uppgift: texturer


Textur
Textur
Textur

bakgrund & syfte

Intressanta texturer, till exempel en betonvägg, en rostig metallyta, en sliten trävägg eller en bit papper, kan ibland fungera självständigt som en bild men oftare används sådana bilder som bakgrunder till texter och andra bilder eller i fotomontage. Det är värdefullt att ha ett bibiliotek med intressanta texturer att ta fram när man ska arbeta med bildredigering.

Man måste ofta öva sitt öga för att lägga märke texturer i det verkliga livet där de ska trängas med så många andra intryck. Det ska vi göra denna gång, träna vår blick och börja bygga vårt bibliotek av texturer.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

 

uppgift

Ut och leta texturer som kan fungera som bakgrunder eller att smälta ihop med andra bilder. Det kan vara betongvägg, trä, tyg, asfalt, rostig metall, ett gammal oljefat, bark och en hel massa annat. Börja bygga ditt texturbibliotek! En (eller flera om du vill) av dina texturer ska senare användas i ett fotomontage om och med dig. Ha gärna det i åtanke när du fotograferar.

Ytan ska vara spännande, men bilden i sig kan gärna vara lite intetsägande utan direkt blickfång. Sådana här bilder använder man tillsammans med annat - ofta i fotomontage eller som bakgrund bakom en text. Då blir det man monterar på bilden blickfång.

Fota i manuellt eller halvautomatiskt läge. Som vanligt fotograferar du i rawformat.

Spara de bilder du är nöjd med högupplösta i ett texturbibliotek (en mapp där du sparar bra-att-ha-texturer). Välj ut 3-5 av dina favoriter som du sparar i en mindre storlek (1024 px) och jpeg-format och publicerar på fotobloggen.


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg med bildtexter.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du fotograferar med visst handlag bilder med olika texturer. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar med gott handlag bilder med olika texturer. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar med mycket gott handlag bilder med olika strukturer. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för ditt arbete och resultat. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt hur de texturer du fotograferat förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap och hur de kan användas.

Du redogör utförligt för ditt arbete och resultat. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt hur de texturer du fotograferat förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap och hur de kan användas.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete och resultat. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat hur de texturer du fotograferat förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap och hur de kan användas.