ljusintensitet x tid = exponering

Över-, normal- och underexponerad bild

För att bilden ska bli bra - inte för ljus (överexponerad) och inte för mörk (underexponerad) - ska en viss mängd ljus nå sensorn i kameran. Två viktiga faktorer när det gäller detta är bländaren och slutaren.

Bländaren kan liknas vid ett hål där ljuset kommer in i kameran. Bländarens storlek går variera. Ju större hål, desto mer ljus kommer in.

Slutaren kan liknas vid en rullgardin som dras upp en liten stund. Ju längre den är uppdragen, desto mer ljus hinner komma in. Man kallar den stund som slutaren är öppen för slutartid eller exponeringstid.

Med en stor bländare går det fort att få in lagom mycket ljus och med en liten tar det längre tid. Man kan jämföra det med den tid det tar att hälla ut tio liter vatten. Om du har vattnet i en hink går det jättefort att hälla ut det eftersom hinken har så stort hål. Har du vattnet i en vattenkanna med en smal pip tar det betydligt längre tid.

Hink och vattenkanna

Det finns alltså ett direkt samband mellan bländare och slutartid. Om du ökar slutartiden måste du minska bländaren och tvärtom. (Läs mer under Bländare och Slutare.)

Självklart spelar det också roll hur ljust det är där du ska fota. En ljus sommardag klarar du dig med kortare slutartid och mindre bländare än en mörk höstafton.

Om en bild blivit lite för ljus eller mörk går den ofta korrigera i ett bildbehandlingsprogram, men kvalitén blir bättre om man exponerar noggrant direkt i kameran. Har delar av bilden blivit så ljusa att de är helt vita går det inte göra något åt det. Man kallar det för att de blivit utfrätta; de är så ljusa att det inte finns någon information kvar i den delen av bilden. Har partier i bilden blivit helt svarta går de inte heller ljusa upp, men det brukar inte störa bildupplevelsen lika mycket som ljusa utfrätta detaljer.

 


ljusmätning

Det finns olika sätt att mäta hur ljust motivet är. På en del Canonkameror kommer man åt att välja ljusmätningsmetod genom att trycka på uppåtpil. I andra går man via menyn.

Normalt rekommenderas evaluerande ljusmätning. Det innebär att kameran mäter olika zoner och gör en sammanvägning.

Spotmätning innebär att endast mitten av bilden mäts.

Utsnittsmätning mäter ett lite större område i mitten. Spotmätning och utsnittsmätning är lämplig när bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare än motivet.

Centrumvägd genomsnittsmätning liknar utsnittsmätning men dessutom görs en bedömning av hela bilden. Mittendelarna av bilden väger tyngst.

 


iso

Förutom slutartid och bländare spelar det också roll vilken ISO-inställning du har valt. Med ett lågt ISO-tal krävs längre slutartid än med ett högt. Kvalitén på bilden blir högre med ett lågt ISO-tal, så välj hellre lågt ISO-tal om det går. Läs mer under ISO.

 


exponeringskompensation

Om bakgrunden är markant ljusare eller mörkare än huvudmotivet är det svårt för kameran att känna av vilka inställnngar som är lämpliga för att få en lagom exponerad bild. Ett vanligt scenario är att man fotar en människa i motljus men kameran mäter det starka ljuset i bakgrunden istället för ansiktet, som då blir för mörkt. Det kan också vara så att man är ute efter en viss effekt med ljusa eller mörka bilder. Du kan då använda dig av exponeringskompensation för att "lura" kameran att släppa in mer eller mindre ljus.

Träd med olika exponeringskompensation

För att öka ljusinsläppet ställer du in exponerinskompensationen så att markören hamnar till höger om mitten och för att göra bilden mörkare ska markören vara på vänstra halvan. På Canon-kameror ställer du in det genom att hålla inne Av-knappen och vrida värderatten vid avtryckaren tills markören hamnar på önskat kompensationsvärde.

Kamera med reglage för exponeringskompensation markerade

manuell exponering

Vill du styra både bländare och slutare själv är det manuell exponering som gäller. Förutsatt att du lärt dig hur det fungerar ger det dig en god kontroll över slutresultatet. Ställ programratten på M och sedan ställer du in bländare och exponeringstid var för sig.

På Canon-kameran på bilden ställer man in slutartiden genom att vrida på värderatten. För att ställa in bländaren håller man in AV-knappen medan man vrider på värderatten. En del kameror har olika rattar för bländare och slutare.

Kamera

I kameran sitter en ljusmätare som visar om bilden är normalt exponerad. Du ser den när du tittar i sökaren och ofta finns det äen en liten LCD-skärm ovanpå kameran som bland annat visar ljusmäaren. Den brukar bestå av ett antal små streck eller siffror samt en rörlig pil eller ett rörligt streck ovanför eller under skalan. För en normal exponering ska den rörliga pilen befinna sig mitt på skalan.

Visare exponering

Om du vill experimentera utan att fota på riktigt kan du prova Canons "Play" i läget "Manual (M)".