uppgift: nytt & kreativt


bakgrund & syfte

"Kreativitet är en metod för problemlösning" står det på Wikipedia. Det är resultatet av tre funktioner i samverkan: kunskaper, nytänkande och motivation. När vi ser ett samband mellan två olika kunskaper, idéer eller tankar kan vi skapa något nytt ifrån det.

Som fotograf behöver du tänka kreativt om du ska utveckla ditt bildskapande. Vilken tur att kreativitet går att träna upp!

kursmål

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Foto 2

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.

Foto 3:

 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

uppgift

Din uppgift är att genomföra ett kreativt fotoprojekt från början till slut. Du ska skapa bilder som känns nya och kreativa. Fokus ska ligga på din egen skapande process!

Du ska arbeta enligt följande 3 steg:

 1. Planera! Spåna på idéer. Gör en skiss/plan för ditt fotoprojekt. Lägg ordentligt med tid på att göra din planering och beskriv vad/hur/när/varför du tänker fotografera på ett visst sätt
 2. Experimentera och genomför! När du fotograferar ska du prova flera olika angreppssätt till din egen plan. Ta många olika foton på flera olika sätt för att få ett större urval vid redigeringen. Våga bryt mot dina egna idéer från planeringssstadiet när du har tagit de foton som behövs för att slutföra det du hade med i din ursprungliga plan.
 3. Redigera och publicera! När du är klar med fotograferingen - prova att inte ett skapande förhållningssätt även i redigeringen. Testa filter, prova andra inställningar än vanligt, gör redigeringen till en del i skapandet!

Idéer till kreativt fotograferande och exempel på tillvägagångssätt får du förhoppningsvis på Markus föreläsning.Här hittar du länkar till båda delarna: Del 1 och Del 2.

 

Det finns gott om kreativitetsövningar på internet om du behöver få tankarna att "lossna". Titta till exempel på:

 

fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv om bilden och hur du gjort den. Lägg särskild fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Förklara ditt skapande och visa för oss att du har förstått din egen skapandeprocess.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du skapar nya och kreativa bilder och använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du skapar nya och kreativa bilder och använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar nya och kreativa bilder och använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för hur du skapat bilderna med särskilt fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för hur du skapat bilderna med särskilt fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat bilderna med särskilt fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.