uppgift: studiofoto


bakgrund & syfte

Studion är tacksam att arbeta i då den ger stora möjligheter till varierade ljussättningar och inte ställer krav på väder eller att det ska vara ljust ute. Valet och placeringen av ljusskällor gör stor skillnad för hur bilden blir. I och med denna uppgift så får du lära dig hur utrustningen fungerar och prova på ljussättning.

kursmål

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utsktifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3:

 • Avancerad studiofotografering och ljussättning med digital utrustning.

uppgift

Ni jobbar i grupp i studion och turas om att fotografera och bli fotograferade. Alla ska fotografera en serie bilder (se a, b, c och d).

Som fotograf ska du tänka på att

 • kameran är inställd på lämpligt sätt
 • ljussättningen fungerar bra
 • modellen kommer till sin rätt - berätta hur hen ska stå, titta etc
 • modellen behöver få känna sig trygg (prata med honom/henne, berätta vad du gör, beröm honom/henne)

Om du vill kan du ha väl vald musik på för att ge lugn och stämning åt situationen.

Ta flera bilder till varje deluppgift. Välj ut den bästa till respektive deluppgift och publicera som de är (oredigerade). Du kommer att få redigera bilderna senare.

Försäkra dig om att du sparar originalfilerna så du kan arbeta med dem när vi ska retuschera bilder!

 

a) personporträtt med svart bakgrund

För svart bakgrund använder du rullgardinen. Dra ner den nästan till golvet. Den får absolut inte dras ut så långt att nederdelen ligger på golvet eftersom den är dyr och lätt blir förstörd.


b) personporträtt med vit bakgrund

Bakgrunden ska vara helt vit. För att få den så måste du belysa den.

c) gruppbild

Fotografera en grupp människor (minst två personer). Tänk på att man ofta behöver placera människor närmare varandra än man tror för att det ska bli bra på bilden. Välj själv om du vill ha vit eller svart bakgrund. Det går även prova med grå bakgrund. Det får man genom att ha den vita väggen framme men undvika att för mycket ljus når bakväggen.

d) egen bild

Använd din kreativitet och ta en fantasirik studiobild med valfri ljussättning och valfritt motiv.


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och redogör för ditt arbete. Motivera dina val.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.