uppgift: jag-montage

 

(Ofta provar jag uppgifterna jag ger eleverna. När jag gjorde denna test funderade jag över det faktum
att jag snart är femtio och barnen hävdar att de är mognare än jag. Innebär det att jag är en rostig ungdom?
Frågan fick, förutom den rostiga texturen och självporträttet, illustreras av ett citat av Cello.)

 


bakgrund & syfte

Du ska göra ett personligt fotomontage som beskriver dig på något sätt, till exempel vem du är, vad du tycker om eller vad du funderar på. Du tränar vidare på tekniker i Photoshop samtidigt som du får jobba med bildens estetiska uttrycksmedel.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.

Foto 2:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

Foto 3:

 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

uppgift

Gör ett fotomontage där självporträttet och minst en av texturna du tidigare fotat samt någon form av text ingår. Du får gärna lägga in fler bilder också. Porträttet och strukturen ska på något sätt "smältas samman".

Bilden och texten ska berätta om dig på något sätt, till exempel vem du är, vad du gillar eller vad du tycker är viktigt. Du får ett exempel nedan på hur du kan göra, men se det mer som inspiration och testa dig fram istället. Du har mycket stor frihet i denna uppgift så länge du kan motivera dina val.


1 välj bilder

Öppna bilderna du tänker använda (porträtt + textur/texturer) i Photoshop.


2 kopiera

Kopiera bilden med texturen (CMD + a och sedan CMD + c) och klistra in den över porträttet (CMD + v).

Om du vill ändra storleken väljer du Redigera > Omforma fritt (CMD + t) och drar i något av handtagen. Vill du behålla propotionerna intakta håller du in Skift-tangenten medan du drar.

Tänker du blanda flera olika texturer gör du samma sak med dem.

Är du osäker vilka lager du vill använda kan du lägga in några olika för att i ett senare skede prova släcka/tända dem och se hur det blir.

Släck sedan lagren med texturer tills du behöver dem (klicka på ögat).

 

3 göra något svartvitt?

Om du vill kan du göra porträttet svartvitt på valfritt sätt, till exempel genom att markera ansiktslagret i Lagerpanelen och lägga till ett justeringslager som gör bilden svartvit. Du klickar på ikonen Svartvitt. Men det funkar naturligtvis med porträtt i färg också om du föredrar det.

4 blanda in texturen

Tänd lagret med textur igen (eller ett av dem om du har flera). Prova olika blandningslägen tills du hittar något som ger den effekt du vill använda. Du hittar dem i Lagerpanelen, där det står Normal tills du valt något annat läge. Gör samma sak med de andra lagren.

Blandningsläget avgör hur bilden i ett lager ska blandas med bilden i lagret under. Du kan prova kombinera de olika lägena med olika värden vid Opacitet och Fyll också för olika resultat. Testa dig fram! Vill du veta mer, läs gärna Adobes hjälpsidor och vad Sanna på Moderskeppet skrivit om blandningslägen.

5 betrakta resultatet

Titta på resultet så här långt och se om det är något du vill ändra.

Om något lager syns för mycket kan du sänka opaciteten för det lagret.

Du kan vilja göra delar av ansiktet ljusare eller mörkare. Gör det med hjälp av en lagermask i så fall så det är lätt att ändra sig vid behov. (I exemplet nedan ljusade jag upp ögonen och la i lite extra färg. Jag la också lagermasker på några av texturerna för att ta bort effekten ur ögonen då jag ville ha fram ögonen mer.)

(Tips: Läs Adobes hjälp om lagermasker. Där finns även två filmer jag rekommenderar dig att se.)

Du kan vilja lägga till en vinjettering. Även detta görs med fördel i en lagermask. (I exemplet nedan la jag till ett justeringslager med kurva som mörkade ner bilden och målade sedan fram de effekter jag villa ha med vit respektive svart pensel.)

6 text

Skriv in valfri text. Det kan vara ditt namn, ett citat eller något annat du vill ha med i bilden. Du kan också göra bilden så den ser ut som en bokframsida eller ett filmfodral, boken om dig. Prova flytta textlagret överst respektive under texturlagren och välj den placering du tycker passar bäst i sammanhanget.

(Okej, erkänner. Det var nog inte direkt jag. Alls. Bara kul att göra.)

Du kan göra mycket annat också efter tycke och smak med ditt montage.

7 bilden färdig

När du är klar, spara filen både som psd-fil (bra om du vill ändra något) och jpeg-fil. Den senare publicerar du i din fotoblogg.

Välj om du vill skriva hur du gått tillväga och hur du försökt få fram ditt budskap i fotobloggen eller om du vill berätta det muntligt inför klassen. (Se bedömningsmatrisen.)


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en kommentar. Se sista raden på bedömningsmatrisen nedan.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete

Du gör med visst handlag ett fotomontage av självporträttet du tog tidigare och någon eller några av texturbilderna du har fotograferat. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör gott handlag ett fotomontage av självporträttet du tog tidigare och någon eller några av texturbilderna du har fotograferat. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör mycket gott handlag ett fotomontage av självporträttet du tog tidigare och någon eller några av texturbilderna du har fotograferat. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilden är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet komposition, bildredigering och fotomontage för att åstadkomma visuella effekter. Bilden och texten samverkar på ett tillfredsställande så att budskapet om dig kommer fram.

Du använder med viss säkerhet komposition, bildredigering och fotomontage för att åstadkomma visuella effekter. Bilden och texten samverkar på ett tillfredsställande så att budskapet om dig kommer fram. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet komposition, bildredigering och fotomontage för att åstadkomma visuella effekter. Bilden och texten samverkar på ett gott så att budskapet om dig kommer fram på ett personligt sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

fotoblogg/ inlämning Du redogör översiktligt för hur du skapat din bild. Du motiverar översiktlig de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för hur du skapat din bild. Du motiverar utförligt de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat din bild. Du motiverar utförligt och nyanserat de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.