uppgift: fotohistoria 2


bakgrund & syfte

Det är spännande att läsa om hur fotografin har utvecklats. I fotokursen är det dessutom ett krav att du ska ha viss koll på detta.

kursmål

6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.

Foto 2:

 • Fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.

Foto 3:

 • Fördjupning av fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.

istället för sajtens lärobok

Du hittar inte detta i läroboken på denna sajt, men du får gärna låna skolans fotoböcker och läsa på. Det finns också mycket på internet. Några exempel:

Det finns också många guider för hur man kan bildbehandla i Photoshop så att bilderna ser äldre ut. Prova till exempel sökord som photoshop, vintage, old photo etc.

 

fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en kommentar.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


uppgift & redovisning


a) foto 1 - genrer

Efter genomgång om fotohistoria ska du framställa tre tidstypiska bilder från olika perioder. Ge dig ut på stan och försök hitta lämpliga motiv och redigera sedan bilderna för att få önskad look.

Gör ordentlig research och ta reda på hur typiska bilder såg ut under de aktuella perioderna:

 • Motiv
 • Färger
 • Kornighet
 • Annat
 1. Publicera dina bilder på fotobloggen, berätta om de aktuella tidsperioderna ur ett fotografisk perspektiv och redogör för skillnaderna.
  Ange källor!
 2. Berätta hur du valt motiv och hur du arbetat vid fotografering och redigering för att få önskat resultat. Det är bra att försöka sätta fotografierna i ett sammanhang, och det kan du göra genom att ta upp annat som till exempel kulturella trender. Även detta görs i fotobloggen.

Tack Markus Porsklev som formulerat foto 1:s uppgift!

b) foto 2 - utrustningen

a) Gör en plansch med en tidslinje där du presenterar fotohistiorian med bilder, korta fakta och faktarutor.

Ange källor!

Gör du planschen på papper lämnas den till lärare. Görs den digitalt lämnas den in på Google Classroom.

b) Fundera kring, och skriva om, fotografins betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Skriv uppgiften direkt i Google Classroom.

c) foto 3 - fördjupning fotograf

a) Fördjupa dig i en del av fotohistorien, till exempel en viss fotograf, och redogör för det valda området i text och med bildexempel. Ange källor!

b) Fundera kring vad fotografin har haft, och i dag har, för betydelse för kultur och kunskapsutveckling i samhället. Skriv en text om detta.

Gör uppgiften i Google Classroom.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen.

  e c a
Foto 1 Du redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika perioder ur ett historiskt perspektiv. Du redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika perioder ur ett historiskt perspektiv. Du redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika perioder ur ett historiskt perspektiv.
Foto 2 Du redogör översiktligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar enkla slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle. Du redogör utförligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle. Du redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.
Foto 3 Du redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver översiktligt fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar i dagens samhälle. Du redogör utförligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle. Du redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt och nyanserat, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.