uppgift: skärpedjup


bakgrund & syfte

Skärpedjup är mycket viktigt att ha kontroll över när man fotograferar. Det kan användas för att styra fokus dit man vill. Det kan användas för att hindra bakgrunden från att ta uppmärksamhet från huvudmotivet. Ett kort skärpedjup kan göra att en rörig bakgrund blir en vackert melerad fond. Och när båda för- och bakgrund är viktigt måste man veta hur man får allt skarpt.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera [...].

 

centralt innehåll

Foto 1 & 3:

  • Den fotografiska processen [...].

Foto 2:

  • Den tekniska utrustningens möjligheter [...]

läroboken

uppgift

Arbeta i bländarstyrd halvautomatik eller helt manuellt. Välj två motiv med relativt långt avstånd mellan varandra. Det kan till exempel vara två kompisar som ställer sig på lämpligt avstånd från varandra, två träd eller två cyklar du placerar ut. Det viktiga är att de står en bra bit från varandra och att den närmaste står nära dig.

Ta en bild med största möjliga bländare och en med minsta möjliga. Båda vännerna/objekten ska synas på bilderna. Självklart ska du tänka på kompositionen också så att bilderna blir fina.

Publicera bilderna på fotobloggen, skriv vilka bländare du använt och kommentera skillnaderna mellan bilderna.


fotobloggen

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv ner vilken bländare du använt vid respektive bild. Skriv hur du har gjort för att bilderna skulle bli bra och kommentera skillnaderna mellan dem.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

  1. Skapa ett nytt inlägg
  2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
  3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
  4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
  5. Lägg in bilderna i inlägget
  6. Skriv texten
  7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
  8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du fotogragerar med visst handlag två likande bilder där olika bländarinställningar ger tydligt olika skärpedjup. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotogragerar med gott handlag två likande bilder där olika bländarinställningar ger tydligt olika skärpedjup. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotogragerar med mycket gott handlag två likande bilder där olika bländarinställningar ger tydligt olika skärpedjup. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen

Du redogör översiktligt för hur bländarvalet påverkar bildens skärpedjup och kommenterar översiktligt skilladerna mellan dem. Du motiverar översiktlig de val du har gjort för att bilderna skulle blir bra.

Du redogör utförligt för hur bländarvalet påverkar bildens skärpedjup och kommenterar utförligt skilladerna mellan dem. Du motiverar utförligt de val du har gjort för att bilderna skulle blir bra.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur bländarvalet påverkar bildens skärpedjup och kommenterar utförligt och nyanserat skilladerna mellan dem. Du motiverar utförligt och nyanserat de val du har gjort för att bilderna skulle blir bra.