uppgift: porträtt utomhus

eller med ljus utifrån (om man står innanför en port eller liknande)


bakgrund & syfte

Nästan alla har och använder sina kameror flitigt i dag. Facebook och Instagram svämmar över av porträtt. Trots det flitiga fotograferandet är de flesta porträtten tämligen mediokra. Med enkla knep, kreativt tänkande och träning blir bilderna intressantare och mer estetiskt tilltalande. Det jobbar vi på!

 


lärobok

 

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utsktifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

Foto 3:

 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

uppgift

Du ska ta flera porträtt utomhus. Detta ska göras med bländarprioriterad halvautomatik eller helt manuellt.

ljuset

Leta efter platser med spännande ljus, till exempel under viadukter, innanför en port, där ljuset strilar ner bland träd, platser med spännande skuggor etc. Prova med ljuset i olika riktningar. Använd reflexskärm eller upplättningsblixt och prova även utan. Reflexskärmen kan användas antingen för att reflektera in ljus mot ansiktet om det ligger i skugga och för att lätta upp skuggsidan om ljuset kommer från sidan. Experimentera!

Titta också på ljus och skuggor på din modell. Genom att vrida ansiktet lite, lite eller höja/sänka det en aning kan bilden förändras mycket. Titta särskilt på hur ljuset faller på ögonen och så att det inte blir fula skuggor av näsa, glasögon eller annat.

 

skärpan

Du ska använda dig av ett kort skärpedjup, dvs välja en stor bländare.

Fokus ska vara på ögonen (eller om modellens huvud inte är vänt mot kameran, det öga man lägger mest märke till i bilden). Rikta kameran mot ögat och tryck ner avtryckaren halvvägs. Komponera sedan bilden utan att släppa upp knappen. När du har det du vill i sökaren trycker du ner avtryckaren färdigt och bilden tas.

Om det inte fungerar, kontrollera kamerans inställningar. Se till att "One shot" är valt (AF-knappen på Canon) så att inte kameran justerar skärpan löpande. Om kameran inte hittar rätt fokuspunkt kan du välja den manuellt. Läs mer om fokusering.

miljön

Prova också fota i miljöer som ger porträtten en speciell känsla. Idealet är förstås om miljön berättar om modellen, men du kan också tillåta er att fota i andra miljöer som ger känslor och effektfulla bilder.

Stadsmiljö med graffiti

Naturmiljö

utrustning

 • Kamerautrustning (inkl något skydd mot regn vid behov)
 • Reflexskärm
 • Kläder efter väder

arbetsgång

 1. Se till så att kameran är inställd så att den sparar bilderna i raw.
 2. Ställ in kameran i läget bländarprioriterad halvautomatik eller helt manuellt.
 3. Kontrollera övriga inställningar.
 4. Jobba i grupper. 3-4 personer kan vara lämpligt. Turas om att stå modell och i förekommande fall hålla reflexskärmen.
 5. Övriga fotar. Alla ska fota och alla ska stå modell. Prova platser med olika ljus och riktningar.
 6. Välj ut de bästa 3-5 bilderna som du fotograferat (detta är en fotokurs, inte en kurs i att stå modell) och redigera dem. Välj bilder som ser lite olika ut.
 7. Lägg ut bilderna på din fotoblogg. Berätta också hur du gjort och tänkt kring bilderna och varför du tycker att de blev lyckade.

fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en reflektion kring varje bild. Berätta hur du gjort och tänkt kring bilderna och varför du tycker att de blev lyckade. Några hjälpfrågor:

 • Hur var ljuset? Mjukt eller hårt? Direkt eller indirekt? Kom det från ett håll eller från flera?
 • Hur placerade du modellen i förhållande till ljuset?
 • Hur påverkar miljön stämningen i bilden och vad berättar den om modellen?

 

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 

exempel på reflektion

Då det här med att kommentera bilder kan vara nytt för dig kan du få ett exempel på vad man skulle kunna skriva:


Modellen, Peter, står innanför porten till en loge. Det regnar ute och himlen är mulen. Det gör den till en gigantisk "softbox" och hela dörröppningen fungerar som ljuskälla. Det ger ett mjukt ljus med mjuka övergångar mellan högdagrar och skuggpartier.

Peters riktning i förhållande till dörröppningen gör att ljuset kommer snett från sidan och bara en del av honom blir ordentligt upplyst. Skillnaderna mellan de ljusa och mörka partierna ger mycket djup i bilden. Peter tittar mot ljuset vilket gör att vi ser hans ansikte bra, även om ögonen inte är lika tydliga som de varit utan glasögon. Det mjuka ljuset gör att glasögonen inte lämnar några störande skuggor.

Bilden togs med den största bländare som gick välja, f/4.5, och bör därmed ha ett kort skärpedjup. Det blir dock inte så tydligt då modellen står nära bakgrunden. Att bakgrunden är relativt skarp gör inget i denna bild då det är en lugn bakgrund. Man tittar på den för att få en ledtråd om miljön, men den tar inte så mycket uppmärksamhet att den stjäl uppmärksamheten från modellen.

Jag använde varken upplättningsblixt eller reflexskärm då jag ville ha en riktigt mörk skuggsida. Att inget syns i bakom modellen hjälper till att renodla bilden. Om inte hela ansiktet synts hade jag dock övervägt att försöka reflektera lite ljus till skuggsidan.

Det mjuka ljuset i kombination med den drömmande blicken tror jag gör att betraktraren undrar vad han funderar på. Det gör bilden spännande. De vertikala linjerna i dörröppningen ger en kontrast mot mjukheten i bilden i övrigt. Det, i kombination med det fina ljuset, är det som gör att jag tycker om den här bilden.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck´. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen

Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap och varför du är nöjd med resultatet.

Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap och varför du är nöjd med resultatet. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap och varför du är nöjd med resultatet.