prov: skärpdjup


bakgrund & syfte

Att behärska det här med bländare och skärpedjup är mycket viktigt för en fotograf. För att du ska förstå vikten av att lära dig detta tar vi prov på detta.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera [...].

centralt innehåll

Foto 1:

  • Den fotografiska processen [...].

läroboken

Läs på i förväg om:

provet

Provet får du inte nu, men du får veta lite om det så du kan förbereda dig. Du kommer att få ett prov (på papper) med frågor att besvara. Där finns också bilder som du ska gära bedömningar av på temat bländare och skärpedjup.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen.

  e c a
Teknik Du redogör översiktligt för hur bländare och slutare fungerar och hur de samverkar. Du redogör utförligt för hur bländare och slutare fungerar och hur de samverkar.

 

Analysera bilder När du ser på bilder kan du med viss säkerhet avgöra om stor eller liten bländare använts och hur det påverkat skärpedjupet i bilden. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt det styr upplevelsen av bilden. När du ser på bilder kan du med viss säkerhet avgöra om stor eller liten bländare använts och hur det påverkat skärpedjupet i bilden. Du diskuterar utförligt på vilket sätt det styr upplevelsen av bilden.

När du ser på bilder kan du med säkerhet avgöra om stor eller liten bländare använts och hur det påverkat skärpedjupet i bilden. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det styr upplevelsen av bilden.