uppgift: repetition kameraövningar


bakgrund & syfte

Allt det vi tar upp idag har vi gått igenom tidigare, men då ni då och då frågar hur ni ska ställa in kameran förstår vi att det är bra med en repetitionslektion.

kursmål

1. [...] Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera [...].

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen [...].

Foto 2:

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. [...]

uppgift

Samtliga uppgifter görs i manuellt läge (programratten på M, se kameran). Även ISO ska ställas i ett fast läget. Inom samma deluppgift fotograferar du samma motiv, men du får gärna byta motiv när du går vidare till nästa deluppgift.

a) bländare

Välj en exponeringstid och ett ISO-värde (t.ex 400, allt utom auto är ok). Vilka bestämmer du själv, helst efter ljusförhållandena, men det ska vara samma i båda bilderna.

 • Ta en bild med liten bländare
 • Ta en bild med stor bländare
 • Fotoblogg
  • Spara bilderna i storlek 1024 pixlar på längsta sidan. Gör inga andra redigeringar.
  • Lägg upp bilderna i fotobloggen.
  • Skriv vilka inställningar har du använt? (bländare, exponeringstid, ISO-tal)
  • Vilka skillnader blev det mellan de två bilderna?

b) slutare

(Exponeringstid och slutartid är samma sak.)

Välj en bländare och ett ISO-värde. Vilka bestämmer du själv, men det ska vara samma i båda bilderna.

 • Ta en bild med kort exponeringstid
 • Ta en bild med lång exponeringstid
 • Fotoblogg
  • Spara bilderna i storlek 1024 pixlar på längsta sidan. Gör inga andra redigeringar.
  • Lägg upp bilderna i fotobloggen.
  • Skriv vilka inställningar har du använt? (bländare, exponeringstid, ISO-tal)
  • Vilka skillnader blev det mellan de två bilderna?

c) exponering

Välj ett ISO-värde. Vilket bestämmer du själv, men det ska vara samma i båda bilderna.

 • Ta en bild med stor bländare och den tid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
 • Ta en bild med mindre bländare och den tid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
 • Fotoblogg
  • Spara bilderna i storlek 1024 pixlar på längsta sidan. Gör inga andra redigeringar.
  • Lägg upp bilderna i fotobloggen.
  • Skriv vilka inställningar har du använt? (bländare, exponeringstid, ISO-tal)
  • Titta på dina inställningar. Hur förhåller sig bländare och exponeringstid till varandra?

d) skärpedjup

I den här deluppgiften är det okej att använda ISO auto om du vill. Välj ett motiv som innehåller objekt på olika avstånd från kameran. Något ska vara riktigt nära.

 • Ta en bild med stor bländare och den tid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
 • Ta en bild med liten bländare och den tid som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
 • Fotoblogg
  • Spara bilderna i storlek 1024 pixlar på längsta sidan. Gör inga andra redigeringar.
  • Lägg upp bilderna i fotobloggen.
  • Skriv vilka inställningar har du använt? (bländare, exponeringstid, ISO-tal)
  • Titta på dina bilder och inställningar. Hur påverkar bländaren skärpedjupet i bilden?

e) rörelse

I den här deluppgiften är det okej att använda ISO auto om du vill. Välj ett motiv som är rörligt, till exempel bilar som kör förbi på vägen eller en kompis som hoppar.

 • Ta en bild med kort exponeringstid och den bländare som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
 • Ta en bild med lång exponeringstid och den bländare som krävs för att bilden ska bli rätt exponerad.
 • Fotoblogg
  • Spara bilderna i storlek 1024 pixlar på längsta sidan. Gör inga andra redigeringar.
  • Lägg upp bilderna i fotobloggen.
  • Skriv vilka inställningar har du använt? (bländare, exponeringstid, ISO-tal)
  • Titta på dina bilder och inställningar. Hur påverkar bländaren rörelsen i bilden?

f) iso

 • Välj det lägsta ISO-talet du kan välja på kameran (ofta ISO 100). Välj bländare och exponeringstid så att bilden blir rätt exponerad.
 • Välj det högsta ISO-talet du kan välja på kameran. Välj bländare och exponeringstid så att bilden blir rätt exponerad.
 • Fotoblogg
  • Öppna bilderna i Photoshop. Välj Bild > Storlek på arbetsyta > Bredd 300 pixlar och höjd 300 pixlar > OK. Du kommer att få upp en varningsruta som säger att bilden beskärs. Välj Fortsätt. Gör inga andra redigeringar.
  • Lägg upp bilderna i fotobloggen.
  • Skriv vilka inställningar har du använt? (bländare, exponeringstid, ISO-tal)
  • Titta på dina bilder och inställningar. Hur påverkar valet av ISO-värde övriga inställningar? Hur påverkar valet av ISO-värde kvaliteten på bilden?

 


fotoblogg

För varje bild skriver du:

 • Vilken deluppgift det gäller
 • Vilken bländare du använt
 • Vilken exponeringstid du använt
 • Vilken ISO-inställning du använt.
 • Skriv vad du använt för inställningar
  • bländare
  • exponeringstid
  • ISO-tal
 • Reflektioner kring resultatet. Se respektive deluppgift.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet.
fotobloggen Du skriver vilka inställningar du använt. Du renonerar översiktligt kring resultatet och vad du kunnat göra för att nå ett bättre resultat. Du skriver vilka inställningar du använt. Du renonerar utförligt kring resultatet och vad du kunnat göra för att nå ett bättre resultat. Du skriver vilka inställningar du använt. Du renonerar utförligt och nyanserat kring resultatet och vad du kunnat göra för att nå ett bättre resultat.