uppgift: program & format


bakgrund & syfte

Du ska kunna redogöra för olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

centralt innehåll

Foto 1:

 • [...] varför man lagrar data i olika format.
 • Programvaror för digital bildbehandling.

Foto 2:

 • [...] digitala bildformat [...] lagring av bilder [...].

uppgift

Gör en sammanställning över bildformaten och programvarorna som anges nedan. Börja skriva in det du redan vet. Sedan googlar du för att ta reda på mer, men du måste skriva med egna ord och får inte använda copy-paste. Den information du hämtar från internet måste förses med källor.

Berätta om respektive bildformat/programvara. Vilka fördelar finns? Vilka nackdelar/begränsningar har formatet/programmet?

bildformat

 • BMP
 • JPEG
 • PNG
 • TIFF
 • GIF
 • RAW
 • EPS
 • SVG

Du får gärna komplettera med fler

Programvaror

 • Photoshop
 • Lightroom
 • Gimp
 • Paint

Du får gärna komplettera med fler

inlämning

Maila till lärarna.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

e c a
Du redogör översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar. Du redogör utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.

Du redogör utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.