Bia Rask Fotokurs

ÖVNING | MOTIV

FOTOBOK

Kursen lider mot sitt slut. Du har fotat massor under året. Det här blir en sorts sammanfattning samtidigt som du övar dig i att grafiskt presentera dina alster.

 


Uppgift

Du ska göra en fotobok med egna bilder som du fotograferat under året. Du får ta med bilder du själv har fotat på fritiden också, men de ska vara fotograferade under det här skolåret. Fotoboken ska också innehålla texter. Vad som står bestämmer du.

 1. Studera fotoböcker som inspiration.
 2. Bestäm vilken typ av fotobok du vill göra - en mer teoretisk om hur du jobbat med bilderna, inställningar etc eller en mer poetisk.
 3. Skissa på hur du vill ha din fotobok.
 4. Välj ut bilder och skriv texter till dem.
 5. Skapa ett dokument i InDesign. Ställ in önskade marginaler och stödlinjer och skapa formatmallar. Tänk på att om du vill kunna göra en utskrift av din bok måste sidantalet vara jämnt delbart med 2 eller 4 beroende på bindningsmetod.
 6. Placera in dina bilder och texter. Boken ska naturligtvis ha en fram- och baksida och en titel. Det ska också framkomma vem som gjort den. Kanske med en längre presentation av dig?
 7. Exportera det färdiga dokumentet som pdf.

Spara ofta!!!

 

Inlämning & redovisning

 1. Lämna in pdf:en på Classroom.
 2. Om du vill kan du även lägga upp den på fotobloggen.
 3. SKriv en reflektion kring arbetet och resultatet. Se bedömningsmatrisen.
 4. Spara både InDesign-filen och pdf:en i din kursmapp på datorn också. De kan komma att behövas, antingen till senare projekt eller som säkerhetskopia.
 5. Var beredd att berätta lite om fotoboken inför gruppen när ni tittar på dem tillsammans.

Upp

 

 

Ur kursplanen

Kursplanen för Fotografisk bild finns på Skolverkets webb.

 

Att utveckla

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • 3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.
 • 5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

 


Följande punkter ska ingå i olika kurser:

 • Fotografisk bild 1:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 1 och 3-5
 • Fotografisk bild 2:
  1 och 3-8, med särskild betoning på 3-8
 • Fotografisk bild 3:
  1-7, med särskild betoning på 2-5 och 7
 • Fotografisk bild 4:
  1-7 och 9, med särskild betoning på punkt 2

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Fotografisk bild 1

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.

Fotografisk bild 2

 • Den digitala bildens grundläggande teknik, dvs. digital bildbehandling, redigering, digitala bildformat, dokumentstorlek, bildupplösning, lagring av bilder och digitala färgrymder.
 • Presentations- och bildspelsteknik.
 • Fotografiets genrer, till exempel porträtt-, dokumentär-, press-, konst- och reklamfotografi.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.

Fotografisk bild 3

 • Den fotografiska bildens användningsområden inom till exempel vetenskaplig kunskapsutveckling, sjukvård, information, medier, internet, näringsliv och kultur. Villkor och kvalitetskrav för publicering på internet eller i grafisk produktion och vid olika utskrifter.

Fotografisk bild 4

 • Fotografens konstnärliga process.
 • Foto som konstnärlig uttrycksform.
 • Portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.

 


Bedömning

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Du hittar kompletta bedömningskriterier på Skolverkets webb. Då uppgiften kan förekomma i olika kurser, går det inte göra en exakt bedömningsmatris. Läs ändå igenom matrisen nedan för att, tillsammans med uppgiftsbeskrivningen, få en ungefärlig uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

E C A
Teknik & arbete

Du använder programvarorna med visst handlag när du skapar din fotobok. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder programvarorna med gott handlag när du skapar din fotobok. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder programvarorna med mycket gott handlag när du skapar din fotobok. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Bildernas kvalitet

Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.

Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.

Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.

Estetik & budskap

Du väljer och sätter med viss säkerhet samman bilder och texter för att skapa en tilltalande fotobok. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck av syftet.

Du väljer och sätter med viss säkerhet samman bilder och texter för att skapa en tilltalande fotobok. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck av syftet. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Du väljer och sätter med säkerhet och variation samman bilder och texter för att skapa en tilltalande fotobok. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.

Fotobloggen

Du redogör översiktligt för ditt arbete med fotoboken och hur de olika delarena i processen hänger samman. Du motiverar översiktligt ditt val av bilder och design. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt fotobokens innehåll och utformning förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar översiktligt om vad du tilltalas av i de andras fotoböcker och hur det påverkat din formgivning och ditt val av bilder och texter. I resonemanget använder du med viss säkerhet enkla begrepp.

Du redogör utförligt för ditt arbete med fotoboken och hur de olika delarena i processen hänger samman. Du motiverar utförligt ditt val av bilder och design. Du diskuterar utförligt på vilket sätt fotobokens innehåll och utformning förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar utförligt om vad du tilltalas av i de andras fotoböcker och hur det påverkat din formgivning och ditt val av bilder och texter. I resonemanget använder du med viss säkerhet avancerade begrepp.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete med fotoboken och hur de olika delarena i processen hänger samman. Du motiverar utförligt och nyanserat ditt val av bilder och design. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt fotobokens innehåll och utformning förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap. Du resonerar utförligt och nyanserat om vad du tilltalas av i de andras fotoböcker och hur det påverkat din formgivning och ditt val av bilder och texter. I resonemanget använder du med säkerhet avancerade begrepp.

Upp