Dra i webbläsarfönstrets kant för att göra fönstret smalare och bredare och se vad som händer

.hidden-md

Element kan gömmas med klassen .hidden. Här är det kolumnen som döljs.

.hidden-md

Här är det stycket som döljs. Kolumnen ligger kvar, men syns inte.

.visible-xs
.visible-sm
.visible-md
.visible-lg

Element kan plockas fram med klassen .visible

.col-xs-8 .col-sm-4
.col-xs-4

På skärmar som är bredare än 768 pixlar (sm) syns alla tre kolumnerna över 4/12 vardera. På skärmar som är smalare än 768 pixlar (xs) sträcker sig den gröna kolumnen över 8/12 och den gula döljs.

.col-xs-4
.col-sm-4 .col-xs-2
.col-xs-2 .visible-xs
.col-xs-4

På skärmar som är bredare än 768 pixlar (sm) syns tre lika breda kolumner. På skärmar som är smalare än 768 pixlar (xs) delas den gula kolumnen i en gul och en blå smalare kolumn.

.col-lg-4 .col-xs-6
.col-lg-4 .visible-lg
.col-lg-4 .col-xs-6

På skärmar som är minst 1200 pixlar breda (lg) syns tre kolumner. Om skärmen är smalare syns bara två.