om upphovsrätt

nej, att "alla andra" snor bilder på internet gör det inte mer tillåtet

nej, att du betalat för att bli fotograferad innebär inte att du har rätt att kopiera förstoringarna

nej, royaly free innebär inte att bilden är gratis, utan att du får använda den flera gånger efter att du betalat för den (normalt får man bara använda bilden till det specifika ändamål man kommit överens med upphovsrättsinnehavaran om)

nej, att ett verk är creative commons-licensierat innebär inte att du kan göra vad du vill med det, utan att du får använda det under de villkor som licensen anger


Upphovsrätten skyddar musik, texter, foto, film, brukskonst, datorprogram, byggnadskonst med mera. Upphovsmannen har ensamrätt att bestämma hur verket får användas, och den rätten gäller till dess att upphovsmannen varit död i 70 år. Den behöver inte ansökas om utan uppstår automatiskt om verket når verkshöjd, vilket kräver ett visst mått av originalitet. Något copyrighttecken (©) behövs inte.

Rätten består av en ekonomisk och en ideell del. Den ekonimiska rätten innebär att upphovsmannen har rätt att tillåta eller förbjuda alla former av visning, framställning eller kopiering av verket. Den ger också upphovsmannen rätt till ersättning när verket visas, säljs eller kopieras.

Den ideella rätten innebär att den som har skapat verket har rätt att bli omnämnd som upphovsman. Det ger också upphovsmannen rätt att säga nej till att verket ändras eller används i ett sammanhang som kan vara kränkande för upphovsmannen.

Du har i vissa fall rätt att göra enstaka kopior för privat bruk, förutsatt att upphovsrättslagen följts. Om förlagan är "piratkopierad" har du ingen rätt att kopiera alls. Som privat bruk menas att du själv eller någon i din närmaste familj eller någon av dina närmaste vänner ska använda kopian, och enstaka kopior är en eller några få exemplar. Du får till exempel inte ge kopian till en arbetskompis. Det finns en hel del undantag kring det här med kopiering för eget bruk. Till exempel får du inte kopiera datorprogram (förutom det som krävs för att programmet ska gå använda på avsett sätt) eller böcker (förutom en mindre del).

Om du bryter mot upphovsrätten kan du straffas med böter eller fängelse och måste också ersätta upphovsmannen.

Källor: prv.se, skolverket.se och wikipedia

 

upphovsrätt för denna sajt

Upphovsrätten för det mesta materialet på denna sajt tillhör Bia Rask. I övriga fall anges det i samband med bilden/texten.

Du är välkommen att ta del av sajtens innehåll, men om du vill använda mina bilder och texter eller mitt lektionsmaterial för annat än privat bruk måste du fråga först. Det är inte privat bruk att lägga ta mina bilder och lägga ut dem på andra webbsidor!