uppgift: ansiktsform


bakgrund & syfte

Som stylist ska du kunna ge goda råd - kanske i något modemagasin. Genom att svara på "läsarfrågor" ska du lära dig mer och öva dig i att kommunicera med "läsarna".

kursmål

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

5. Förmåga att värdera formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.

6. Förmåga att använda relevanta begrepp.

7. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning.

centralt innehåll

  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.
  • Relevanta begrepp.
  • Traditionell och samtida formgivning.

läroboken

 

imlämning

Spara det färdiga dokumetet som pdf och namnge det Ditt Namn_ansiktsform.pdf. Maila till läraren.


uppgift

Låtsas att du är stylist på ett modemagasin och ska svara på läsarfrågor. Svaren är tänkta att publicera i tidningen, så de måste vara intressanta både för de som skickat in frågorna och för andra läsare. Även de ska lära sig genom att läsa svaren.

För att göra det hela lite extra komplicerat ska du ge svar som är allmängiltiga (oberoende av trender) men även berätta hur läsaren kan hitta passande lösningar som är moderna just nu. Det är ju trots allt ett modemagasin du skriver i.

Illustrera dina svar med bilder!

 

Hej!

Jag har börjat läsa biologi på universitetet nu i höst. Mycket intressant, men det börjar kännas i korpgluggarna. Jag måste skaffa glasögon, men det är jättesvårt att veta vad jag passar i. Snaälla, hjälp mig!

/Biolog Bodilsdotter

Porträtt
Photo: Stefano Montagner. Creative Coomons license: CC BY 2.0

 

Hej!

Jag läser alltid din intressanta frågespalt och hoppas att du vill hjälpa mig också. Jag börjar vara less på min frisyr. Jag skulle vilja ha något lite tuffare men vet inte vad jag skulle passa i. Vad tror du? Lite nya accessorer skulle också vara kul i höstrusket.

/Stina

Porträtt
Photo from Pixabay. License: Public Domain

 

Pluggandet är snart över och jag har fått arbete på en större affärsbank. Jag gillar min frisyr, men måste byta då den inte riktigt matchar klädkoden på stället. Ge mig några tips! Gärna bilder som jag kan ta med till frisören. Tackar allra ödmjukast.

/Din blivande personliga bankman

Porträtt
Photo: Richard Riley. Creative Commons License: CC BY 2.0

bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att hjälpa läsaren hitta frisyr/kläder/asseccoarer som framhäver henne på ett fördelalaktigt sätt och dämpar mindre önskade drag. Dessutom förklarar eleven översiktligt hur färgerna och formerna påverkar.

c

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att hjälpa läsaren hitta frisyr/kläder/asseccoarer som framhäver henne på ett fördelalaktigt sätt och dämpar mindre önskade drag. Dessutom förklarar eleven utförligt hur färgerna och formerna påverkar.

a

Eleven använder med säkerhet färg och form för att hjälpa läsaren hitta frisyr/kläder/asseccoarer som framhäver henne på ett fördelalaktigt sätt och dämpar mindre önskade drag. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat hur färgerna och formerna påverkar.


e

Eleven förklarar översiktligt hur läsaren ska använda råden i praktiken.

c

Eleven förklarar utförligt hur läsaren ska använda råden i praktiken.

a

Eleven förklarar utförligt och nyanserathur läsaren ska använda råden i praktiken.


e

Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen arbetsprocess.

c

Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen arbetsprocess.

a

Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur den egna arbetsprocessen kan förbättras.


e

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.

c

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.

a

Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp.


e

Eleven förklarar översiktligt både allmänna tidlösa principer och hur råden anpassats efter rådande modetrender.

c

Eleven förklarar utförligt både allmänna tidlösa principer och hur råden anpassats efter rådande modetrender.

a

Eleven förklarar utförligtoch nyanserat både allmänna tidlösa principer och hur råden anpassats efter rådande modetrender.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.