan du prova Canons "Play" i läget "Manual (M)".