dagbok april 2016


Dagboken är för dig som vill förbereda dig inför en lektion, repetera det vi gått igenom eller har missat en lektion. Här ser du vad vi ska göra/har gjort och hittar länkar till aktuella delar av "Lär mig-sidorna" och andra resurser. Vänta inte med att ta igen det du missat! Det är svårt gå vidare om man saknar kunskaper som nästa moment bygger på.

måndag 4 april

tyske kocken: planering

Vi påbörjar ett större projekt, en ny webbsida till Tyske kocken. Vi ska göra alla steg från planering till testning av den färdiga sajten och dokumentera arbetet. Sajten ska byggas med bootstrap. Denna gång utgår vi inte från mallar, vilket ger en större frihet i designandet av sajten.

Tyske kockens nuvarande webbsida finns på www.tyskekocken.se om du vill se.

Läroboken: Läs en bra webbplats och arbetsprocessen.

Det vi ska jobba med idag är följande:

 1. Research
 2. Analys av behov och insamling av material. Inför detta projekt får du hjälp med denna del. Syftet med webbplatsen är att visa potentiella kunder vad företaget kan erbjuda och informera om meny, priser och villkor. Företaget vill ge den som är värd för en tillställning lika stor behållning av måltiden som gästerna. Värden ska slippa vara i köket och istället få njuta som övriga gäster. Material till webbsidan (texter, bilder och logotype) kommer.
 3. Strukturera
 4. Designfas 1

Maila planeringen till läraren!

bedömningskriterier för planeringen

E) Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare produkten.

C) Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten.

A) Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Vid behov reviderar eleven planen. Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare produkten.

torsdag 7 april

genomgång: bootstrap

Vill du förbereda dig eller repetera, läs i läroboken.

Vi går igenom:

 

tyske kocken: bygg sajten

Se tyskekocken.se för att se vilka sidor som ska vara med. En del texter ska dock uppdateras. Dem hittar du i zip-filen med material. Ladda ner den genom att högerklicka på länken och välja "Spara fil som..."/"Hämta länkad fil som...".

I den mappen finns även logotyper och bilder. De medföljande bilderna är inte av så hög kvalitet. Väljer du att arbeta med andra bilder istället måste du kontrollera att de är fria att använda och vilka villkor som gäller! Det kan till exempel vara att fotografens namn måste anges eller att samma CC-licens måste användas. Tänk på att du bygger en kommersiell webbsida, och det kan påverka vad du får använda.

 

bedömningskriterier för sajten

Se kunskapskrav för kursen.

måndag 11 april

föreläsning: teckenkodning

Se teckenkodning i läroboken.

Så här står det i betygskriterierna:

E) Dessutom redogör eleven översiktligt för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer.

C) Dessutom redogör eleven utförligtför vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer samt väljer och anger lämplig teckenkodning.

A) Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vanliga problem som beror på felaktigt angiven teckenkodning i olika applikationer, väljer och anger lämplig teckenkodning samt anger hur enklare problem som relaterar till teckenkodningar hanteras.

Missade du lektionen? Gör följande:

 1. Läs om teckenkodning i läroboken
 2. Gör en skriftlig redogörelse över det du läst om. Särskilt viktigt är det att du skriver om vanliga problem som beror på felakigt angiven teckenkodning samt berättar vad man kan göra åt problem som beror på felaktig teckenkodning.
 3. Maila texten till läraren.

 

genomgång: bootstrap

Vi går igenom en del av bootstrapkomponenterna:

 • Responsiv bild
 • Knappar och menyobjekt
 • Jumbotron
 • Thumbnailverktyget

 

genomgång: kommentarer

I sajten ni bygger ska ni lägga in kommentarer för att tyske kocken ska förstå vad som görs var när det blir dags för uppdateringar.

I HTML-filer skriver ni:

<!-- Prislistan börjar här -->

I CSS-filer skriver ni:

/* Inställningar för menyn */

Läs mer på kommentera html och kommentera css.

 

tyske kocken: bygg sajten

 

Påminnelse: Har du inte lämnat in planeringen för sajten, gör det nu!


torsdag 14 april

genomgång: bootstrap

Vi går igenom:

 

tyske kocken: bygg sajten

 

måndag 18 april

checka mot checklistan

Nu är det mindre än en månad innan kompletteringar och missade uppgifter ska vara inlämnade (15 maj). Därför inleder vi lektionen med att du kontrollerar mot checklistan att du gjort allt du ska hittills under webbkursen. Om du har rester gör du en plan för hur du ska ta igen det missade. Skriv in din plan i kalender eller annat lämpligt samt maila den till läraren.

 

föreläsning: protokoll & adresser

Se protokoll & adresser i läroboken

Om du missade lektionen: Gör upp med läraren om stödpass där du mungligt får redogöra för detta och därmed visa att du läst in det.

 

tyske kocken: bygg sajten

torsdag 21 april

tyske kocken: bygg sajten


måndag 25 april

säkerhet

Föreläsning och frågor att besvara

Om du missade lektionen: Gör upp med läraren om stödpass att besvara frågorna.

 

tyske kocken: bygg sajten

torsdag 28 april

(EEDAT ev sena pga NP Svenska)

 

infoga media

Genomgång där du själv provar samtidigt.

Om du missade lektionen: Gör upp med läraren om stödpass där du får visa att du kan detta.

 

tyske kocken: bygg sajten

Nästa lektion är första deadline för sajten. Har du mer kvar än du hinner på en lektion måste du arbeta hemma.

 

Frånvarande? Vänta inte med att se i dagboken vad vi har gjort och försök ta igen det du missat.
Det är svårt gå vidare om man saknar kunskaper som nästa moment bygger på.