bia


Jag heter Bia Rask och är lärare i media och svenska på Guldstadsgymnasiet i Skellefteå. Den här sajten använder jag främst som ett verktyg i min undervisning, och därför blir den aldrig färdig utan den utvecklas och förändras utifrån behoven i kurserna. Det händer också att jag lägger ut annat av mer privat karaktär, främst fotografier.

Även om siten främst vänder sig till mina elever är det förstås roligt om andra får nytta av den också. Jag vill dock att du frågar först om du vill använda mina bilder eller texter annat än för eget bruk. Du kan kontakta mig på mailadressen mail@biarask.se.

Bia Rask