uppgift: fotobok


bakgrund & syfte

Kursen lider mot sitt slut. Du har fotat massor under året. Det här blir en sorts sammanfattning samtidigt som du övar dig i att grafiskt presentera dina alster.

kursmål

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.

Foto 2:

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.

Foto 3:

 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

uppgift

Du ska göra en fotobok med egna bilder som du fotograferat under året. Du får ta med bilder du fotat på fritiden också, men de ska vara fotograferade under det här skolåret. Fotoboken ska också innehålla texter. Vad som står bestämmer du. Den färdiga fotoboken exporteras sedan som pdf och publiceras på din fotoblogg samt lämnas in till läraren.

arbetsgång

 • Studera fotoböcker som inspiration
 • Bestäm vilken typ av fotobok du vill göra - en mer teoretisk om hur du jobbat med bilderna, inställningar etc eller en mer poetisk
 • Skissa på hur du vill ha din fotobok
 • Välj ut bilder och skriv texter till dem
 • Skapa ett dokument i InDesign. Ställ in önskade marginaler och stödlinjer och skapa formatmallar. Tänk på att om du vill kunna göra en utskrift av din bok måste sidantalet vara jämnt delbart med 2 eller 4 beroende på bindningsmetod.
 • Placera in dina bilder och texter. Boken ska naturligtvis ha en fram- och baksida och en titel. Det ska också framkomma vem som gjort den. Kanske med en längre presentation av dig?
 • Exportera det färdiga dokumentet som pdf.
 • Lämna filen till din lärare och ladda upp pdf:en på fotobloggen

Spara ofta!!!

 

fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en reflektera kring arbetet och resultatet. Se bedömningsmatrisen.

 

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder programvarorna med visst handlag när du skapar din fotobok. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder programvarorna med gott handlag när du skapar din fotobok. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder programvarorna med mycket gott handlag när du skapar din fotobok. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna och fotoboken är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna och fotoboken är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna och fotoboken är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap

Du väljer och sätter med viss säkerhet samman bilder och texter för att skapa en tilltalande fotobok. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck av syftet.

Du väljer och sätter med viss säkerhet samman bilder och texter för att skapa en tilltalande fotobok. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck av syftet. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du väljer och sätter med säkerhet och variation samman bilder och texter för att skapa en tilltalande fotobok. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

fotobloggen

Du redogör översiktligt för ditt arbete med fotoboken och hur de olika delarena i processen hänger samman. Du motiverar översiktlig ditt val av bilder och design. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt fotobokens innehåll och utformning förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar översiktligt om vad du tilltalas av i de andras fotoböcker och hur det påverkat din formgivning och ditt val av bilder och texter. I resonemanget använder du med viss säkerhet enkla begrepp.

Du redogör utförligt för ditt arbete med fotoboken och hur de olika delarena i processen hänger samman. Du motiverar utförligt ditt val av bilder och design. Du diskuterar utförligt på vilket sätt fotobokens innehåll och utformning förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar utförligt om vad du tilltalas av i de andras fotoböcker och hur det påverkat din formgivning och ditt val av bilder och texter. I resonemanget använder du med viss säkerhet avancerade begrepp.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete med fotoboken och hur de olika delarena i processen hänger samman. Du motiverar utförligt och nyanserat ditt val av bilder och design. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt fotobokens innehåll och utformning förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar utförligt och nyanserat om vad du tilltalas av i de andras fotoböcker och hur det påverkat din formgivning och ditt val av bilder och texter. I resonemanget använder du med säkerhet avancerade begrepp.