Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV/PORTRÄTT

MODELLFOTO

Modellfoto är roligt men samtidigt en utmaning. Det är mycket som ska stämma för en bra modellbild. Förutom ljus, komposition och färger som man alltid ska tänka på, ska man även hjälpa modellen att se bra ut. Det är du som fotograf som ser om posen är tilltalande och var skuggorna hamnar. Du ska få modellen att känna sig trygg genom att uppmuntra och tala om var hon/han ska tittar och hur hon/han ska agera. Det är roligt fota modeller och det ger bra övning och förhoppningsvis fantastiska bilder. En bra uppgift, helt enkelt.

Fotografisk bild 1: Denna uppgift gör vi som en introuppgift i samarbete med frisörer och stylister. De väljer tema och fixar modellen. Du letar miljö, fotograferar och redigerar.

Fotografisk bild 2-3: Med viss anpassning går uppgiften göra som ett projekt för er också, men då ställs naturligtvis större krav på arbete och resultat.

 


Uppgift & inlämning

Du ska fota en serie modellbilder. Den färdiga serien ska innehålla 4-8 bilder. Det är mycket som ska klaffa för en bra bild, så du får räkna med att fota hundratals bilder för att få ihop ett tiotal riktigt bra foton. De färdiga bilderna kommer sedan att visas på TV-apparaterna i korridorerna.

Frisörerna och stylisterna bestämmer temat. Du hittar en passande miljö att fotografera i och genomför fotograferandet. Sedan redigerar du bilderna.

Ställ in kameran så den sparar både en jpeg-fil och en rawfil. Fråga om du är osäker hur du ska göra. Jpeg-filen går se i de flesta program medan rawfilen går förändra mer med gott resultat.

Välj ut de 4-8 bästa bilderna och redigera. Lärarna visar dig hur.

Lämna in de färdiga bilderna på Classroom, så ser lärarna till att de kommer upp på skärmarna. Lägg upp dem på din fotoblogg och skriv lite om arbetet och resultatet.

Tidsplan

Dag 1

8:30-9:00: Debrief med frisörer och stylister. Du får veta vad de valt för tema och hur de tänkt kring sin modell.

9:00 och till lunch: Läs på om temat, till exempel genom att studera bilder som passar temat. Reka lämplig fotograferingsplats. Tänk igenom allt så att det fungerar rent praktiskt. (Hur tar sig du och modellen dit? Hinner ni på den tid ni har till ert förfogande? Är det något du behöver ta med dig? etc.)

Efter lunch: Fotografering

Dag 2

Efter lunch: Redigering, inlämning samt publicering på fotoblogg.

 

Upp

 

Faktasidor

Läs detta innan du gör uppgiften:

 

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.

Om uppgiften görs i andra kurser:

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering [...]
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv, dvs. arbetsorganisation, arbetsdisciplin, initiativförmåga, omdömesförmåga, tidsramar och kostnadsramar.
 • Initiering, planering och genomförande av fotografiska projekt.
 • (Avancerad studiofotografering och ljussättning med digital utrustning.)

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag delar av den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck [av syftet*].

[*gäller foto 3]

Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck [av syftet*]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

[*gäller foto 3]

Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck [av syftet*]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

[*gäller foto 3]

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktlig på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp