uppgift: färgers budskap


bakgrund & syfte

Att olika människor passar bra i olika färger vet vi, men vilka färger vi väljer att klä oss i bör inte styras bara av vad vi passar i utan också hur vi vill uppfattas. Färgerna sänder nämligen budskap och påverkar hur vi uppfattas av andra, särskilt om vi möter människor som inte känner oss sedan tidigare.

kursmål

  1. Kunskaper om färg, form och funktion.
  2. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

centralt innehåll

  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.

läroboken

uppgift

Gör en affisch som berättar om olika färger och hur de uppfattas. Affischen ska dels lära ut ämnet och dels vara estetiskt tilltalande så att människor stannar till och tar del av innehållet. Den kommer att hängas ut i skolan sedan. Hur du gör den är upp till dig. Använd din kreativitet! Uppgiften görs individuellt.

redovisning

Du kommer att få berätta om innehållet och varför du valt att göra den som du gjort. Lägg särskild vikt vid det pedagogiska (hur du tänker dig att andra ska lära sig av affischen) och den estetiska utformningen.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven visar genom sin affisch med viss säkerhet hur färger sänder budskap och förklarar översiktligt hur valet av färg påverkar.

Vid redovisningen redogör eleven översiktligt för hur hen utnyttjat färg och form i affischen för sina pedagogiska och estetiska syften.

c

Eleven visar genom sin affisch med viss säkerhet hur färger sänder budskap och förklarar utförligt hur valet av färg påverkar.

Vid redovisningen redogör eleven utförligt för hur hen utnyttjat färg och form i affischen för sina pedagogiska och estetiska syften.

a

Eleven visar genom sin affisch med säkerhet hur färger sänder budskap och förklarar utförligt och nyanserat hur valet av färg påverkar.

Vid redovisningen redogör eleven utförligt och nyanserat för hur hen utnyttjat färg och form i affischen för sina pedagogiska och estetiska syften.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.