Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | KOMPOSITION/MOTIV

TEXTURER

textur
textur
textur

 

Intressanta texturer, till exempel en betonvägg, en rostig metallyta, en sliten trävägg eller en bit papper, kan ibland fungera självständigt som en bild men oftare används sådana bilder som bakgrunder till texter och andra bilder eller i fotomontage. Det är värdefullt att ha ett bibiliotek med intressanta texturer att ta fram när man ska arbeta med bildredigering. Man måste öva sitt öga för att lägga märke texturer i det verkliga livet där de ska trängas med så många andra intryck. Det ska vi göra denna gång, träna vår blick och börja bygga vårt bibliotek av texturer.

 


Uppgift

Ut och leta texturer som kan fungera som bakgrunder eller att smälta ihop med andra bilder. Det kan vara betongvägg, trä, tyg, asfalt, rostig metall, ett gammal oljefat, bark och en hel massa annat. Börja bygga ditt texturbibliotek! En (eller flera om du vill) av dina texturer ska senare användas i ett fotomontage om och med dig. Ha gärna det i åtanke när du fotograferar.

Ytan ska vara spännande, men bilden i sig kan gärna vara lite intetsägande utan direkt blickfång. Sådana här bilder använder man tillsammans med annat - ofta i fotomontage eller som bakgrund bakom en text. Då blir det man monterar på bilden blickfång.

Fota i manuellt eller halvautomatiskt läge. Som vanligt fotograferar du i rawformat.

Spara alla bilder du är nöjd med högupplösta i ett texturbibliotek (en mapp där du sparar bra-att-ha-texturer) på din dator.

 

Inlämning & redovisning

Välj ut 3-5 av dina favoriter som du lägger upp på fotobloggen. (Arbetar ni inte med fotoblogg lämnar du in dem istället.)

Upp

 

Faktasidor

Repetera de sidor du behöver för uppgiften.

 • Kameran
 • Vid behov: övriga sidor under menyerna Kameran och Bilden

Tänk på

Ta på dig bekväma skor och kläder efter väder när du ska ut och fotografera.

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du går. Ta också en titt på kamerainställningarna, så kameran inte har kvar oönskade inställningar från en tidigare fotografering.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Fotografisk bild 2

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 4

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.

 


Bedömning

Det går inte sätta betyg på uppgiften i det här steget. Bedömningen måste utgå från vad du gör av bilderna senare.

Kompletta bedömningskriterier finns på Skolverkets webb.