uppgift: former


Kvadrater
Kvadrater
Kvadrater

bakgrund & syfte

Intressanta mönster och former eller mönster som upprepas är spännande och estetiskt tilltalande. Sådan bilder blir som grafiska konstverk. Genom att arbeta med sådana ska vi öva vår medvetenhet om att de finns i vår omgivning och ofta blir lyckade i kompositioner.

kursmål

1. Kunskaper om den fotografiska processen från idé till färdig bild. Kunskaper om teknisk utrustning inom det fotografiska området.

3. Färdigheter i att fotografera och digitalt behandla, färghantera, redigera och skriva ut eller kopiera bilder.

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

centralt innehåll

Foto 1:

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och bildkommunikation. Komposition, ljussättning, färglära, färghantering, kontrast och färgton, bildredigering och övrigt bildbearbetning.

läroboken

uppgift

Du ska fota bilder där olika former och mönster har en bärande roll i kompositionen. Bilderna ska vara estetiskt tilltalande. Du fotar alltså inte linjer utan fina motiv där linjer är en bidragande faktor till att bilden blir effektfull. Leta efter rektanglar, kvadrater, cirklar och trianglar. De kan vara både tydliga och mer subtibla, som till exempel triangeln som människorna i exemplet ovan bildar. Håll också ögonen öppna efter estetiskt tilltalande upprepningar och mönster.

Fota i manuellt eller halvautomatiskt läge. Som vanligt fotograferar du i rawformat.

Välj ut dina bästa 3-6 bilder och redigera.


 

fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv en reflektion kring ditt arbete, komposition och resultat. Lägg särskild vikt vid former och mönster i dina bilder och hur det påverkar bilden.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

 1. Skapa ett nytt inlägg
 2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
 3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
 4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
 5. Lägg in bilderna i inlägget
 6. Skriv texten
 7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
 8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under "om kursen". Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du fotograferar med visst handlag bilder med olika fomer och mönster. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar med gott handlag bilder med olika fomer och mönster. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du fotograferar med mycket gott handlag bilder med olika fomer och mönster. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition - särskilt mönster och former - och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition - särskilt mönster och former - och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition - särskilt mönster och former - och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för ditt arbete och resultat. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar översiktligt hur du använt former och mönster i kompositionen och på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt för ditt arbete och resultat. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt hur du använt former och mönster i kompositionen och på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.

Du redogör utförligt och nyanserat för ditt arbete och resultat. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat hur du använt former och mönster i kompositionen och på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.