uppgift: fotoprojekt 2


bakgrund & syfte

Fotografiska projekt där du har ansvar för hela processen från planering till färdig projekt är viktiga för din utveckling som fotograf.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

2. Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 3:

  • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
  • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.
  • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

uppgift

Du ska planera och genomföra ett fotografiskt projekt. Det kan vara ett projekt inom vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, näringsliv eller kultur.

Detta projekt ska leda till en grafisk produktion.

  1. Börja med att göra en genomarbetat planering inklusive definition av projektets syfte, tidsplan och kostnadsplan. Skriv i fotobloggen.
  2. Genomför projektet.
  3. Utvärdera arbetet och resultatet. Skriv i fotobloggen och länka även till ditt projekt.
  4. Redovisa för gruppen.

bedömning

Se Om kursen > Foto 3