uppgift: vitbalans


bakgrund & syfte

Det är inte bara en som kommit hem efter ett fotouppdrag och upptäckt att bilderna är gultonade, alldeles blå eller drar åt någon annan färg. Då är det vitbalansen som blivit fel. Tro mig, det här vill du ha koll på hur det fungerar. Därför ska vi lära oss mer om det idag.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel [...] färg [...].

Foto 2:

 • [...] olika ljuskällors egenskaper [...].
 • [...] färghantering, kontrast och färgton [...]

lärobok

uppgift

a) fota med olika inställningar

Sök upp ett trevligt motiv utomhus och fotografera det med kamerans olika vitbalansinställningar (auto = AWB, dagsljus, skugga, moln, glödlampa, lysrör, blixt). Gör sedan om samma sak inomhus, gärna i glödlampssken om du hittar det, men annars får du fotografera i lysrörsskenet på skolan.

Dessa bilder ska du inte redigera i datorn, förutom att du ska anpassa storleken till fotobloggen (längsta sida 1024 pixlar).

b) ta fram värme respektive kyla i bilder

Fota i rawformat och med vitbalansen ställd på auto. Välj motiv som du tycker skulle passa att få extra värme och kyla. Redigera sedan en bild så den blir varm och en annan så den blir kall.

Läs mer under "fotoblogg".


fotoblogg

a) fota med olika inställningar

Lägg ut alla bilderna. Beskriv ljusen du fotograferat i och skriv för varje bild vilken vitbalansinställning du använt. Kommentera hur du anser att färgerna blev (auto = AWB, varma, kalla, neutrala och/eller drar mot blått, lila, gröna, lila, rött, gult, grönt, cyan, naturliga).

b) ta fram värme respektive kyla i bilder

Publicera originalbilderna (men krympta så längsta sida är 1024 pixlar) och den bild du gett en varmare färg och den du gjort kallare. Beskriv varför du anser att just dessa motiv passade att ge en varmare respektive kallare ton.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du fotograferar bilderna som beskrivs i uppgiften och använder utrustningen med visst handlag. Du fotograferar bilderna som beskrivs i uppgiften och använder utrustningen med gott handlag. Under arbetet tar du hänsyn till uppgiftens syfte och de färdiga bildernas känsla när du väljer motiv.

Du fotograferar bilderna som beskrivs i uppgiften och använder utrustningen med mycket gott handlag. Under arbetet tar du hänsyn till uppgiftens syfte och de färdiga bildernas känsla när du väljer motiv.

bildernas kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Motiven i b-uppgiften är valda så de fungerar bra i en varmare respektive kall ton än bilden naturligt har. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck. Motiven i b-uppgiften är väl valda så de vinner på att få en varmare respektive kall ton än bilden naturligt har.
budskap & fotoblogg Du förklarar översiktligt vilka effekter olika vitbalansinställningar ger med hjälp av bilderna och texten i fotobloggen. Du förklarar utförligt vilka effekter olika vitbalansinställningar ger med hjälp av bilderna och texten i fotobloggen. Du förklarar utförligt och nyanserat vilka effekter olika vitbalansinställningar ger med hjälp av bilderna och texten i fotobloggen.