uppgift: modellfoto


bakgrund & syfte

Modellfoto är roligt men samtidigt en utmaning. Det är mycket som ska stämma för en bra modellbild. Förutom ljus, komposition och färger som man alltid ska tänka på, ska man även hjälpa modellen att se bra ut. Det är du som fotograf som ser om posen är tilltalande och var skuggorna hamnar. Du ska få modellen att känna sig trygg genom att uppmuntra och tala om var hon/han ska tittar och hur hon/han ska agera. Det är roligt fota modeller och det ger bra övning och förhoppningsvis fantastiska bilder. En bra uppgift, helt enkelt.

Denna uppgift gör vi som en introuppgift i samarbete med frisörer och stylister. De väljer tema och fixar modellen. Du letar miljö, fotograferar och redigerar.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

 

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.

Foto 2:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, [...].
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt [...].

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Den fotografiska produktionsprocessen ur ett yrkesperspektiv [...].

lärobok

 • Teori om kameran och fotografering hittar du i läroboken (se menyn ovan)
 • Titta på modebilder, till exempel på internet, och studera hur de ser ut. Hur faller ljuset? Hur är bilderna komponerade? Hur poserar modellen? Du kan också söka poseringstips. Det finns till exempel på www.lj-photo.se/pages/info/poseringstips.html.

uppgift

Du ska fota en serie modellbilder. Den färdiga serien ska innehålla 5-10 bilder. Det är mycket som ska klaffa för en bra bild, så du får räkna med att fota hundratals bilder för att få ihop ett tiotal riktigt bra foton. De färdiga bilderna kommer sedan att visas på TV-apparaterna i korridorerna.

Frisörerna och stylisterna bestämmer temat. Du hittar en passande miljö att fotografera i och genomför fotograferandet. Sedan redigerar du bilderna.

Ställ in kameran så den sparar både en jpeg-fil och en rawfil. Fråga om du är osäker hur du ska göra. Jpeg-filen går se i de flesta program medan rawfilen går förändra mer med gott resultat.

Du ska exportera dina redigerade bilder i två storlekar:

 • Som jpeg-filer i full storlek. Lämnas till lärare.
 • Som jpeg-bilder med 1024 pixlar som största höjd/bredd. Publiceras på din fotoblogg.

tidsplan

Fredag

9:00-9:30 Debrief med frisörer och stylister. Du får veta vad de valt för tema och hur de tänkt kring sin modell.

9:30-11:30 Läs på om temat, till exempel genom att studera bilder som passar temat. Reka lämplig fotograferingsplats. Tänk igenom allt så att det fungerar rent praktiskt. (Hur tar sig du och modellen dit? Hinner ni på den tid ni har till ert förfogande? Är det något du behöver ta med dig? etc.)

12:45-14:30 Fotografering

14:30-15:00 Inlämning av kameror (åk 1) och bilder (åk 1 samt de som inte kommer att läsa Fotografisk bild i år).

Måndag

12.45-15:30 Redigering, inlämning samt publicering på fotoblogg.

Deadline klockan 15:30


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg. Skriv vilka andra som arbetat med projektet och vad de gjort (modell, frisör, stylist). Berätta hur du arbetat med och tänkt kring bilderna.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck [av syftet].
[gäller foto 3]
Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck [av syftet]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck [av syftet]. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.