uppgift: inredningsfotobakgrund & syfte

Du ska träna dig i att fotografera inredning på ett estetiskt tilltalande sätt och öka din medvetenhet om att små, små förändringar i inbördes placering, ljussättning, beskärning och vinkel kan göra stor skillnad för slutresultatet.

Dessutom ska du träna dig i att fota bilder som kompletterar varandra men ändå är varierade. De ska fungerar i ett inredningsreportage i en tidning.

Du som läser foto 2 eller 3 ska dessutom anpassa storlek och proportioner till den fiktiva tidningen.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den tekniska utrustningens möjligheter och begränsningar. Ljussättning i och utanför studio, olika ljuskällors egenskaper, kvalitetskrav för utskrifter och kopiering samt anpassning av bilder för publicering i olika medier.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.
 • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3:

 • Den fotografiska processen med särskilt fokus på den digitala bilden.
 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

uppgift

Tänk dig att du fotar till ett inredningsreportage eller till en inredningsblogg. Leta vackra vinklar. Städa om det behövs. Ibland kan man behöva flytta detaljer en aning för att få den rätta känslan. Har du möjlighet att arbeta med ljuset, gör det. Som vanligt: använd fantasin! Kanske en läslampa går använda för att få ett mysigare ljus? Eller reflektera in ljus dit du vill med en bit aluminumfolie på en kartongbit?

Fota många bilder och variera bildutsnitten! Välj ut tre vackra bilder med olika utsnitt (till exempel helbild, närbild, extrema närbild). Prova olika vinklar och höjder! Små, små skillnader kan göra mycket för resultatet.

Redigera bilderna. och publicera dem på fotobloggen tillsammans med en text om bilderna och hur du arbetat med den. Lägg särskild vikt vid att beskriva vad du gjort i samband med fotograferingen för att bilderna ska passa i ett inredningsmagasin. (Du kanske har flyttat något, använt dig av ljuset på ett speciellt sätt, beskurit motivet för att få en speciell effekt eller annat.)

tillägg foto 2 & 3

Ni får lite mer att tänka på förutom det som står under strecket nedan. Bilderna ska vara tänkta till ett inredningsreportage i en tidning (fiktiv).

En tidningssida är 23 cm bred och 29,8 cm hög och ett utfall på 4 mm används. Kom ihåg att lägga till 4 mm för de bildkanter som hamnar mot papperets ytterkanter när du beräknar storleken på bilderna!

Bild 1: Liggande format, helt uppslag, 300 pixlar/tum (eller så hög som möjligt om kameran du använder inte ger tillräckligt många pixlar). Bilden ska täcka ett helt uppslag, så tänk på att inget väsentligt hamnar i mitten där tidningen viks. Det ska också finnas en lugn yta där det tidningen kan placera ett kortare textstycke.

Bild 2 och 3: Bilderna ska a) antingen vara lika breda och kunna placeras rakt över varandra och tillsammans fylla hela sidans höjd eller b) vara lika höga och kunna placeras vid sidan av varandra och tillsammans fylla hela sidans bredd. Det får gärna bli utrymme kvar för text a) vid sidan av bilderna respektive b) ovanför/under bilderna. Upplösning 300 pixlar/tum.

OBS! Ni som läser foto 2/3 ska både publicera bilderna på bloggen som vanligt samt maila dem till lärare för att vi ska kunna se måtten. Bilderna krymps nämligen i Wordpress.

fotoblogg

Publicera bilderna på fotobloggen tillsammans med en text om bilderna och hur du arbetat med den. Lägg särskild vikt vid att beskriva vad du gjort i samband med fotograferingen för att bilderna ska passa i ett inredningsmagasin. (Du kanske har flyttat något, använt dig av ljuset på ett speciellt sätt, beskurit motivet för att få en speciell effekt eller annat.)

OBS! Ni som läser foto 2/3 ska både publicera bilderna på bloggen som vanligt samt maila dem till lärare för att vi ska kunna se måtten. Bilderna krymps nämligen i Wordpress.

 

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete

Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen och hittar fina bildutsnitt, ljussätter och fotograferar inredning. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Foto 2 & 3: Bilderna har den storlek och upplösning som anges i uppgiften.

Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen och hittar fina bildutsnitt, ljussätter och fotograferar inredning. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Foto 2 & 3: Bilderna har den storlek och upplösning som anges i uppgiften.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen och hittar fina bildutsnitt, ljussätter och fotograferar inredning. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Foto 2 & 3: Bilderna har den storlek och upplösning som anges i uppgiften.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt bilden förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.