Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

NYTT & KREATIVT

"Kreativitet är en metod för problemlösning" står det på Wikipedia. Det är resultatet av tre funktioner i samverkan: kunskaper, nytänkande och motivation. När vi ser ett samband mellan två olika kunskaper, idéer eller tankar kan vi skapa något nytt ifrån det.

Som fotograf behöver du tänka kreativt om du ska utveckla ditt bildskapande. Vilken tur att kreativitet går att träna upp!

 


Uppgift

Din uppgift är att genomföra ett kreativt fotoprojekt från början till slut. Du ska skapa bilder som känns nya och kreativa. Fokus ska ligga på din egen skapande process!

Du ska arbeta enligt följande 3 steg:

 1. Planera! Spåna på idéer. Gör en skiss/plan för ditt fotoprojekt. Lägg ordentligt med tid på att göra din planering och beskriv vad/hur/när/varför du tänker fotografera på ett visst sätt.
 2. Experimentera och genomför! När du fotograferar ska du prova flera olika angreppssätt till din egen plan. Ta många olika foton på flera olika sätt för att få ett större urval vid redigeringen. Våga bryt mot dina egna idéer från planeringssstadiet när du har tagit de foton som behövs för att slutföra det du hade med i din ursprungliga plan.
 3. Redigera och publicera! När du är klar med fotograferingen - prova att inte ett skapande förhållningssätt även i redigeringen. Testa filter, prova andra inställningar än vanligt, gör redigeringen till en del i skapandet!

Idéer till kreativt fotograferande och exempel på tillvägagångssätt får du förhoppningsvis på Markus föreläsning. Här hittar du länkar till båda delarna: Del 1 och Del 2.

 

Inlämning & redovisning

 1. Publicera bilderna på din fotoblogg (eller lämna in om din grupp inte arbetar med fotoblogg).
 2. Skriv om bilden och hur du gjort den. Lägg särskild fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Förklara ditt skapande och visa för oss att du har förstått din egen skapandeprocess.
 3. Spara alltid bilderna i din kursmapp på datorn också. De kan komma att behövas, antingen till senare projekt eller som säkerhetskopia.
 4. Var beredd att berätta lite om bilderna inför gruppen när ni tittar på bilderna tillsammans.

Upp

 

Tips

Det finns gott om kreativitetsövningar på internet om du behöver få tankarna att "lossna". Titta till exempel på:

Markus föreläsningar:

Tänk på

Planera bilden innan du beger dit ut för att fotografera.

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du går. Ta också en titt på kamerainställningarna, så kameran inte har kvar oönskade inställningar från en tidigare fotografering.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 2

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.

Fotografisk bild 3

 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 4

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du skapar nya och kreativa bilder och använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar nya och kreativa bilder och använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du skapar nya och kreativa bilder och använder med mycket gott handlag delar av den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för hur du skapat bilderna med särskilt fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för hur du skapat bilderna med särskilt fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat bilderna med särskilt fokus på hur du kom på idén och på vilket sätt bilden är ny och kreativ. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp