uppgift: linjer


 


bakgrund & syfte

Linjer är effektfulla. De styr i hög grad hur vi ser på bilder och hur vi upplever dem. Den här uppgiften gör du för att öka ditt medvetande om linjespelet i motiven.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

läroboken

uppgift

Du ska fota bilder där vertikala, horisontella och diagonala linjer (tänkta eller "verkliga") är en bärande del av kompositionen. Du kan gärna även försöka hitta böjda linjer, till exempel en S-kurva. Bilderna ska vara estetiskt tilltalande. Du fotar alltså inte linjer utan fina motiv där linjer är en bidragande faktor till att bilden blir effektfull.

Fota i manuellt eller halvautomatiskt läge. Som vanligt fotograferar du i rawformat.

Välj ut din bästa bild med vardera horisontell, vertikal och diagonal linje/linjer. Har du fotat fler typer av linjer tar du med dem också. Redigera bilderna.


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en reflektion kring ditt arbete, komposition och resultat. Lägg särskild vikt vid linjespelet i dina bilder och hur det påverkar budskapet bilden sänder.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du fotograferar med visst handlag bilder med horisontella, vertikala, diagonala och eventuella andra former av linjer. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar med gott handlag bilder med horisontella, vertikala, diagonala och eventuella andra former av linjer. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar med mycket gott handlag bilder med horisontella, vertikala, diagonala och eventuella andra former av linjer. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition - särskilt linjespel - och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition - särskilt linjespel - och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition - särskilt linjespel - och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för ditt arbete och resultat. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt hur du använt linjer i kompositionen och på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för ditt arbete och resultat. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt hur du använt linjer i kompositionen och på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete och resultat. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat hur du använt linjer i kompositionen och på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.