Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | REDIGERING

JAG-MONTAGE

Ofta provar jag uppgifterna jag ger eleverna. Denna gång funderade jag över det faktum att jag är över femtio men barnen hävdar att de är mognare än jag.Frågan fick, förutom den rostiga texturen och självporträttet, illustreras av ett citat av Cello.

Du ska göra ett personligt fotomontage som beskriver dig på något sätt, till exempel vem du är, vad du tycker om eller vad du funderar på. Du tränar vidare på tekniker i Photoshop samtidigt som du får jobba med bildens estetiska uttrycksmedel.

 


Uppgift

Gör ett fotomontage där självporträttet och minst en av texturerna du har fotograferat tidigare ingår. Du får gärna lägga in fler bilder också. Porträttet och strukturen ska på något sätt "smältas samman".

Bilden och texten ska berätta om dig på något sätt, till exempel vem du är, vad du gillar eller vad du tycker är viktigt. Du får ett exempel nedan på hur du kan göra, men se det mer som inspiration och testa dig fram istället. Du har mycket stor frihet i denna uppgift så länge du kan motivera dina val.

Hur du skapar bilden beror helt och hållet på vilket resultat du vill ha. Jag gör ett exempel här, som förhoppningsvis kan sätta igång din fantasi. Kom ihåg att du inte alls behöver eller ens rekommenderas att följa dessa steg. Gör din egen grej.

 

1 Välj bilder

Öppna bilderna du tänker använda (porträtt + textur/texturer) i Photoshop.

Bild att använda i montaget Textur att använda i montaget Textur att använda i montaget Textur att använda i montaget Textur att använda i montaget

 

2 Kopiera

Kopiera bilden med texturen (CMD/CTRL + a och sedan CMD/CTRL + c) och klistra in den över porträttet (CMD/CTRL + v).

Om du vill ändra storleken väljer du Redigera > Omforma fritt (CMD/CTRL + t) och drar i något av handtagen. Vill du behålla propotionerna intakta håller du in Skift-tangenten medan du drar.

Tänker du blanda flera olika texturer gör du samma sak med dem.

Är du osäker vilka lager du vill använda kan du lägga in några olika för att i ett senare skede prova släcka/tända dem och se hur det blir.

Släck sedan lagren med texturer tills du behöver dem (klicka på ögat).

 

3 Gör något svartvitt?

Om du vill kan du göra porträttet svartvitt på valfritt sätt, till exempel genom att markera ansiktslagret i Lagerpanelen och lägga till ett justeringslager som gör bilden svartvit. Du klickar på ikonen Svartvitt. Men det funkar naturligtvis med porträtt i färg också om du föredrar det.

Skärmdump

 

4 Blanda in texturen

Tänd ett lager med textur igen. Prova olika blandningslägen tills du hittar något som ger den effekt du vill använda. Du hittar dem i Lagerpanelen, där det står NormalNormal tills du valt något annat läge. Gör samma sak med de andra lagren.

Blandningsläget avgör hur bilden i ett lager ska blandas med bilden i lagret under. Du kan prova kombinera de olika lägena med olika värden vid Opacitet och Fyll också för olika resultat. Testa dig fram!

Skärmdump

 

5 Betrakta resultatet

Titta på resultet så här långt och se om det är något du vill ändra.

Om något lager syns för mycket kan du sänka opaciteten för det lagret.

Du kan vilja göra delar av ansiktet ljusare eller mörkare. Gör det med hjälp av en lagermask i så fall så det är lätt att ändra sig vid behov. (I exemplet ljusade jag upp ögonen och la i lite extra färg. Jag la också lagermasker på några av texturerna för att ta bort effekten ur ögonen då jag ville ha fram ögonen mer.)

(Tips: Läs Adobes hjälp om lagermasker.)

Du kan vilja lägga till en vinjettering (mörkare/ljusare tonade kanter på bilden). Även detta går göra i en lagermask. I exemplet la jag till ett justeringslager med kurva som mörkade ner bilden och målade sedan fram de effekter jag villa ha med vit respektive svart pensel.

 

6 Text

Skriv in valfri text. Det kan vara ditt namn, ett citat eller något annat du vill ha med i bilden. Du kan också göra bilden så den ser ut som en bokframsida eller ett filmfodral, boken om dig. Prova flytta textlagret överst respektive under texturlagren och välj den placering du tycker passar bäst i sammanhanget.

Skärmdump

Okej, erkänner. Det var nog inte direkt jag. Alls. Bara kul att göra.

Du kan göra mycket annat också med ditt montage utifrån från vad just du vill med din bild.

 

7 Montaget är färdigt

När du är klar, spara filen både som jpeg-fil och psd-fil (bra om du vill ändra något).

 

Inlämning & redovisning

 1. Publicera jpeg-bilden på din fotoblogg (eller lämna in om ni redovisar på det sättet i din grupp).
 2. Välj om du vill skriva hur du gått tillväga och hur du försökt få fram ditt budskap i fotobloggen eller om du vill berätta det muntligt inför klassen. (Se bedömningsmatrisen nedan.)

Upp

 

Faktasidor

Lite om redigering tas upp på den sidan, men framför allt finns det länkar där till bra guider. Vid behov kan du också googla. Det finns mängder med filmer om redigering på Youtube.

Tänk på

Du måste ha gjort uppifterna Självporträtt och Texturer innan du gör detta. Kontrollera att du har bilderna från dessa uppgifter tillgängliga.

 

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.
 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 • 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Metoder för en öppen och experimenterande attityd och att hitta okonventionella lösningar av bildmässiga problem.
 • Sambandet mellan bildens innehåll och form samt samverkan mellan bild och text.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Metoder för att utveckla kommunikationsförmåga och ett personligt bildspråk.

Fotografisk bild 4

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Utrustning och teknik.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du gör med visst handlag ett fotomontage av självporträttet du tog tidigare och någon eller några av texturbilderna du har fotograferat. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör med gott handlag ett fotomontage av självporträttet du tog tidigare och någon eller några av texturbilderna du har fotograferat. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du gör med mycket gott handlag ett fotomontage av självporträttet du tog tidigare och någon eller några av texturbilderna du har fotograferat. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilden är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilden är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilden är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du använder med viss säkerhet komposition, bildredigering och fotomontage för att åstadkomma visuella effekter. Bilden och texten samverkar på ett tillfredsställande sätt så att budskapet om dig kommer fram.

Du använder med viss säkerhet komposition, bildredigering och fotomontage för att åstadkomma visuella effekter. Bilden och texten samverkar på ett tillfredsställande sätt så att budskapet om dig kommer fram. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du använder med säkerhet komposition, bildredigering och fotomontage för att åstadkomma visuella effekter. Bilden och texten samverkar på ett gott sätt så att budskapet om dig kommer fram på ett personligt sätt. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för hur du skapat din bild. Du motiverar översiktligt de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktlig på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för hur du skapat din bild. Du motiverar utförligt de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för hur du skapat din bild. Du motiverar utförligt och nyanserat de val du har gjort för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Upp