Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | KAMERAN

KAMERAN (repetitionsövning)

Allt detta har vi gått igenom och jobbat med tidigare, men man behöver repetera det man lär sig för att att kunskaperna ska fastna ordentligt.

 


Uppgift & inlämning

Inom en och samma deluppgift fotograferar du samma motiv för att enklare kunna jämföra effekten av de olika inställningarna. Du får gärna byta motiv när du går vidare till nästa deluppgift.

I den här uppgiften har jag lagt ihop uppgiften och inlämningen för att det ska bli överskådligare. Skriv-delen gör du i samband med att du lägger upp bilderna på fotobloggen (eller lämnar in dem om ni inte arbetar med fotoblogg).

Du kan kontrollera vilka inställningar du använde i efterhand. Ett sätt är att öppna bilden i Photoshop och gå till menyn Arkiv > Filinformation > Kameradata. Slutartid, bländare och iso finns på raden Exponering.

Filinformation

 1. Bländare. Fota i manuellt läge (programratten) på M. Välj en slutartid och ett ISO-värde (t.ex 400, allt utom auto är ok). Vilka bestämmer du själv, men det ska vara samma i båda bilderna.
  • Ta en bild med en stor bländare.
  • Ta en bild med en liten bländare.
  • Skriv om bilderna:
   • Vilka inställningar har du använt (bländare, exponeringstid, ISO-tal)?
   • Vilken skillnad blev det mellan de två bilderna?
   • Blev bilderna bra? Om inte, vad hade krävts för att resultatet skulle ha blivit bättre?
     
 2. Slutare. Fota i manuellt läge. Välj en bländar och ett ISO-värde och behåll samma värden i båda bilderna.
  • Ta en bild med kort slutartid (= exponeringstid).
  • Ta en bild med en lång slutartid.
  • Skriv om bilderna:
   • Vilka inställningar har du använt (bländare, exponeringstid, ISO-tal)?
   • Vilken skillnad blev det mellan de två bilderna?
   • Blev bilderna bra? Om inte, vad hade krävts för att resultatet skulle ha blivit bättre?
     
 3. Exponering. Fota i manuellt läge. Välj ett ISO-värde och behåll samma värde i båda bilderna.
  • Ta en bild med en stor bländare och den slutartid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
  • Ta en bild med en liten bländare och den slutartid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
  • Skriv om bilderna:
   • Vilka inställningar har du använt (bländare, exponeringstid, ISO-tal)?
   • Titta på dina inställningar. Hur förhåller sig bländare och exponeringstid till varandra?
     
 4. Skärpedjup. Fota i manuellt läge eller med bländarprioriterad halvautomatik. Ställ ISO på auto. Välj ett motiv som innehåller objekt på olika avstånd från kameran. Något av motiven ska vara riktigt nära.
  • Ta en bild med en stor bländare och den slutartid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
  • Ta en bild med en liten bländare och den slutartid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
  • Skriv om bilderna:
   • Vilka inställningar har du använt (bländare, exponeringstid, ISO-tal)?
   • Titta på dina inställningar. Hur påverkar bländaren skärpedjupet i bilden?
     
 5. Rörelse. Fota i manuellt läge eller med slutarprioriterad halvautomatik. Ställ ISO på auto. Välj ett motiv som är rörligt, till exempel bilar som kör förbi på vägen eller en kompis som hoppar.
  • Ta en bild med en kort slutartid och den bländare som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
  • Ta en bild med en lång slutartid och den slutartid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
  • Skriv om bilderna:
   • Vilka inställningar har du använt (bländare, exponeringstid, ISO-tal)?
   • Titta på dina inställningar. Hur påverkar bländaren rörelsen i bilden?
     
 6. ISO. Välj vilket motiv du vill. Fota i manuellt läge eller halvautomatik. Slutartid och bländare ställs in så att bilderna blir rätt exponerade.
  • Ta en bild med det lägsta ISO-talet som går välja på kameran (ofta 100).
  • Ta en bild med det högsta ISO-talet som går välja på kameran.
  • Skriv om bilderna:
   • Vilka inställningar har du använt (bländare, exponeringstid, ISO-tal)?
   • Titta på bilderna och dina inställningar. Hur påverkar valet av ISO-värde övriga inställningar? Hur påverkar valet av ISO-värde kvaliteten på bilden?
     

 

Inlämning & redovisning

Nu ...

 1. Välj ut den du blev mest nöjd med för varje deluppgift. (Läser du Foto 2-4 redigerar du även bilderna.)
 2. Lägg upp de 12 bilderna på din fotoblogg (eller lämna in om ni redovisar på det sättet i din grupp).
 3. Skriv om varje bild. Det kan till exempel handla om hur du tänkt kring komposition, ljus eller fotografisk teknik eller andra val du gjorde när du fotograferade (och eventuellt redigerade) bilden. Du kan också skriva om hur bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
 4. Spara alltid bilderna i din kursmapp på datorn också. De kan komma att behövas, antingen till senare projekt eller som säkerhetskopia.
 5. Var beredd att berätta lite om bilderna inför gruppen när ni tittar på bilderna tillsammans.

Upp

 

Faktasidor

Repetera detta innan du gör uppgiften:

Tänk på

Ta på dig bekväma skor och kläder efter väder när du ska ut och fotografera.

Skriv gärna ner en lista, på papper eller i telefonen, med deluppgifterna, så du håller koll på att du gör allt.

Se till att kamerabatteriet är laddat och att batteriet sitter i innan du går. Ta också en titt på kamerainställningarna, så kameran inte har kvar oönskade inställningar från en tidigare fotografering.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.

Fotografisk bild 2

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar [...]

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du använder kameran med visst handlag och ställer med viss säkerhet in den på lämpligt sätt utifrån olika fotograferingssituationer. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder kameran med gott handlag och ställer in den på lämpligt sätt utifrån olika fotograferingssituationer. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder kameran med mycket gott handlag och ställer med säkerhetin den på lämpligt sätt utifrån olika fotograferingssituationer. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Fotobloggen

Du skriver vilka inställningar du använt. Du renonerar översiktligt kring resultatet och vad du kunnat göra för att nå ett bättre resultat.

Du skriver vilka inställningar du använt. Du renonerar utförligt kring resultatet och vad du kunnat göra för att nå ett bättre resultat.

Du skriver vilka inställningar du använt. Du renonerar utförligt och nyanserat kring resultatet och vad du kunnat göra för att nå ett bättre resultat.

Upp