Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | FOTOHISTORIA/REDIGERING

FOTOHISTORIA

Det är spännande att läsa om hur fotografin har utvecklats. I fotokursen är det dessutom ett krav att du ska ha viss koll på detta.

 


Uppgift & redovisning

Foto 1: Genrer

Efter genomgång om fotohistoria ska du framställa tre tidstypiska bilder från olika perioder. Ge dig ut på stan och försök hitta lämpliga motiv och redigera sedan bilderna för att få önskad look.

Gör ordentlig research och ta reda på hur typiska bilder såg ut under de aktuella perioderna:

 1. Publicera dina bilder på fotobloggen, berätta om de aktuella tidsperioderna ur ett fotografisk perspektiv och redogör för skillnaderna. Ange källor!
 2. Berätta hur du valt motiv och hur du arbetat vid fotografering och redigering för att få önskat resultat. Det är bra att försöka sätta fotografierna i ett sammanhang, och det kan du göra genom att ta upp annat som till exempel kulturella trender. Även detta görs i fotobloggen.

Tack Markus Porsklev som har formulerat Foto 1:s uppgift!

 

Foto 2: Utrustningen

A. Gör en plansch med en tidslinje där du presenterar fotohistiorian med bilder, korta fakta och faktarutor. Ange källor!

Gör du planschen på papper lämnas den till lärare. Görs den digitalt lämnas den in på Classroom.

B. Fundera kring, och skriva om, fotografins betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Skriv uppgiften direkt i Classroom.

 

Foto 3: Fördjupning och fotograf

A. Fördjupa dig i en del av fotohistorien, till exempel en viss fotograf, och redogör för det valda området i text och med bildexempel. Ange källor!

b) Fundera kring vad fotografin har haft, och i dag har, för betydelse för kultur och kunskapsutveckling i samhället. Skriv en text om detta.

Gör uppgiften i Classroom.

 

Istället för faktasidorna

Du hittar inte detta i faktasidorna på denna sajt, men du får gärna låna skolans fotoböcker och läsa på. Det finns också mycket på internet. Några exempel:

Det finns också många guider för hur man kan bildbehandla i Photoshop så att bilderna ser äldre ut. Prova till exempel sökord som photoshop, vintage, old photo etc.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 6. Kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.

Fotografisk bild 2

 • Fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.

Fotografisk bild 3

 • Fördjupning av fotografiets historia från camera obscura till dagens kamerateknik.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Fotografisk bild 1

Du redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika perioder ur ett historiskt perspektiv.

Du redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika perioder ur ett historiskt perspektiv.

Du redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika perioder ur ett historiskt perspektiv.

Fotografisk bild 2

Du redogör översiktligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar enkla slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Du redogör utförligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Du redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Fotografisk bild 3

Du redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver översiktligt fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar i dagens samhälle.

Du redogör utförligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Du redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt och nyanserat, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.

Upp